Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Organizátori výstav a veľtrhov

Obsah > Firmy > Služby > Konferenčné a výstavné služby >

Organizátori výstav a veľtrhov

 
ODKAZY 1 - 50 z 57

Expo Center a.s., Trenčín

Organizovanie výstav a veľtrhov, výstavisko, technická realizácia

Elfa s.r.o., Košice

Vzdelávací inštitút a projekty vzdelávania, organizácia medzinárodných konferencií a sympózií, riešenie projektov EÚ a rozvojových projektov, IT Technológie, riešenia a služby, vydavateľstvo a edičná činnosť, predaj odbornej literatúry

Agrokomplex, Nitra

Medzinárodné veľtrhy a výstavy, aranžérske, zámočnícke a stolárske práce, tlač, sieťotlač, realizácia a požičiavanie kvetinových dekorácií, údržba zelene, projektovanie, múzejníctvo. Značky: Nábytok a bývanie, Medzinárodný strojársky veľtrh, Agrokomplex

Incheba a.s, Bratislava

Slovenská výstavnícka organizácia. Kalendár výstavných akcií a ponuka komplexných služieb. Možnosť on-line prihlásenia sa na výstavu

Malé centrum, Bratislava

Veľko a maloobchodný predaj monografickej, učebnicovej a odbornej literatúry, vydavateľská činnosť. E-shop. Organizácia výstav a prezentácií odborných kníh

Dom techniky ZSVTS s.r.o., Košice

Organizovanie výstav, seminárov, konferencií, workshopov, firemných dní

In Form Slovakia s.r.o., Bratislava

Príprava, organizácia a realizácia odborných konferencií, kongresov a podujatí

Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto, Bratislava

Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, jazykových a pohybových kurzov a krúžkov, tlač hlavičkového papiera, propagačných materiálov, výroba transparentov, vizitiek, prenájom spoločenských miestností

BB Expo, Banská Bystrica

Kalendár Veľtrhov a výstav Banská Bystrica. Výstavnícka a reklamná agentúra, organizátor veľtrhov a výstav

Alfacon s.r.o., Bratislava

Komplexné výstavnícke služby. Služobné cesty a pobyty, zabezpečenie predregistrácie, predaj vstupeniek na vybrané podujatia. Príprava stánkov slovenských firiem. Zabezpečenie výstavnej plochy pre vystavovateľov

1.košická výstavná spoločnosť, Košice

Organizácia výstav a veľtrhov, kongresov, konferencií, seminárov, rodinných a pracovných stretnutí

A&V s.r.o., Bratislava

Organizátor veľtrhov

Progress Promotion s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra - full service v klasickej reklame, vo výstavách, v komerčnom využití športu a kultúry

PRime time s.r.o., Bratislava

Public relations agentúra - mediálne stratégie a komunikácia s médiami, monitoring a analýza médií, krízová komunikácia, semináre, kongresy, prezentácie, sponzoring

Icon Design s.r.o., Bratislava

Marketingové a komunikačné stratégie, plánovanie mediálnych kampaní, televízne a rozhlasové spoty, internetové prezentácie, foto štúdio

YMS, a.s., Trnava

Technické a geografické informačné systémy (GIS, LBS, špeciálne aplikácie), systémy pre správu a riadenie toku digitálnej technickej dokumentácie. Organizovanie konferencií GIS a ITIS. Geomarketing a náležitý výskum trhu

Gess Production s.r.o., Košice

Promočná agentúra, organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, konferencií, firemných dní, koncertov

Kredit s.r.o., Košice

Spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých - dištančné vzdelávanie, prezenčné vzdelávanie a tréning, organizovanie konferencií, odborných seminárov, školení, kurzov a rekvalifikácií, vývoj nových vzdelávacích a tréningových materiálov

Incoma Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti marketingového výskumu, marketingového poradenstva a organizovania špecializovaných odborných konferencií na medzinárodnej úrovni

Prvá slovenská kontraktačná agentúra, Nitra

Celoslovenské kontrakty spotrebného tovaru - 6 x ročne - textil, odevy, doplnky

GaRT s.r.o., Bratislava

Vypracovanie marketingovej stratégie, mediálne plánovanie a nákup, výroba spotov, odkazov, výstavníctvo

KoloVrátok, Bratislava

Design studio, tvorba grafického designu a corporate identity, výstavníctvo, polygrafia

CTC-group marketing, reality, kongresy, public

Marketing, public relations a servis pre výstavy a kongresy. Kúpa, predaj a prenájom realít a nehnuteľností. Developerská činnosť. Sprostredkovanie kúpy a predaja firiem, dražby a verejné súťaže, revitalizácia firiem, právny a ekonomický servis

