Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Údržba zelene

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Údržba zelene

 
ODKAZY 1 - 50 z 93

Správa mestskej zelene, Košice

Projekcia a realizácia sadových úprav, súkromných záhrad, údržba zelene. Pestovanie a predaj rastlinného materiálu - alejové a vzrastlé stromy, kríky, trvalky, letničky

Arborétum Mlyňany, Vieska nad Žitavou

Základné údaje, história. Vypracovanie projektov, štúdií a expertíz v odbore záhradná architektúra a úprava krajiny. Realizácia parkových a záhradných úprav, presádzanie a predaj vzrastlých stromov. Predaj sadeníc okrasných drevín

Ekolas s.r.o., Jaslovské Bohunice

Export a import - chemické látky v oblasti komunálnej hygieny, poľnohospodárstva a chemickej výroby. Služby v oblasti komunálnej hygieny a sadových úprav. E-shop - čistiace a dezinfekčné prípravky, E-shop - elektronika a počítače

Gimax, Púchov

Upratovacie služby pre firmy, priem. čistenie, čistenie komunikácií, úprava trávnikov, prenájom strojov a vysokozdvižných plošín s obsluhou, presun materiálu a surovín s vysokozdvižným vozíkom, opravy VZV, predaj a servis trakčných akumulátorových batérií

Ing. Andrej Kulla - Ing. Katarína Kullová, Bratislava

Záhradné centrum - predaj kvetov, stromčekov, okrasných drevín, trvaliek, záhradníckych potrieb, semien, košíkov, kvetináčov, ozdôb, vencov. Dovoz a rozvoz veľkých kvetín a tovaru, doručovanie kytíc. Návrh, realizácia a údržba záhrad a parkov

V.M.Plus s.r.o., Žilina

Služby v oblasti čistiacich a upratovacích prác. Predaj a servis čistiacej techniky, hygienický program

Okin Facility CZ s.r.o., Bratislava

Technická správa budov, upratovacie práce, bezpečnostné služby, recepcie, odpadové hospodárstvo, poštové služby, údržba zelene

Bez Závrate, Trenčín

Výškové práce - maliarske a natieračské práce, spárovanie, tmelenie, umývanie okien, čistenie fasád a odkvapov, odstraňovanie námraz, prerezávanie stromov

Konzult s.r.o., Dubnica nad Váhom

Služby protipožiarnej ochrany, predaj a servis hydraulických rozrušovacích kladív, predaj hutného materiálu, prenájom vysokozdvižnej plošiny, montážne práce, obrezávanie a výrez stromov, čistenie zvodov dažďovej vody, evakuácia osôb z výškových budov

Cinderella Family Servis s.r.o., Bratislava

Firemné upratovanie, gazdinky do domácností, jednorázové upratovanie

Profi Green s.r.o., Senec

Produkcia a predaj rolovaných trávnikov, predaj hnojív Compo a kvalitných trávnikových osív, profesionálna mechanizácia pre komplexnú starostlivosť o trávniky. Údržba trávnikov, prenájom drobnej mechanizácie a náradia

Ala Bama s.r.o., Žilina

Upratovacie práce periodického charakteru, čistenie kobercov, umývanie okien, čistenie textilných žalúzií, čistenie objektov, záhradnícke a domovnícke služby, brigádnicke práce, DDD

Clean servis s.r.o., Dunajská Streda

Upratovanie, čistenie, ošetrovanie podláh, chemické čistenie, impregnácia, výškové práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia, pieskovanie, čistenie vozidiel, exteriérové práce, ekologická likvidácia výpočtovej techniky, starostlivosť o zeleň

Belos Slovensko, Bratislava

Celoročná údržba objektov, komunikácií, servis komunálnej techniky, kosenie trávnatých plôch, zemné a výkopové práce, odstránenie napadaného lístia, konárov a nežiaduceho odpadu, odhŕňanie snehu, frézovanie snehových závejov

MGM Žilina s.r.o., Žilina

Služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Projekcia, realizácia a údržba exteriérových úprav, tvorba a údržba verejnej zelene pre obce a mestá. Rekonštrukčné práce historických objektov

Peter Humlik

Výškové práce na ťažko dostupných miestach za pomoci horolezeckej techniky

Vepos s.r.o., Nováky

Nakladanie s odpadmi - separovaný zber odpadov, zber nebezpečných odpadov, prenájom veľkoobjemových kontajnerov. Čistenie a údržba komunikácií, údržba a prevádzka osvetlenia, cintorínske služby, starostlivosť o zeleň

Fina, Bratislava

Čistenie objektov, industriálnych parkov, kancelárskych a administratívnych priestorov, údržba zelene - exteriéry aj interiéry, montáž solárnych a bezpečnostných fólií

Sauber servis SK a.s., Košice

Upratovacie a čistiace práce, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, kosenie trávnikov

Agronova Servis, Mandrák Miloslav, Levice

Poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva, chemickej ochrany drevín. Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Quercus Arbor s.r.o., Ľubica

Komplexná starostlivosť o vysoké stromy pomocou stromolezeckej techniky, orezávky a výruby. Zabezpečovanie korún vysokých stromov, frézovanie pňov, zber šišiek, klčovanie lesných plôch

Tekos Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica

Technické služby mesta - údržba a opravy ciest a chodníkov, údržba zelene, demolácie a zemné práce, pohrebná služba, elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia, prevádzkovanie zberného miesta odpadov

