Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Trh s pohľadávkami a likvidácia firiem

Obsah > Firmy > Služby > Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo >

Trh s pohľadávkami a likvidácia firiem

 
PODKATEGÓRIE

Aukcie a dražby (26)

Exekútori (21)

Konkurzy a likvidácia spoločností (6)

Obchodovanie s pohľadávkami (15)

Vymáhanie pohľadávok (48)

ODKAZY 1 - 15 z 15

Atradius Credit Insurance, Bratislava

Poisťovanie pohľadávok, riešenia v oblasti upisovania finančných rizík a preverovania ako tržných segmentov, tak svetového trhu

Euler Hermes Servis s.r.o., Bratislava

Nadnárodný holding s úverovým poistením, celoobratové poistenie. Poistenie domácich pohľadávok bez nutnosti poistenia exportu

Dražobná a vymáhacia kancelária s.r.o., Bratislava

Odkúpenie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok, inkaso

Factoring Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava

Finančná spoločnosť - financovanie a správa pohľadávok, factoring

Creditreform s.r.o., Bratislava

Hospodárske informácie, databanka, index bonity, inkaso pohľadávok

Main-3H s.r.o., Levice

Obchodné poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, zakladanie firiem na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku, vymáhanie pohľadávok. Reklamná činnosť. Tvorba softvéru na zákazku. Preklady a tlmočenie

General Factoring a.s., Bratislava

Správa a vymáhanie pohľadávok, dražby, predaj a prenájom nehnuteľností

Blaho-Byt s.r.o., Bratislava

Správa nehnuteľností. Realitná činnosť. Vymáhanie pohľadávok

CCV Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti riadenia, správy a inkasa pohľadávok na celom území Slovenska

eQuis Invest Consulting s.r.o, Bratislava

Práca s pohľadávkami, ekonomické, právne a organizačné poradenstvo a služby, vyhodnocovanie rizikových faktorov, finančné, marketingové a investičné analýzy a štúdie, realitná činnosť, dražby

Finkoma s.r.o., Banská Bystrica

Vedenie účtovníctva, spracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov, daňové poradenstvo, právne vymáhanie pohľadávok, zakladanie obchodných spoločností, vypracovanie podnikateľských plánov

Co Fin&Partners s.r.o., Bratislava

Developerská činnosť, projektové financovanie, správa pohľadávok

OTP Faktoring Slovensko a.s., Bratislava

Finančný leasing a faktoringové služby

V4 Group a.s., Žilina

Konzultačná a poradenská skupina zameriavajúca sa na optimalizáciu daňového a právneho stavu svojich klientov. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu, vrátenie DPH zo zahraničia, komplexná správa pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie

iCredit, s.r.o., Bratislava

Register dlžníkov v SR na daniach a poistnom. Registrácia neplatičov. Internetová burza pohľadávok

Copyright © BEST.SK