Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vŕtanie a čistenie studní

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby > Geologické práce >

Vŕtanie a čistenie studní

 
ODKAZY 1 - 18 z 18

Enge s.r.o., Bernolákovo

Vrtné a geologické práce, vŕtanie studní, vrty pre tepelné čerpadlá, mikropiloty a stavebné čerpanie, geologický a hydrogeologický prieskum

Perútka s.r.o., Bratislava

Kopanie studní, odber a laboratórny rozbor vody

Sprušanský Vladimír - Oáza, Radimov

Vŕtanie studní, vrtné práce, komplet dodávky s materiálom, záruka vody

Enviro System s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti životného prostredia a geologického prieskumu, EIA, inžiniersko-geologický prieskum, vrtné práce, vŕtanie studní, prieskum kontaminácie vody a pôdy, ekologický audit

Kamil Polák, Trnava

Vŕtanie studní vodou, odpieskovanie vrtu s čerpacou skúškou, narážanie studní

Ladislav Ružek, Pezinok

Ručný výkop studní v hline, v kamenistej zemine, v tekutých pieskoch, štrkoch, v skalách, čistenie studní, trhacie práce

Geovrt s.r.o., Košice

Vrtné a stavebné práce, hydrogeologický a geologický prieskum, špeciálne zakladanie, špeciálne stavebné práce, výroba armokošov

Hydrostroj, Topoľčany

Vŕtanie studní, prieskumné vrty, vrtné práce pre stavebné účely, vrty pre tepelné čerpadlá, pilotážne vrty

Baumark Trade s.r.o., Liptovský Mikuláš

Realizácia stavebnej činnosti, výstavba bytových, občianskych a priemyselných stavieb, stavby na kľúč. Výstavba tenisových kurtov, kopané studne, búracie práce, zatepľovanie. Inžinierska činnosť, stavebný dozor

Geotechnik Plus s.r.o., Košice

Horizontálne vrty, vŕtané studne, mikropilóty, sanácie zosuvov, geologický prieskum

Vŕtanie studní, Čadca

Realizácia vŕtaných studní, dodávky čerpacej techniky

Zemevrt VZ, Rajec

Vŕtanie studní, geologický prieskum

OÁZA, Radimov

Montáž tepelných čerpadiel zem voda a voda voda. Komplet primárne okruhy pre tepelné čerpadlá, komplet sekundárne okruhy. Kúrenárske práce, vodoinštalačné práce, vŕtanie studní

Penetra, Prešov

Vykonávanie inžinierskogeologického, hydrogeologického a geologického prieskumu. Vŕtanie a regenerácia studní, čerpacie skúšky, prieskum životného prostredia, posudky pre zakladanie stavieb a osadenie

Dušan Janovčík, Bánovce nad Bebravou

Ručné kopanie studní, čistenie a prehlbovanie studní, výkopové práce

Spidy auto, Malá Čausa

Vŕtanie studní a vrtov pre tepelné čerpadlá

Studne Dupkala, Nesluša

Studne na kľúč - vyhľadanie prameňa, vŕtanie studní, prehlbovanie existujúcich studní, vrty pre tepelné čerpadlá

GEP vrty s.r.o., Sliač

Vŕtanie studní a vrtov na tepelné čerpadlá s pôsobnosťou po celom Slovensku

Copyright © BEST.SK