Trávnikové koberce Láb s.r.o., Láb

Pestovanie hotových trávnikových kobercov a ich pokládka. Zakladanie trávnikov a ich údržba

RPM Service SK s.r.o., Bratislava

Upratovanie interiérov a exteriérov firiem a domácností, zimná údržba, údržba zelene, špeciálne upratovanie

Rondo s.r.o., Bratislava

Práce horolezeckým spôsobom, výškové práce - orezávanie stromov, čistenie okien, natieranie stožiarov, opravy fasád, maliarske práce, klampiarske a pokrývačské práce

Oasis s.r.o., Topoľčany

Projekty a realizácie záhrad, terénne úpravy, závlahové systémy, údržba okrasných záhrad. Predaj stromov, rastlín, skalničiek

Castrum Garden, Nové Zámky

Projektovanie a realizácia okrasných záhrad, údržba trávnikov

IRP-DDD s.r.o., Trnava

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, čistiace a upratovacie práce, údržba zelene

Asanarates s.r.o., Košice

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, kosenie trávy a buriny, chemická likvidácia buriny, čistenie kanalizačnej siete, upratovacie služby

Arza-Architektúra záhrad s.r.o., Bratislava

Dodávka záhrad na kľúč, sadovnícke návrhy, zakladanie a výsadba ihličnanov, listnatých drevín, trvaliek. Rekonštrukcia a zakladanie trávnatých plôch, vodné prvky, realizácia automatických zavlažovacích systémov, celoročná údržba zelene

Viliam Očipa, Prešov

Výškové práce s použitím horolezeckej techniky. Inštalácie reklám, osvetlenia, výzdoby, odstraňovanie snehu zo striech, maliarske práce vo výškach, opravy kostolov, umývacie a čistiace práce vo výškach, spilovanie stromov

Landscape Design s.r.o., Stupava

Záhradná a krajinná architektúra. Projekcia, realizácia, údržba verejnej a súkromnej zelene. Pestovanie a predaj okrasných rastlín, predaj záhonových oddeľovačov

T+T a.s., Žilina

Komunálne služby - vývoz a likvidácia odpadu, separovaný zber odpadu, ručné a strojové zametanie, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, údržba miestnych komunikácií

Agency of Security Fenix s.r.o., Bratislava

Strážna služba, preprava peňazí a cenín, zabezpečovacie systémy, monitoring vozidiel, upratovacie služby, odvoz odpadu

Arbor s.r.o., Senec

Sortiment rastlín, záhradných doplnkov, predpestovaných trávnych kobercov a riešenia exteriérov záhradným architektom

Ekos s.r.o., Stará Ľubovňa

Služby v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, starostlivosť o verejnú zeleň, správa mestských lesov

VPS Vysoké Tatry s.r.o., Vysoké Tatry

Zber a odvoz komunálneho odpadu, údržba verejnej zelene, cestná nákladná doprava, ubytovacie služby (turistická ubytovňa)

Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky

Komplexné komunálne služby - odvoz odpadu, triedenie odpadu, separovaný zber, čistenie mesta a úprava verejnej zelene, prevádzkovanie trhovísk, správa mestských komunikácií, pohrebné a cintorínske služby

CarniHerba, Bratislava

Kosenie veľkých trávnatých plôch, výruby stromov a ich náhradné výsadby, výsadba stromových alejí, zazeleňovanie okolia bytoviek, záhradná architektúra

Proeko, Nové Sady

Projektovanie, realizácia a udržiavanie okrasných a úžitkových záhrad

Novum R.T., Bratislava

Upratovací a čistiaci servis, upratovanie nebytových priestorov, zimná údržba, údržba zelene, čistenie podzemných garáži, strojové čistenie, havarijné čistenie a upratovanie, tepovanie a čistenie žalúzií

Sagarmatha Co., Bánovce nad Bebravou

Profesionálna starostlivosť o stromy - arboristika. Výsadba, výchovný a zakladací rez mladých stromov, rez dospelých vysokých stromov, statické zaistenie korún stromov, asanácia a spiľovanie havarijných stromov, poradenstvo a odborné posudky stromov

Real Garden, Východná

Projektovanie, realizácia, údržba, rekonštrukcie okrasných záhrad, sadov, parkov, mestskej zelene, jazierok, vodopádov. Starostlivosť o trávnik, stromy

Miva Slovakia s.r.o., Bratislava

Upratovanie a servis budov

Vepos-Skalica s.r.o., Skalica

Vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, likvidácia nebezpečných odpadov, rozvoz štrkov a piesku, výkup druhotných surovín, starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, zimná údržba, dopravné značenie

Ondrej Chovan, Levoča

Výškové práce pomocou horolezeckej techniky

Technické služby a.s., Ružomberok

Vývoz komunálneho odpadu, starostlivosť o verejnú zeleň, čistenie mesta, pohrebné služby

Lesorek s.r.o., Nitrianske Rudno

Frézovanie lesnou frézou, štiepkovanie, výruby, orezávanie stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny, mulčovanie, kosenie, pilčícke práce

IP Servis s.r.o., Bratislava

Komplexné upratovačské a čistiace práce administratívnych a výrobných priestorov, garáží, upratovanie na zákazku, starostlivosť o zeleň a odpratávanie snehu

Uni-Upras s.r.o., Skalica

Upratovanie a čistenie bytových, nebytových a priemyselných priestorov, upratovanie po stavebných prácach. Technická správa budov a údržba exteriérov
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK