Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zatepľovanie

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby > Izolačné a zatepľovacie práce >

Zatepľovanie

 
ODKAZY 1 - 50 z 228

Bralo s.r.o., Hlohovec

Stavebné a výškové práce, maliarske a natieračské práce, prenájom lešenia, zatepľovanie, povrchové úpravy kovov

Stomix Slovensko s.r.o., Banská Bystrica

Výrobca a dodávateľ zatepľovacích systémov a materiálov pre zateplenie, omietok, farieb, sanácie a ochrany betónu, interiérových hmôt, podláh a balkónov

Žilmont s.r.o., Žilina

Výroba horolezeckých lán a šnúr, popruhov, šnurovadiel, úväzov. Kovovýroba - konštrukcie, ploty, zábradlia. Stavebná činnosť na kľúč, zatepľovanie objektov

Elaut BauMont s.r.o., Snina

Zatepľovanie a rekonštrukcie budov s použitím omietok a zatepľovacích systémov, ponuka plastových okien

Timex, Turzovka

Zatepľovanie budov, sanácie starých objektov, pokrývačské, zámočnícke a maliarske práce, elektroinštalácie ukončené revíznou správou, aplikácie mozaikových omietok, obnova a nátery fasád

Innovia s.r.o., Trnava

Rekonštrukcie striech, zatepľovanie a opravy budov, opravy výťahov a balkónov, elektroinštalácie. Dodávka plastových okien a dverí

CVZ s.r.o., Bratislava

Lešenárske práce a prenájom lešenia. Zatepľovanie budov

Stavomat s.r.o., Košice

Návrh, predaj a realizácia fasádnych systémov, fasádnych zatepľovacích systémov, fasádnych a interiérových omietok a farieb

Koll 2 Koll, Košice

Zatepľovanie objektov a izolácie striech, stropov, stien

Pulzar s.r.o., Poprad

Zatepľovanie budov, maľby a nátery, predaj farieb a lakov

Sasmos, Trnavá Hora

Výstavba rodinných domov, zatepľovanie budov, prestavba a rekonštrukcia, zastrešovanie, kanalizácia, rozvody vody, stavebný dozor

Vertikal-Solid s.r.o., Rožňava

Výškové práce s použitím lanovej techniky, zámočnícke a inštalatérske práce, zemné a výkopové práce, zatepľovanie budov, otryskávanie kovov, kameňa a následná úprava

Gips Zan, Krásnohorské Podhradie

Sadrokartonárske, zatepľovacie, maliarske a natieračské práce, zakladanie strešných okien

Robo a.s., Piešťany

Diamantové vŕtanie železobetónu, nátery a protipožiarne nátery, priemyselné čistenie, oprava fasád, umývanie okien, zatepľovanie budov, horolezecká technika, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, dekontaminačné a špeciálne práce

Termstav a.s., Bratisalava

Hydroizolácie, opláštenie budov, dodatočné zatepľovanie, žiaruvzdorné výmurovky, izolácie mraziarní a chladiarní, izolácie proti chemickým vplyvom, tepelné izolácie, odstraňovanie azbestu, predaj izolačných materiálov, inžinierska činnosť

Stavchem s.r.o., Martin

Predaj materiálov stavebnej chémie, fasádnych omietok, predaj a realizácia liatych priemyselných podláh, predaj náterových hmôt, riedidiel, lakov pre priemysel a stavebníctvo, štúdio fasád a farieb, izolačné práce, zatepľovanie

Menert s.r.o., Šaľa

Projektovanie, výstavba, zatepľovanie budov, rekonštrukcia striech, meranie, regulácia a údržba energetických a chemických zariadení. Strojárska výroba: frézovanie, obrábanie, ostrenie, brúsenie, výroba izotermických kontajnerov, tlmičov hluku

AP Slovakia s.r.o., Mojmírovce

Stavebné práce: zatepľovanie objektov, zemné práce s UNC. Kovovýroba: brány, zábradlia, doplnky, zváranie. Autodoprava do 3,5 tony. Eurofondy: poradenstvo a tvorba projektov

Stavkrov, Hostie

Rekonštrukcie bytov, novostavby, oprava a zatepľovanie fasád, montáž sadrokartónu, zámkové dlažby

GK Mont, Košice

Zasklievanie lodžií, interiérové posuvné deliace steny, strešné izolácie

Izola s.r.o., Košice

Projekcia, predaj a realizácia izolácií

Comdet, Trnava

Maliarske, natieračské, dekoračné a fasádne práce, zatepľovanie a omietanie

Anti Aqua s.r.o., Žilina

Hydroizolácie plochých a šikmých striech, tepelné izolácie striech, hydroizolácie základov a podzemných diel, izolácie parkovísk i vodných diel, bazénov, kanálov a skládok odpadov

Aktiv, Bratislava

Výroba atypického nábytku na objednávku, výroba okien a dverí. Rekonštrukcie interiérov, montáž sadrokartónu, maliarske, obkladačské a elektroinštalačné práce. Výmena okien a zatepľovanie objektov

Penad s.r.o., Košice

Nákladná doprava, zemné práce, demolácie a príprava práce pre stavby. Zatepľovanie plochých striech, montáže bleskozvodov

Stavizol s.r.o., Žilina

Komplexná stavebná činnosť - novostavby a rekonštrukcie. Realizácie a opravy strešných plášťov, izolácie proti vode, tepelné a zvukové izolácie, opláštenie budov, priemyselné podlahy