Promoland s.r.o., Bratislava

Full servis v oblasti sales promotion, v príprave promotion konceptov, reprezentačných akcií, konferencií, kongresov a podnikových aktivít

Agentúra Bocatius, Košice

Organizovanie výstav a veľtrhov

Spiš-View-Trading s.r.o., Spišská Nová Ves

Organizačné zabezpečenie a realizácia výstav, veľtrhov a expozícií formou dodávky na kľúč, autorské a partnerské výstavy. Dodávky reklamných predmetov

D&D studio s.r.o., Bratislava

Výroba a realizácia atypických výstavných expozícií, organizovanie výstav

Event&Fair Studio, Bratislava

Služby na kongresoch, veľtrhoch a firemných akciách - realizácia expozícií, atypické riešenia, organizačné a technické zabezpečenie, aranžovanie, catering, hostesing

Stebel, Bratislava

Tlmočenie, preklady dokumentov, preklady dokumentov súdnoznalecké preklady z/do poľského jazyka, viacero tlmočníkov pre poľský jazyk, organizovanie konferencií a seminárov so zabezpečením tlmočníckej techniky a tlmočenia do viacerých jazykov

A-Sice s.r.o., Prešov

Organizácia odborných seminárov a firemných prezentácií

OK Agency, Bratislava

Zabezpečenie konferencií a seminárov s odborným programom. Firemné lyžovačky, pobyty v termálnych a liečivých kúpeľoch v Rakúsku, vo Francúzsku, v Slovinsku, na Slovensku

Loco expo s.r.o., Trenčín

Projektovanie, realizácia a zabezpečenie výstav v SR aj v zahraničí

Tora Production s.r.o., Bratislava

Organizovanie a realizácia výstav, výstavný servis, ozvučenie, nasvietenie a technická realizácia akcií, reklamné kampane, reklamná produkcia, digitálna tlač

Decoy, Bratislava

Organizovanie kongresov a konferencií, event marketing, organizovanie firemných podujatí. Marketing, tlačiarenské služby, prieskumy médií, grafický design, fotografie

Promo Agentúra, Trnava

Fullservis v oblasti promotion aktivít, firemných večierkov, výstav, prezentácií, meetingov

Brand Advertising s.r.o., Bratislava

Tvorba a realizácia komunikačných projektov, public relations, konferenčný servis, interná komunikácia so zamestnancami

SlovakPromo Management s.r.o., Bratislava

Event marketing, umelecké programy, teambuilding, tématické, športové, detské programy, incentívna turistika, konferencie, kongresy, sales promotion, hostesing

Kongres management s.r.o., Bratislava

Organizácia výstav a veľtrhov - grafické spracovanie, tlač a distribúcia propagačných materiálov podujatia, propagácia v médiách, zabezpečenie spoločenského a sprievodného programu podujatia, zabezpečenie ubytovacích služieb a cateringu, technický servis

Monarch a.s., Bratislava

Návrhy komunikačnej stratégie produktu, firemnej komunikácie, rauty, recepcie, slávnostné koncerty, televízne a rozhlasové PR relácie, sponzoring, mediálne PR (práca s novinármi, mediálne partnerstvá), výstavy, odborné prezentácie a obchodné konferencie

R Promotion s.r.o., Bratislava

Kongresový a konferenčný servis, event management, veľtrhy a výstavy, sales promotion - testing a sampling, merchandising, hostesing

Adapt, Bratislava

Organizovanie konferencií, seminárov, kurzov a prezentácií

Agentúra Mega, Bratislava

Služby v oblasti vzdelávania, konferencií, seminárov, školení, poradenstva, tlmočníctva, organizovania spoločenských športových podujatí, detských akcií, reklamy a propagácie

Erotický veľtrh s.r.o., Zvolen

Organizovanie medzinárodných erotických veľtrhov

Ingfour, Košice

Organizovanie výstav, veľtrhov, realizácia reklamných a marketingových kampaní, technická realizácia výstavných stánkov

DB agentúra s.r.o., Košice

Organizovanie a realizácia výstav

VZO s.r.o., Šurany

Tlmočnícke a prekladateľské služby - anglický, maďarský jazyk. Facility marketing manažment pre malé a stredné firmy, event manažment

Novum P.R.O. s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra: public relations, eventy, komunikačný audit, semináre a školenia, kampane

Marko marketingová komunikácia s.r.o., Bratislava

Kreatívne štúdio, produkcia, médiá, darčekové predmety, výstavy, e-business

Rax s.r.o., Bratislava

Fullservisová reklamná agentúra - signmaking, reklama, prezentácie, výstavníctvo, DTP, tvorba www stránok

Tender Advertising s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra - vzťahy s médiami a verejnosťou, tvorba reklamných kampaní, organizácia podujatí, tlačové konferencie, analýzy
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK