Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Znalci a odhadcovia nehnuteľností

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby > Znalecké posudky a odhady >

Znalci a odhadcovia nehnuteľností

 
Real.sk - reality, nehnuteľnosti, byty, domy, pozemky, kancelárie, sklady, obchody, chaty, chalupy, garáže,...
ODKAZY 1 - 44 z 44

Datalan s.r.o., Bratislava

Komplexné IT služby v oblasti softvérových a infokomunikačných riešení, outsourcingu IT, konzultácie v oblasti ICT. On-line oceňovanie nehnuteľností

CB Richard Ellis s.r.o., Bratislava

Medzinárodná spoločnosť so službami investičného poradenstva, prieskumu trhu, oceňovania nehnuteľností, poradenstva v priemysle, retaile, v rezidenčnej oblasti. Prenájom a kúpa komerčných nehnuteľností na Slovensku a v zahraničí

T.Smaragd, Levice

Sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností: rodinné domy, byty, vinice, pozemky. Vypracovanie kúpnopredajných zmlúv, znaleckých posudkov. Hypotekárne a finančné poradenstvo. Vzdelávacia činnosť

Archeus reality center s.r.o., Prešov

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. Hypotekárne úvery, poistenie nehnuteľností, znalecké posudky, listy vlastníctva, geometrické plány

Land & House s.r.o., Vrútky

Predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností, znalecké posudky, právny servis, finančné poradenstvo

ST Real, Trnava

Realitná agentúra. Vypracovanie znaleckého posudku, geometrické zameranie pozemku, vklad do katastra nehnuteľností, spísanie kúpnej zmluvy

I.F.I. Group a.s., Žilina

Projekčná a inžinierska činnosť, geodetické a kartografické práce v investičnej výstavbe, oceňovanie nehnuteľností, projekcia a výstavba el. sietí a zariadení

Ing. Peter Adamovský, Bratislava

Znalecké posudky - odhad hodnoty nehnuteľností a pozemných stavieb. Výkon činnosti stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa, inžinierska činnosť

3c reality s.r.o., Bratislava

Realitná kancelária - správa a prevádzka nehnuteľností, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť, oceňovanie majetku

Auding, Prievidza

Znalecké služby, realitná kancelária, aukčná činnosť, projekčná kancelária

O.K.Real, Bratislava

Ponuka komplexných služieb - vypracovanie kúpno-predajných a nájomných zmlúv, znaleckých posudkov, návrhov na vklad do katastra, prevodu členských práv, vybavovanie hypotekárnych úverov

Egyps reality, Martin

Realitná kancelária - predaj a kúpa nehnuteľností - rodinné domy, pozemky, obchodné priestory, sklady, obstaranie znaleckých posudkov

RIS s.r.o., Martin

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy bytov a nehnuteľností, vyhotovenie znaleckých posudkov, zmlúv, kompletný poradenský servis

Ing. Michal Javorka, Selce

Vypracovanie znaleckých posudkov v odbore stavebníctva. Odhady hodnoty nehnuteľností, dozorovanie stavieb, poradenstvo v oblasti stavebníctva

Negotiant s.r.o., Bratislava

Predaj a prenájom nehnuteľností na Slovensku a v zahraničí, vypracovanie znaleckých posudkov, právny servis, vybavenie hypotekárneho úveru

Realitná Agentúra Rich, Trnava

Kompletné služby pri obchodovaní s nehnuteľnosťami, správa nehnuteľností

Realprojekt Properties, s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Znalecké posudky, kúpne zmluvy, návrhy na vklad, poradenstvo

Cenekon s.r.o., Bratislava

Ceny stavebných prác, posúdenia a expertízy. Vydavateľská činnosť v oblasti ekonomiky stavebníctva, súdnoznalecká činnosť nehnuteľností a stavebných prác, tvorba a predaj software pre stavebný priemysel

Avion Real, Košice

Predaj, kúpa, prenájom a výmena nehnuteľností. Zabezpečenie vypracovania kúpno-predajných zmlúv, zámenných zmlúv, geometrických zameraní, znaleckých posudkov

Real Team, Bratislava

Realitná kancelária - predaj a prenájom bytov, domov, pozemkov, kancelárií, vypracovanie kúpno-predajných a nájomných zmlúv, znalecké posudky, právne a daňové poradenstvo

Inštitút oceňovania, Bratislava

Vypracovanie znaleckých posudkov, odhady hodnoty nehnuteľností, stanovenie trhových cien nehnuteľností, certifikácia znaleckých posudkov, ocenenie škôd

