Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

Obsah > Firmy > Služby > Administratívne a účtovnícke služby >

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

 
ODKAZY 1 - 50 z 408

ALS Consulting s.r.o., Žilina

Ekonomické, účtovné, daňové a podnikateľské poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personálnej agendy

Centire s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblastiach business consulting, outsourcing, euroconsulting. Podnikateľské a finančné poradenstvo, ekonomické poradenstvo, IT poradenstvo. Účtovníctvo, mzdy, personalistika

Mazars Slovensko s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti auditu, účtovníctva, daňového poradenstva. Finančné a strategické poradenstvo

Aspekt HM & Partners, Bratislava

Účtovníctvo, daňové, mzdové, obchodné a právne poradenstvo

Centaures s.r.o., Bratislava

Poskytovanie ekonomických služieb - jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy. Služby realitnej kancelárie

Client & Partner Business Development s.r.o., Trenčín

Poradenstvo - manažment, marketing, ľudské zdroje, strategický rozvoj, financie. Rozvojové programy, outsourcing účtovníctva

Dana Hanáková, Bratislava

Administratíva, účtovníctvo, správa registratúry, vypracovanie základných interných noriem pre podnikateľské subjekty

Acces Group s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické osoby, právnické osoby a neziskové organizácie, finančné služby

Syskos s.r.o., Bratislava

Správa internetových stránok, webhosting, vedenie účtovníctva

Notax v.o.s., Partizánske

Daňové právo a poradenstvo, daňový audit, spracovanie daňových priznaní a účtovníctva

J.I.B. s.r.o., Bratislava

Účtovníctvo, personalistika a mzdy

Monarex, Banská Bystrica

Daňovo-poradenská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť - daňové a podnikateľské poradenstvo, audítorské služby, účtovnícke služby

A. Craft Team s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vedenie majetku

Mazák s.r.o., Kysak

Predaj, servis a správa počítačov, tlačiarní a kancelárskej techniky. Budovanie a správa počítačových sietí a serverov. Tvorba a správa www stránok. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Korufin s.r.o., Trebišov

Účtovníctvo, evidencia, výkazníctvo, mzdy, personalistika, daňové poradenstvo, organizovanie ekonomických kurzov a školení

Ecomp, Košťany nad Turcom

Predaj a servis výpočtovej techniky, tvorba internetových stránok a e-shopov. Spracovanie účtovníctva, miezd, daňových priznaní

Pama Trend a spol. s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva - podvojné, jednoduché a mzdové, daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti

G-Softwis, spol. s r.o., Bratislava

Účtovnícke služby, ekonomický software, doplnky k PC, software na zákazku, malá kancelárska technika, kancelárske potreby. Ponúkané značky: CASIO, 3M IMATION, HAMA, MONEY S3, SHARP

Agentúra PMP s.r.o., Bratislava

Sťahovanie, doprava, upratovanie, účtovníctvo

Velmax s.r.o., Prešov

Spracovanie ekonomickej agendy, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, evidencia DPH, spracovanie daní, poradenstvo, organizovanie školení, seminárov a lektorská činnosť

Audit team s.r.o., Bratislava

Audit ročnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských účtovných predpisov, previerky účtovníctva, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zostavenie ročnej účtovnej závierky, účtovné a ekonomické poradenstvo

Malach Consulting s.r.o., Bratislava

Kompletné účtovnícke služby, mzdová a personálna agenda, zakladanie spoločností

Slovak Companies s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti zakladania, správy a predaja spoločností v rámci Slovenska a Českej republiky. Virtuálna kancelária, účtovné služby

111 Real, Prešov

Realitná, inzertná a ekonomická kancelária - predaj a prenájom bytov, domov, pozemkov, podnikateľských priestorov, inzercia, ekonomické služby - jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznania, mzdy

Revida, Trenčín

Internetové služby - návrh a tvorba www stránok. Ekonomické poradenstvo, účtovníctvo

Ing. Ján Mišlan, Košice

Audítor a daňový poradca, vedenie ekonomickej agendy, ekonomické a finančné poradenstvo

