Best.sk - slovenský internetový vyhžadávač

Správa a údržba ciest

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Správa a údržba ciest

 
ODKAZY 1 - 10 z 10

Kosit a.s., Košice

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu, čistenie a údržba komunikácií, jarné a jesenné upratovanie, separovaný zber

T+T a.s., Žilina

Komunálne služby - vývoz a likvidácia odpadu, separovaný zber odpadu, ručné a strojové zametanie, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, údržba miestnych komunikácií

Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky

Komplexné komunálne služby - odvoz odpadu, triedenie odpadu, separovaný zber, čistenie mesta a úprava verejnej zelene, prevádzkovanie trhovísk, správa mestských komunikácií, pohrebné a cintorínske služby

Hooch a.s., Košice

Služby a technológie pre životné prostredie, zimná a letná údržba komunikácií, odpadové hospodárstvo

Jozef Ganz, Banská Bystrica

Zimná a letná údržba peších komunikácií, odvoz komunálneho odpadu v meste

Novum R.T., Bratislava

Upratovací a čistiaci servis, upratovanie nebytových priestorov, zimná údržba, údržba zelene, čistenie podzemných garáži, strojové čistenie, havarijné čistenie a upratovanie, tepovanie a čistenie žalúzií

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín

Správa a údržba ciest a delimitovaného majetku v kraji. Aktuálny stav ciest, plán opráv, verejné obstarávanie

ErdBau s.r.o., Košice

Zemné, výkopové a búracie práce, prípravné práce pre stavbu, čistenie verejných komunikácií a priestranstiev

Tezas s.r.o., Prievidza

Čistenie mesta, oprava a údržba mestských zariadení, prevádzka mestskej skládky, zakladanie a údržba mestskej zelene, údržba verejného osvetlenia, údržba mestských komunikácií, zimná údržba. Služby poskytujeme aj firmám a súkromným osobám

Avima SK s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti čistiacich, upratovacích prác a zimnej údržby chodníkov

Copyright © BEST.SK