GM-Geo s.r.o., Banská Štiavnica

Geodetické a kartografické práce, oceňovanie a prevod nehnuteľností

Ing. Vladimír Uhrín, Bratislava

Činnosť znalca z odboru stavebníctvo

Realit.sk, Bratislava

Kúpa a predaj nehnuteľností, predaj nehnuteľností vo verejnej dražbe, právny servis, reklama na budovách, rekonštrukcie bytov a stavebné práce, ocenenie nehnuteľností znalcom, zameranie pozemkov a areálov geodetmi

Ing. Katarína Vrablecová, Bratislava

Vypracovanie znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo, v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností

Reality RMC s.r.o., Nitra

Realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Predscoring k hypoúverom, úvery, poistenie a pridaná hodnotu, právny servis: vypracovanie kúpnych zmlúv, znaleckých posudkov, právne poradenstvo

Investconsult s.r.o., Komárno

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, súdnoznalecké ocenenie všetkých druhov nehnuteľností, odborné poradenstvo v oblasti investičnej činnosti

Ing. Miloslav Ilavský, Bratislava

Znalec v odbore stavebníctvo, stavebné inžinierstvo

Concordia Company s.r.o., Piešťany

Sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností. Znalecké posudky, odhad hodnoty nehnuteľností, sprostredkovanie hypotekárnych úverov, správa nehnuteľností v Piešťanoch a okolí

Sophia Invest s.r.o., Nitra

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Vypracovanie znaleckých posudkov, zameranie pozemkov a spracovanie geometrického plánu, poradenstvo pri financovaní a poistení nehnuteľností

Ing. Pavol Minárik, Dunajská Streda

Znalec v odbore Stavebníctvo odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností

PRIVAT Reality s.r.o., Bratislava

Denne aktualizovaná ponuka nehnuteľností

Súdny znalec, Bratislava

Vypracovanie znaleckých posudkov pre hypotekárne úvery, darovacie a dedičské konania a prevody. Vybavovanie stavebných povolení. Ohodnotenie stavieb, pozemkov, bytov. Posúdenie kvality stavebných prác

Ingreal Domus Veľké Kapušany s.r.o., Veľké Kapušany

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, ohodnotenie nehnuteľností, stavebný inžiniering

Lignoservis, Bratislava

Odborné posudky drevených stavebných konštrukcií, znalecké posudky. Poradenská a lektorská činnosť v oblasti drevených stavebných konštrukcií a ochrany dreva. Predaj chemických prípravkov na ochranu dreva

RH Consulting, Bratislava

Stavby na kľúč, technický dozor stavieb, stavebný inžiniering, trhové ohodnocovanie nehnuteľností, business consulting: reštrukturalizácia, due dilligence, realitná činnosť - služby pre investorov, inšpekcie nehnuteľností, odborné posudky nehnuteľností

Geodet-Real s.r.o., Žilina

Geodetická a kartografická činnosť, majetkovo-právne poradenstvo, vysporiadanie majetkových vzťahov, oceňovanie nehnuteľností, realitná činnosť v investičnej a bytovej výstavbe

Ing. Ondrej Kvetko, Revúca

Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a pozemné stavby

Ing. Katarína Badalíková, Bratislava

Znalec v odbore stavebníctvo - oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok na byt, rodinný dom, pozemok, oceňovanie podnikov a ich častí pre účely hypoték, nepeňažných vkladov, dedičské konanie, vysporiadanie manželstiev

Imperial Consulting s.r.o., Komárno

Realitná kancelária - predaj, kúpa a prenájom bytov, rodinných domov, pozemkov, garáží, záhrad a chát, zabezpečovanie znaleckých posudkov, príprava predkupných a kúpnych zmlúv, zabezpečovanie úverov, zakladanie nových s.r.o.

Ing. Juraj Veselko, Žilina

Znalecké posudky na byty, rodinné domy, pozemky a iné nehnuteľnosti

Ing. Rastislav Doboš, Dudince

Znalecké posudky nehnuteľností

Map Geo s.r.o., Trenčín

Geodetické a kartografické práce, odhady nehnuteľností, geometrické plány, polohopisné a výškopisné merania, vytyčovanie vlastníckych hraníc a stavieb

Ing. Juraj Veselko, Žilina

Znalecké posudky v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností

Copyright © BEST.SK