Stapras s.r.o., Námestovo

Realizácia priemyselných, bytových a dopravných stavieb, rekonštrukcie objektov. Debnenie s veľkoplošnými debniacimi systémami, zateplenie objektov

Technohall Slovakia s.r.o., Ružomberok

Realizácia hydroizolácie plochých striech, zateplenia plochých striech, opravy, celkové rekonštrukcie plochých striech, opravy lokálne poškodených miest, stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce

RBR s.r.o., Žilina

Výstavba rodinných domov na kľúč, rekonštrukcie, zemné práce s budovaním inžinierskych sietí, zatepľovanie objektov. Výroba a dodávka betónových zmesí

Štefan Rehuš, Senica

Výstavba rodinných domov na kľúč, rekonštrukcie objektov, bytových jadier, pokladanie obkladov a dlažieb, zatepľovanie a stierkovanie budov, rekonštrukcie striech. Výroba betónových stavebných prvkov - murovacie a debniace tvárnice a svahovky

Therma KM s.r.o., Bratislava

Izolačné práce - chladové a tepelné izolácie, izolácie proti vibráciám a vlhkosti, strešné systémy, klampiarske práce - strešné krytiny, žľabové systémy, lemovanie múrov

Milanko s.r.o., Spišská Nová Ves

Stavebné, modernizačné a rekonštrukčné práce v rámci bytového a priemyselného fondu. Zámočnícke práce, obkladanie, zatepľovanie objektov, tesárske práce

Thermoizol, Banská Bystrica

Tepelnoizolačné práce, maliarske a natieračské práce, práce vo výškach, protipožiarne nátery

Inup, Michalovce

Predaj a montáž plastových, euro a hliníkových okien, sadrokartónu, interiérových a exteriérových žalúzií a roliet, predaj interiérových, exteriérových a garážových dverí. Obkladanie bytových jadier a zatepľovanie budov

Lemarck Slovakia s.r.o., Nové Zámky

Predaj a montáž sadrokartónových systémov, kazetové stropy, tepelné izolácie

Stakas s.r.o., Bardejov

Stavebné práce - zákazková výstavba, prestavby a rekonštrukcie, obkladačské práce, pokládka zámkovej dlažby, zatepľovanie, sadrokartóny, odstraňovanie azbestu. Kamenárstvo: spracovanie kameňa, cintorínska architektúra, oprava hrobov, zlatenia, farbenie

Alcomplet izolácie s.r.o., Košice

Realizácia hydroizolácií, tepelných izolácií, zatepľovanie fasád. Obnova obalových konštrukcií bytových domov, špeciálne izolácie - injektážna technológia

Šebest s.r.o., Spišská Teplica

Realizácia a rekonštrukcie striech, stavebné práce vo výškach horolezeckou technikou. Zateplenie a opláštenie priemyselných hál a budov, realizácia oblúkových hál. Výroba klampiarskych prvkov, predaj strešných systémov

Izing s.r.o., Prievidza

Výškové práce - opláštenie objektov, realizácia plochých striech, vegetačných striech, terás a šikmých striech, hydroizolácie spodných stavieb, bazénov a nádrží, hydroizolačné nátery, zateplenie objektov, predaj stavebného materiálu

MD Stav, Trebišov

Realizácie pozemných stavieb, rekonštrukcie, stavebné úpravy. Zatepľovanie fasád, pokládka obkladov a dlažieb, dodávky a montáž sadrokartónu, opravy striech, dodávka a montáž plastových okien, podkrovné nadstavby

Gindl-AM s.r.o., Banská Bystrica

Komplexné služby v oblasti zatepľovania objektov - poradenstvo, statické posúdenie, projektová dokumentácia, tepelnotechnické výpočty, zameranie, farebné riešenie fasád, realizácia

AGS s.r.o., Prievidza

Občianska, bytová a priemyselná výstavba, výstavba ciest a spevnených plôch. Strojné zemné práce, práce murárske, betonárske, železiarske a tesárske. Výroba a dodávky betónu, demolačné práce. Zatepľovanie stavieb, projekčné práce

Lešenie Bukovič

Prenájom lešenia, stavebné práce, zatepľovacie práce

Alk Variant s.r.o., Bratislava

Stavebno-montážne práce. Interiérové remeselné práce, elektroinštalačné práce na kľúč a dodávky osvetľovacej techniky, výroba a montáž plastových výrobkov, zateplenie budov

JMB s.r.o., Bratislava

Výstavba a rekonštrukcia rodinných domov na kľúč, zateplenie objektov

Compacta - Marek Králik, Košice

Predaj, montáž a servis plastových okien a dverí, rekonštrukcie budov, bytov a rodinných domov, komlexná stavebná činnosť, zatepľovanie

Varinský Jozef, Vrútky

Rolety, žalúzie, markízy, plastové okná, garážové brány, zatepľovanie budov. Zoznam pobočiek

Emir&Adem stav s.r.o., Košice

Kompletná realizácia stavieb, rekonštrukcie a obnova fasád, zatepľovanie objektov, prestavby, nadstavby

K.K. Mont, Kežmarok

Realizácia obytných podkroví, zatepľovanie obytných podkroví, úpravy a rekonštrukcie interiérov, montáž sadrokartónových systémov, stropné kazetové podhľady, stierky a ozdobné lišty, výroba a montáž stolárskych výrobkov, hydroizolácie

Barker, Poprad

Stavebné práce, prestavby a rekonštrukcie domov a bytov. Pokládka dlažby, maliarske práce, zatepľovanie, stolárske práce
Stránka:    1 2345Ďalšia >

Copyright © BEST.SK