Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výškové a hlbinné práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Výškové a hlbinné práce

 
PODKATEGÓRIE

Práce s vysokozdvižnou plošinou (13)

ODKAZY 1 - 50 z 104

Bralo s.r.o., Hlohovec

Stavebné a výškové práce, maliarske a natieračské práce, prenájom lešenia, zatepľovanie, povrchové úpravy kovov

Ko-Skip, Bratislava

Zámočnícke, výškové, búracie, klampiarske a verejno-prospešné práce, vložkovanie komínových telies, montáž tlmičov hluku

Alpine Partner, Košice

Horolezecká škola - školenia vo výškach horolezeckou technikou a preškolenia pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou, periodické prehliadky, výškové práce pomocou horolezeckej techniky. Predaj horolezeckej výstroje a pomôcok

Extrem klub, Žilina

Výroba a predaj lezeckých stien a chytov, výškové práce

S.Work s.r.o., Šamorín

Výroba, dodávky, montáže a demontáže strojov a zariadení. Potápačské práce, vyťahovanie zariadení

Malmont, Podhorany

Oprava a náter fasád, antikorózna ochrana oceľových konštrukcií, opravy a revízie priemyselných komínov, sanácia betónových konštrukcií, tmelenie spár panelových budov, búracie práce, hydroizolácie plochých striech

Testeco s.r.o., Košice

Izolácie a opravy stavieb, nátery, podlahové systémy, zatepľovanie objektov, búracie práce, likvidácia odpadu, výškové práce

3again s.r.o., Bratislava

Výškové práce s použitím horolezeckej techniky, práce nad voľnou hĺbkou. Celotelové bezpečnostné postroje a pomôcky - predaj. Školenia pre práce vo výškach

Dach-Ing s.r.o., Bratislava

Výškové práce, projektovanie a realizácia striech, údržba budov, klampiarske práce

Bez Závrate, Trenčín

Výškové práce - maliarske a natieračské práce, spárovanie, tmelenie, umývanie okien, čistenie fasád a odkvapov, odstraňovanie námraz, prerezávanie stromov

Vertikal-Solid s.r.o., Rožňava

Výškové práce s použitím lanovej techniky, zámočnícke a inštalatérske práce, zemné a výkopové práce, zatepľovanie budov, otryskávanie kovov, kameňa a následná úprava

Enza s.r.o., Čadca

Práce v energetickej oblasti, údržba elektrických zariadení zameraná na opravu a stabilizáciu betónových konštrukcií stožiarov. Výškové práce s použitím horolezeckej techniky

Robo a.s., Piešťany

Diamantové vŕtanie železobetónu, nátery a protipožiarne nátery, priemyselné čistenie, oprava fasád, umývanie okien, zatepľovanie budov, horolezecká technika, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, dekontaminačné a špeciálne práce

Aaron, Trnavá Hora

Výškové práce horolezeckou technikou, tesárske práce. Piliarska výroba - porez guľatiny. Výroba a predaj pretekárskych saní na psie záprahy

Vladimír Benický, Žilina

Potápačské práce - údržba priehradných hrádzí a technologických zariadení pod vodou, injektovanie priehradných hrádzí, vŕtanie otvorov pod vodou, inšpekcie a prehliadky objektov pod vodou, odber vzoriek

Clean servis s.r.o., Dunajská Streda

Upratovanie, čistenie, ošetrovanie podláh, chemické čistenie, impregnácia, výškové práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia, pieskovanie, čistenie vozidiel, exteriérové práce, ekologická likvidácia výpočtovej techniky, starostlivosť o zeleň

Chladiace veže Bohunice s.r.o., Jaslovské Bohunice

Univerzálna stavebná spoločnosť - výstavba a rekonštrukcie chladiacich veží, priemyselných a technologických celkov. Práce vykonávané vodným lúčom, búracie práce, práce vo výškach, torkrétovacie práce, povrchová úprava

Peter Humlik

Výškové práce na ťažko dostupných miestach za pomoci horolezeckej techniky

Thermoizol, Banská Bystrica

Tepelnoizolačné práce, maliarske a natieračské práce, práce vo výškach, protipožiarne nátery

Šebest s.r.o., Spišská Teplica

Realizácia a rekonštrukcie striech, stavebné práce vo výškach horolezeckou technikou. Zateplenie a opláštenie priemyselných hál a budov, realizácia oblúkových hál. Výroba klampiarskych prvkov, predaj strešných systémov

Izing s.r.o., Prievidza

Výškové práce - opláštenie objektov, realizácia plochých striech, vegetačných striech, terás a šikmých striech, hydroizolácie spodných stavieb, bazénov a nádrží, hydroizolačné nátery, zateplenie objektov, predaj stavebného materiálu

Quercus Arbor s.r.o., Ľubica

Komplexná starostlivosť o vysoké stromy pomocou stromolezeckej techniky, orezávky a výruby. Zabezpečovanie korún vysokých stromov, frézovanie pňov, zber šišiek, klčovanie lesných plôch

Thermodynamic s.r.o., Košice

Vodoinštalácie, kúrenie, elektroinštalácie, výškové a zváračské práce

S.E.M., Nitra

Predaj a montáž bezpečnostných zariadení, priemyselnej televízie, ochrán pred bleskom, výškové práce

Rondo s.r.o., Bratislava

Práce horolezeckým spôsobom, výškové práce - orezávanie stromov, čistenie okien, natieranie stožiarov, opravy fasád, maliarske práce, klampiarske a pokrývačské práce