Witto s.r.o., Skalica

Účtovnícke a poradenské služby. Predaj, inštalácia a servis výpočtovej a kancelárskej techniky, ekonomických a kancelárskych programov, návrh a realizácia štruktúrovanej kabeláže pre PC a telefonické siete, výstavba internetových pripojení

PorEko s.r.o., Bratislava

Ekonomické služby - účtovníctvo, mzdy, personalistika, daňové priznania. Predaj výpočtovej techniky a software, webdesign, registrácia domén

Fineko, Bratislava

Požičovňa - detské karnevalové šaty a odevy na iné slávnostné príležitosti. Účtovníctvo, daňové a ekonomické poradenstvo

Cíferská s.r.o., Cífer

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a daňových priznaní

Cetus s.r.o., Bratislava

Predaj modelov helikoptér, lietadiel, simulátorov letu. Predaj, servis hardware, správa a realizácia sietí. Predaj a prenájom ekonomického, medicínskeho a pekárenského softvéru. Vedenie účtovníctva. Webdesign, pripojenie k Internetu

Redi, Nitra

Ekonomický software, kniha jázd na princípe GPS snímača polohy, antivírový software, tvorba a údržba www stránok, externé, interné spracovanie účtovníctva, DPH, miezd, poradenské, konzultačné, kontrolné služby

Proctum Consult s.r.o., Bratislava

Účtovníctvo a audítorstvo, ekonomické poradenstvo, daňové poradenstvo

Ekonomická kancelária, Nitra

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, DPH. Daňové a účtovné poradenstvo, daňové priznanie, zastupovanie v konaní. Organizovanie odborných seminárov v oblasti daní, účtovníctva, miezd, sociálneho, zdravotného poistenia

Tomura Consulting, Košice

Poradenské a administratívne služby, externé účtovníctvo

Pactum s.r.o., Košice

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a miezd, ekonomické poradenstvo

ASB Slovakia s.r.o., Bratislava

Založenie, správa a riadenie spoločností, účtovné a mzdové služby, manažérske poradenstvo, administratíva

Lucra team, spol. s r.o., Bratislava

Podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd, ekonomické poradenstvo

Corpora a.s., Bratislava

Služby v konkurznom konaní, vypracovávanie znaleckých posudkov, súpis majetku a odborné účtovno-ekonomické poradenstvo, archivačné služby, vedenie účtovníctva

Moma, Bratislava

Administratívne práce, vedenie účtovníctva, preklady. Organizovanie kurzov, seminárov a školení. Jazykové, počítačové a účtovnícke kurzy. Personálne poradenstvo

Agentúra Tempo s.r.o., Žilina

Semináre, kurzy a školenia v oblasti ekonomiky, legislatívy, pracovnoprávnych vzťahov, daní a verejných financií. Účtovníctvo, spracovanie miezd, daňové priznanie

Profaktor s.r.o., Žilina

Riešenie problémových pohľadávok, kúpa a predaj pohľadávok, prefinancovanie pohľadávok formou faktoringu, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Martina Božeková, Kežmarok

Spracovanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy a personalistika. Tvorba internetových stránok, aktualizácie

Tax Consulting Account Audit, Bratislava

Daňové a finančné poradenstvo, audítorské služby, jednoduché a podvojné účtovníctvo, vedenie mzdovej agendy, spracovanie daňového priznania, účtovné poradenstvo

Auditio s.r.o., Bratislava

Audítorské činnosti, účtovníctvo, finančno-ekonomické poradenstvo, personálne poradenstvo

Renaudit, Nitra

Spracovanie účtovníctva, vedenie účtovných kníh, vedenie mzdovej agendy, audit

MK Trans, Prešov

Prevoz osôb a tovaru, sťahovacie služby. Prenájom elektronáradia a prívesných vozíkov. Vedenie účtovníctva, daňové a účtovné poradenstvo

Olšav, Banská Bystrica

Tvorba internetových prezentácií, školenia počítačových programov, spracovanie účtovníctva, predaj a vývoj softvéru

Sahesa s.r.o., Bratislava

Audit, konsolidácie, špecializované audity, účtovné, daňové, ekonomické optimalizácie, finančné analýzy, výročné správy, vedenie účtovníctva

Akonta s.r.o., Detva

Komplexné účtovné služby pre fyzické a právnické osoby
Stránka:    1 23456789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK