Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zakladanie firiem

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie > Ekonomické poradenstvo >

Zakladanie firiem

 
ODKAZY 1 - 50 z 75

Benefit Finance a.s., Bratislava

Služby v oblasti investičného bankovníctva, poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov a v oblasti financovania z eurofondov, ocenenia a analýzy

Velmax s.r.o., Prešov

Spracovanie ekonomickej agendy, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, evidencia DPH, spracovanie daní, poradenstvo, organizovanie školení, seminárov a lektorská činnosť

MHS Consulting s.r.o., Bratislava

Zakladanie spoločností, zakladanie živností. Vykonávanie zmien vo firmách, rušenie, likvidácia firiem. Vymáhanie pohľadávok

Právny dom s.r.o., Banská Bystrica

Založenie spoločností a predaj firiem, poskytnutie sídla (office hosting)

Malach Consulting s.r.o., Bratislava

Kompletné účtovnícke služby, mzdová a personálna agenda, zakladanie spoločností

Slovak Companies s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti zakladania, správy a predaja spoločností v rámci Slovenska a Českej republiky. Virtuálna kancelária, účtovné služby

JUDr. Martin Laššák, Banská Bystrica

Poskytovanie právnych služieb: zakladanie spoločností, obchodné právo (Obchodný zákonník), založenie a zmeny v spoločnostiach s.r.o., zastupovanie na súdoch

ASB Slovakia s.r.o., Bratislava

Založenie, správa a riadenie spoločností, účtovné a mzdové služby, manažérske poradenstvo, administratíva

Media-Interactive s.r.o., Trenčín

Založenie obchodných spoločností, ready made spoločnosti, online objednávka

Main-3H s.r.o., Levice

Obchodné poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, zakladanie firiem na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku, vymáhanie pohľadávok. Reklamná činnosť. Tvorba softvéru na zákazku. Preklady a tlmočenie

Venice Group

Zakladanie offshore a onshore zahraničných spoločností, predaj ready made spoločností, služby virtuálnej kancelárie

Spoločnosti Online s.r.o., Bratislava

Možnosť založiť si novú obchodnú spoločnosť (s.r.o. alebo a.s.), alebo si ju zakúpiť z ponuky na tento účel vopred založených spoločností so sídlom v SR alebo ČR

Eseročka s.r.o., Levoča

Založenie spoločností na mieru, asistované založenie spoločností

WFG s.r.o., Žilina

Zakladanie spoločností, predaj spoločností. Prenájom virtuálnej kancelárie na prestížnej adrese, príjem pošty, telefónna ústredňa

Celtic s.r.o., Banská Bystrica

Zakladanie a predaj spoločností, vymáhania pohľadávok, likvidácia spoločností, vedenie účtovníctva

Immo real, Bratislava

Realitná a advokátska kancelária. Právny servis a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, garáží, pozemkov

Profinam s.r.o., Nitra

Vedenie účtovníctva, miezd. Zakladanie firiem, due dilligence, ekonomické a finančné poradenstvo, poradenstvo pri hľadaní a investovaní zdrojov, marketingové poradenstvo, organizovanie výberových konaní

Spoločnosti na kľúč s.r.o., Stará Ľubovňa

Komplexný servis v oblasti zakladania a správy spoločností, poradenský servis pri výbere vhodnej formy spoločnosti, vedenie účtovníctva, vymáhanie pohľadávok

JUDr. Juraj Kula, Košice

Právna poradňa, spisovanie zmlúv, zastupovanie pred súdmi, zakladanie spoločností, podanie žaloby

S&Partners s.r.o., Trenčín

Poradenské, asistenčné a konzultačné služby zamerané na pomoc podnikateľským subjektom pri zahájení a rozvoji podnikania, následná asistencia v oblasti účtovníctva, daní, práva, personálneho manažmentu a finančného poradenstva

Iuratech s.r.o., Žilina

Komplexná správa obchodných spoločností, asistencia v zmluvných vzťahoch, založenie spoločností na kľúč, likvidácia

Cricket Group s.r.o., Bratislava

Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

JUDr.Vladimír Nádaský, Bratislava

Advokátska kancelária, advokát - právne služby, obchodné právo, zakladanie obchodných spoločností, vymáhanie pohľadávok

Auditex s.r.o., Bratislava

Audit, účtovníctvo, poradenstvo, finančné analýzy, daňové zastupovanie, forfaiting, vydávanie publikácií, poradenstvo v konkurznom konaní, odborný servis pri zakladaní spoločnosti, poradenstvo pri zmene vlastníckych vzťahov v spoločnostiach