Prova Slovakia s.r.o., Trnava

Realizácia stavieb - priemyselné stavby, kultúrne pamiatky, občianske a inžinierske stavy. Výškové práce pomocou horolezeckej techniky

Izomal, Nitra

Práce a služby s plošinami MP 27, rekonštrukcie a zatepľovanie fasád zo závesných lávok, realizovanie nových a rekonštrukcie starých strešných plášťov, hydroizolácie, maliarske a natieračské práce

Alferr, Nitra

Návrh a montáž plošných - horizontálnych a vertikálnych reklám na vonkajšie plochy budov, hál, komínov a veží, tepelná izolácia, spárovanie, čistenie vonkajších okien, nátery komínov a veží, čistenie síl

En Libre s.r.o., Dobrohošť

Špeciálne práce vo výškach a stavebná činnosť. Sanácia skalných brál, asanácie, demontáž a búracie práce, betónové a oceľové konštrukcie, vlastný prístupový fasádny systém

ANS s.r.o., Považská Bystrica

Výškové práce, umývanie okien a presklených budov, maliarske a natieračské práce - fasády, konštrukcie, búracie a demolačné práce, montáž sadrokartónu

Dom a.s., Liptovský Hrádok

Stavby na kľúč, rekonštrukcie a modernizácie, priemyselné stavby, stavby občianskej vybavenosti, čističky odpadových vôd. Elektroinštalácie, sanitné inštalácie, maliarske a natieračské práce, práce vo výškach

D.M.Improve s.r.o., Kováčová

Murárske práce, nátery fasád, zatepľovanie budov, montáž sadrokartónu, elektroinštalácie, maliarske práce, práce vo výškach, pilčícke práce

Michal Kianička, Rajecké Teplice

Rekonštrukcie fasád budov, izolácie a nátery striech, opravy balkónov a lodžií panelových domov, výškové práce

Elastic, Košice

Stavebný dozor, stavby na kľúč, výškové práce, protipožiarne nátery

Lukáš Marek, Smižany

Realizácia prác vo výškach a nad voľnými hĺbkami pomocou horolezeckej techniky

Viliam Očipa, Prešov

Výškové práce s použitím horolezeckej techniky. Inštalácie reklám, osvetlenia, výzdoby, odstraňovanie snehu zo striech, maliarske práce vo výškach, opravy kostolov, umývacie a čistiace práce vo výškach, spilovanie stromov

Credia s.r.o., Žilina

Maľby a nátery domov, mostov, zariadení a konštrukcií, zatepľovanie fasád, špárovanie panelových stykov, osvetlenie budov, fasád, reklamných plôch, realizácia reklám

Boris Hlobeň, Bánovce nad Bebravou

Výškové práce - nátery, fasády, reklama

Tomiservis s.r.o., Malacky

Pravidelné komplexné upratovanie kancelárií, budov a ostatných priestorov, výškové práce

Gehri s.r.o., Bratislava

Maliarske práce, umývanie okien a rámov, tepovanie, hĺbkové čistenie podláh automatmi, čistenie žalúzií, čistenie fasád, impregnácie, čistenie, leštenie a brúsenie kameňa, grafity, pravidelný upratovací servis pre firmy

Chemeko, Svit

Upratovacie služby interiéru a exteriéru administratívnych budov, priemyselných objektov, zdravotníckych zariadení, výškové práce. Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia vrátane monitoringu

Dimi max s.r.o., Zlaté Moravce

Výstavba, rekonštrukcie a renovácie striech, klampiarske práce. Zatepľovanie objektov, rekonštrukcie bytových domov, stavebná činnosť. Výškové práce, elektrotechnické a elektroinštalačné práce (oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu)

Ekol-Ekolmont, Považská Bystrica

Montované stavby, svetlíky, lodžie, zimné záhrady, prestrešenia vyrobené pomocou polykarbonátových platní. Kovovýroba - konštrukcie pre montáž, opracovávanie kovov. Výškové práce, rekonštrukcie strešných svetlíkov a strešného obvodového plášťa

Thermoinvest Slovakia s.r.o., Považská Bystrica

Prenájom lešenia, predaj okien, dverí, klampiarske a výškové práce, stavby na kľúč, hydroizolácie a termoizolácie striech, zatepľovacie práce

Ekomont Nitra s.r.o., Nitra

Dodávky stavebných prác - výstavba a opravy líniových stavieb, stavebné práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky, zatepľovanie a rekonštrukcie objektov, zemné práce. Povrchové úpravy materiálov – otryskávanie a metalizácia za studena

Klinton, s.r.o., Bratislava

Komplexné upratovacie a hygienické služby pre podniky, hotely, developerov, štátne a zdravotnícke zariadenia. Pravidelné a nepravidelné upratovanie, tepovanie, zimná a letná údržba, recepčné služby

Outside, Bratislava

Výškové práce pomocou horolezeckej techniky a výstroja. Čistenie a nátery fasád, odtokových žľabov, výrobných hál. Oprava, montáž, demontáž, revízna správa bleskozvodov

Dávid Závacký, Prešov

Práce vo výškach a voľných hĺbkach s použitím horolezeckej techniky

Bonk s.r.o., Bratislava

Upratovanie, nárazové aj pravidelné, byty, domy, kancelárie, stavby a výrobné haly, vysávanie, tepovanie, umývanie podláh, okien aj horolezeckou technikou, čistenie bazénov

Climb Mont Group, Bratislava

Výškové práce - umývanie okien, čistenie obkladov, maľby a nátery, pílenie stromov, tmelenie špár, demolačné práce, rekonštrukčné práce, kurzy horolezectva
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK