Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ruština a iné slovanské jazyky - tlmočenie

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby > Tlmočenie >

Ruština a iné slovanské jazyky

 
ODKAZY 1 - 18 z 18

Alias Translation s.r.o., Bratislava

Prekladateľské služby a tlmočenie z a do všetkých svetových jazykov a ich kombinácií, vrátane odborných prekladov vo formátoch náročných na technické spracovanie

Agentúra Top, Nitra

Písomné preklady zo súkromnej a podnikateľskej oblasti, preklady overené súdnym tlmočníkom. Simultánne a konzekutívne tlmočenie

Asap translation, Nitra

Tlmočenie a expresné preklady - angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština, čeština, ruština, maďarčina, poľština

Acropolis, s.r.o., Bratislava

Obojsmerné preklady a tlmočenie - angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, maďarčina, poľština, ukrajinčina, ruština, holandčina, švédština a ďalšie

Stilus s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 39 jazykov

Stebel, Bratislava

Tlmočenie, preklady dokumentov, preklady dokumentov súdnoznalecké preklady z/do poľského jazyka, viacero tlmočníkov pre poľský jazyk, organizovanie konferencií a seminárov so zabezpečením tlmočníckej techniky a tlmočenia do viacerých jazykov

PhDr.Alica Prokopová , Senec

Preklady a tlmočenie zo španielčiny, angličtiny, ruštiny

Slavia consulting, Michalovce

Prekladateľské a tlmočnícke služby - ukrajinský, ruský, poľský, rumunský, taliansky jazyk

Imaz, Krupina

Vyhľadávanie obchodných partnerov v Rusku a na Ukrajine, preklady a tlmočenie z/do ruského a ukrajinského jazyka

Interpret, Banská Bystrica

Úradné preklady s pečaťou certifikovaného prekladateľa. Tlmočenie - simultánne, konzekutívne, po telefóne, tlmočenie s výjazdom. 30 jazykov

P & T Worldwide Services, Bratislava

Preklad, súdno-znalecký preklad, simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, chuchotage (tlmočenie šuškaním), tlmočenie z listu, jazykové poradenstvo, interkultúrna mediácia, výučba jazykov

Infotrade, Dubnica nad Váhom

Obchodno-informačná agentúra so špecializáciou na Ruský trh - tlmočenie, preklady špeciálnych textov a obchodnej korešpondencie, prieskum trhu, vyhľadanie kontaktov a sprostredkovanie, znalosť kultúry, zvykov a prehľad o možnostiach ubytovania

Iris, Liptovský Mikuláš

Preklady a tlmočenie zo slovenčiny do ruštiny

C&H agency s.r.o., Bratislava

Odborný preklad a tlmočenie do 46 jazykov, kongresy a eventy, reklamné kampane

Levanta, Bratislava

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby. Oblasti prekladania: politika, právo, ekonómia, chémia, stavebníctvo, strojárstvo, zdravotníctvo a iné. Jazyky: anglický, bosenský, český, chorvátsky, macedónsky, srbský, francúzsky, ruský

Ariana-jazykové centrum s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z a do 38 jazykov, odborné preklady, korektúry textov, grafické spracovanie prekladov

Mgr. Stanislav Kowalski

Tlmočenie z poľského jazyka do slovenského jazyka

Ing. Natália Jelínková, Trenčín

Preklady všetkých druhov textov, technických, právnických, obchodných zo slovenčiny, češtiny a angličtiny do ruského jazyka

Copyright © BEST.SK