Ekonomická Kancelária, Nitra

Audit, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, personalistika firiem, ekonomické poradenstvo, vyhotovenie podnikateľských plánov, zakladanie firiem

Promo Agency s.r.o., Bratislava

Registrácia spoločností s ručením obmedzeným

TS-Consulting s.r.o., Bratislava

Zakladanie obchodných spoločností, prevod a predaj spoločností, registračné sídlo, vedenie účtovníctva

Firm sk s.r.o., Bratislava

Zakladanie a predaj obchodných spoločností, offshore spoločností, predaj zahraničných spoločností

Helvik, Košice

Podnikateľské a organizačné poradenstvo, tlmočenie a preklady - maďarský, anglický, nemecký a ruský jazyk. Zakladanie a správa obchodných spoločností, aplikácia obchodného práva, zastupovanie v súdnych sporoch

Profinam s.r.o., Nitra

Zakladanie firiem. Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Zmeny v spoločnostiach. Predaj ready-made spoločností. Komplexný firemný servis. Účtovníctvo a dane

WebiNet s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy. Zakladanie, likvidácia a konkurzy spoločností

Adamaco s.r.o., Trenčianska Turná

Zakladanie, zmeny a predaj obchodných spoločností, poskytnutie sídla, virtuálna kancelária, vedenie účtovníctva

Finkoma s.r.o., Banská Bystrica

Vedenie účtovníctva, spracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov, daňové poradenstvo, právne vymáhanie pohľadávok, zakladanie obchodných spoločností, vypracovanie podnikateľských plánov

Invest-Kapital a.s., Bratislava

Správa a vymáhanie vlastných pohľadávok alebo pohľadávok klientov formou mandátnej správy, organizovanie dobrovoľných dražieb a realizácia záložného práva na nehnuteľný, hnuteľný majetok a práva, likvidácia spoločností, správa registratúry

P.J. Servis s.r.o., Bratislava

Personálna a pracovná agentúra, vyhľadávanie a výber brigádnikov. Účtovnícke služby, mzdy a personalistika, daňové poradenstvo, zakladanie spoločností

Form Online, Bratislava

Ako založiť spoločnosť, založenie a zápis spoločnosti do Obchodného registra, podnikanie na jednotnom európskom trhu v členských krajinách EU, zahraničné spoločnosti, európska spoločnosť

Goblet&Jenever Economy s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti účtovníctva a miezd, poskytnutie sídla spoločnosti, zakladanie obchodných spoločností, zmeny v spoločnostiach

Inkasná a faktoringová s.r.o., Spišská Nová Ves

Riešenie a vymáhanie pohľadávok, zakladanie a likvidácia spoločností

Perfeco s.r.o., Bratislava

Účtovné služby a mzdy pre fyzické a právnické osoby, zakladanie spoločností, poradenstvo

Spoločnosti s.r.o., Banská Bystrica

Zakladanie obchodných spoločností, zmeny, poskytnutie sídla, firemný servis

Asap Consulting s.r.o., Svätý Jur

Účtovné a finančné služby, mzdové účtovníctvo, daňová evidencia, zakladanie a správa obchodných spoločností, poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov. Predaj ekonomického softvéru

Angel Tax s.r.o., Martin

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie mzdovej agendy, zakladanie firiem, predaj registračných pokladní, finančné poradenstvo

JUDr. Soňa Vlhová, Bratislava

Advokátska kancelária zameraná na obchodné a občianske právo, pracovné a správne právo, právo duševného vlastníctva. Zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností

Consulentia s.r.o., Bratislava

Služby súvisiace so zakladaním obchodných spoločností a ich manažmentom, officehousing

Deer&Stratton Slovakia s.r.o., Bratislava

Poradenstvo pri zakladaní a správe obchodných spoločností

Anymex s.r.o., Košice

Spracovanie účtovníctva, daní, miezd, poradenstvo, zakladanie živností a spoločností

Daniel Kolesár, Košice

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností, vymáhanie pohľadávok

RunBusiness s.r.o., Bratislava

Založenie, správa a predaj obchodných spoločnosti na Slovensku a v zahraničí. Registračná adresa sídla pre firmy v Bratislave

Arthur&Partner s.r.o., Bratislava

Integrované odborné služby - vedenie účtovníctva a priebežný audit, daňové a právne poradenstvo, analýza firemného potenciálu, založenie spoločností na kľúč

Key Business s.r.o., Bratislava

Zakladanie a registrácia spoločností, predaj ready-made spoločností
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK