Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

Obsah > Firmy > Služby > Administratívne a účtovnícke služby >

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

 
ODKAZY 251 - 300 z 408

Rvel s.r.o. Ivanka pri Dunaji

Stavebná činnosť - fasádne a interiérové štúdio, dodávka plastových okien. Technické zariadenie budov. Odborné skúšky a školenia v oblasti plynárentsva, BOZP a strojárenstva. Kompletné účtovnícke práce

PSW a.s., Dubnica nad Váhom

Vývoj, predaj a realizácia ekonomického programového vybavenia, ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo v oblasti organizácie a riadenia podnikateľských subjektov a vedenie ekonomickej agendy

MPP Consulting s.r.o., Bratislava

Komplexné vedenie účtovníctva a mzdovej agendy pre malé a stredné podnikateľské subjekty

Bety s.r.o., Zvolen

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva vrátane majetku, spracovanie miezd, konsolidácia účtovnej závierky, audit

Ammse s.r.o., Trenčín

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňové priznania

Kofes s.r.o., Banská Bystrica

Spracovanie účtovníctva podnikateľských subjektov, neziskových a spoločenských organizácií. Mzdy, daňové a ekonomické poradenstvo

Maytan s.r.o., Stupava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, vedenie mzdovej a personálnej agendy

Eva Horváthová, Kalinkovo

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy

Finaccon s.r.o., Nitra

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, ekonomické a účtovné poradenstvo

Kimea s.r.o., Žilina

Spracovanie účtovníctva, miezd, daňových priznaní. Účtovné a daňové poradenstvo, audítorská činnosť

Adva s.r.o., Trenčín

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, mzdovej agendy a personalistiky

Equilibrium s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti daní, účtovníctva, auditu a finančného riadenia, vedenie účtovníctva

Top Economic, Hnúšťa

Vedenie účtovných agend pre malé a stredné podnikateľské subjekty, právnické a fyzické osoby a pre súkromných lekárov

Jukatr s.r.o., Púchov

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, poradenstvo

Domenico s.r.o., Zvolen

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zakladanie spoločností, vyhotovenie právnych zmlúv. Výroba a opravy gitár

MAX ekonom, s.r.o., Nitra

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva, vyhotovenie prvotných účtovných dokladov, účtovné poradenstvo. Mzdy a personalistika

Ekonomický Servis s.r.o., Martin

Služby v oblasti účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva pre podnikateľov a obchodné spoločnosti

Netax Slovakia s.r.o., Bratislava

Komplexné spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy, archivácia dokumentov

Eka-Z s.r.o., Žilina

Outsourcingové služby zamerané na ekonomickú správu podniku - jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika. Zriaďovanie obchodných spoločností, zmeny v zápisoch

ConsultDirect s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva, miezd a účtovné poradenstvo

MK Partners s.r.o., Prešov

Spracovanie účtovníctva, spracovanie DPH, zostavovanie daňových priznaní, spracovanie mzdovej agendy, poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva

Fax a Copy Consult s.r.o., Bratislava

Účtovno-poradenská firma, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Agentúra Ria, Trenčín

Ekonomické školenia a semináre. Vedenie účtovnej agendy pre malé firmy, daňové poradenstvo, mzdová agenda

Tassa, Bratislava

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy

Ažurita s.r.o., Bratislava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, dane, finančné analýzy a poradenstvo

Alžbeta Nosáľová - Ekop, Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy

Audana Audit s.r.o., Prešov

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personálnej agendy. Daňové a ekonomické poradenstvo, audítorské služby

Ekonomik DPS, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva dodávateľským spôsobom, ekonomické poradenstvo a komplexné služby v oblasti ekonomiky

QProfit s.r.o., Martin

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdové účtovníctvo, reporting, podnikateľské a ekonomické poradenstvo

Exklusiva s.r.o., Bratislava

Účtovníctvo, mzdy a personalistika, ekonomické poradenstvo

MzdyServis s.r.o., Bratislava

Spracovanie mzdovej agendy

Mgr. Rudomíra Čačaná, Bratislava

Služby spojené so spracovaním účtovníctva, daní, miezd a personalistiky

Kalčík s.r.o., Senica

Komplexné vedenie účtovnej agendy v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, vypracovanie podnikateľských plánov a poradenstvo

Accountancy & consultancy, Košice

Účtovníctvo, mzdy, dane, účtovné poradenstvo, podnikateľské poradenstvo, finančné poradenstvo

Ecuda, Dunajská Streda

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a skladovej agendy, vyhotovenie účtovnej uzávierky, účtovné poradenstvo

Zuzana Penzešová, Prievidza

Vedenie účtovníctva. Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznanie, spracovanie miezd, kniha jázd, personalistika a poradenstvo

Infine s.r.o., Nemce

Vedenie účtovníctva, činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov

ER-X Slovakia s.r.o., Bratislava

Zastupovanie v colnom konaní, daňové priznania zo spotrebnej dane z tabakových výrobkov, liehu a vína. Predaj obrazov, airbrush

Benecon s.r.o., Žilina

Vedenie účtovníctva, vypracovanie daňového priznania, mzdy, ekonomické poradenstvo. Realizácia svetelnej reklamy, dodávky reklamných predmetov

Setex - Invest s.r.o., Bratislava

Maloobchod, veľkoobchod, výroba betónu. Účtovné práce a poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, poradenská činnosť v ekonomickej oblasti a stavebníctve, sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych prác

Renáta Šűtőová, Košice

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky pre fyzické a právnické osoby

Branoti, Galanta

Dodávka a montáž bránových systémov, motorických pohonov, cestných závor, parkovacích zábran, okien, dverí, centrálnych vysávacích systémov, domových audio a videovrátnikov. Spracovanie účtovníctva

Lechmann s.r.o., Giraltovce

Pestovateľské pálenie ovocia. Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

BTS&Partners a.s., Košice

Účtovnícke služby, ekonomické, daňové a právne poradenstvo

L&T Finance, Štúrovo

Finančné poradenstvo, poisťovníctvo, bankovníctvo, dôchodkové sporenie, účtovnícke práce

Brami Plus s.r.o., Košice

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a miezd pre malé a stredné firmy

KDZ s.r.o., Košice

Vedenie účtovníctva. Obchod a činnosti spojené s nakladaním s odpadmi. Zameranie, výroba a montáž plastových okien. Sprostredkovanie obchodu - váhy, banské stroje, náhradné diely na vagóny, lokomotívy, žiaruvzdorná keramika

Fornex s.r.o., Prešov

Vedenie podvojného aj jednoduchého účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, účtovné a daňové poradenstvo

Saldokonto, Bratislava

Účtovníctvo, spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Čistiace a upratovacie služby, dodávky a montáž hygienických zariadení

Economy Service s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Účtovné, organizačné, ekonomické a daňové poradenstvo

Stránka:   < Predošlá12345 6 789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK