Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Nemecký jazyk - tlmočenie

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby > Tlmočenie >

Nemecký jazyk

 
ODKAZY 1 - 30 z 30

Lexika s.r.o., Bratislava

Profesionálne jazykové služby, preklady, tlmočenie z/do európskych jazykov

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, Košice

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, preklady z/do - anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ukrajinského jazyka, aj so súdnym overením

Jazyčnice, Malacky

Jazykové kurzy pre deti a dospelých, prekladateľské a tlmočnícke služby - angličtina, nemčina, francúzština

SlovStart, Bratislava

Simultánne a konzekutívne tlmočenie a preklady z a do cudzích jazykov - anglického, nemeckého, francúzskeho, českého

Simulta s.r.o., Bratislava

Tlmočenie - konferenčné a konzekutívne, do slovenčiny a všetkých európskych jazykov. Preklady textov z najrôznejších oblastí vrátane práva, techniky, finančníctva. Konferenčný servis

In Verbum, Banská Bystrica

Preklady a tlmočenie v rôznych odboroch v 14-tich jazykoch, súdne preklady

Lexem, Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby v nemeckom jazyku

Agentúra Lexis s.r.o., Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Naščáková-preklady a tlmočenie s.r.o., Bratislava

Preklady odborných a právnických textov, overené preklady dokumentov, preklady audio a video kaziet, tlmočenie obchodných rokovaní, seminárov, prezentácií

Ing. Pavel Polónyi, Bratislava

Preklady z a do angličtiny a nemčiny, tlmočenie

Pro Human Capital s.r.o., Bratislava

Personálne poradenstvo, tréningy vrcholových, stredných a personálnych manažérov. Jazykové kurzy, preklady všeobecného a odborného charakteru z anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka

E.M.G., Košice

Prekladateľské a tlmočnícke služby, korektúry

In-line Management, Bratislava

Preklady vo všetkých svetových a väčšine európskych jazykoch. Tlmočnícke služby. Prenájom profesionálnej ozvučovacej techniky. Umelecká agentúra - management skupín a hudobná produkcia Fermata

Translang, Zvolen

Preklady a tlmočenie z/do anglického, nemeckého, talianskeho a francúzskeho jazyka, výučba anglického a talianskeho jazyka

rois, s.r.o., Žilina

Preklady, tlmočenie, grafické spracovanie, lokalizácia

Euro Servis, Bratislava

Súdne preklady úradných dokumentov nemčina - slovenčina

Emily-D s.r.o., Košice

Poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb v nemeckom a anglickom jazyku, zabezpečovanie školení, jazykové kurzy

Alpha Translating, Banská Bystrica

Prekladateľské a tlmočnícke služby. Ekonómia, texty EÚ, právo, cestovný ruch, doprava, zlievarenstvo, strojárstvo - preklady. Simultánne a konzekutívne tlmočenie

LX Preklady, Lučenec

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra v Lučenci s pobočkami na Slovensku. Overené preklady dokumentov

Magellan s.r.o., Púchov

Jazyková škola, tlmočnícke a prekladateľské služby v anglickom a nemeckom jazyku

Veja, Rudina

Prekladateľstvo, tlmočenie, výučba nemeckého jazyka. Preklady z nemčiny do slovenčiny, preklady zo slovenčiny a češtiny do nemčiny. Tlmočenie z nemčiny do slovenčiny, tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny. Jednojazyčná aj dvojjazyčná výučba nemčiny

Saba, Brezno

Technické preklady textov návodov k obsluhe, používateľských príručiek, obchodnej korešpondencie, software a informačných materiálov

PhDr. Oľga Hrubošová, Nitra

Tlmočenie a prekladateľské služby z/do nemeckého jazyka

BiM Technologies Slovensko s.r.o., Trnava

Preklady a tlmočenie v anglickom a nemeckom jazyku. Súdne overenie prekladov, tlmočenie – konzekutívne a simultánne

PT Servis s.r.o., Bratislava

Simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, odborné preklady, korektúry, preklady overené súdnym tlmočníkom

Hynek Holub, Čadca

Preklady a tlmočenie, DTP a úprava dokumentov, tvorba www a wap stránok

Aurélius-Germanica lingua, Rimavská Sobota

Preklady a tlmočenie z/do nemeckého jazyka. Au-pair pobyty v Rakúsku a Nemecku. Kurzy nemeckého jazyka

Amstra s.r.o., Žilina

Preklady z/do anglického, nemeckého a českého jazyka, preklady so súdnou pečiatkou. Tlmočnícke služby

Mgr. Daša Melicheríková, Zvolen

Preklady a tlmočenie z/do nemeckého jazyka, výučba nemeckého jazyka

Mgr. Jozef Ilčík, Bratislava

Nemecký jazyk - preklady, tlmočenie, odborné preklady, úradne overené preklady, výučba nemeckého jazyka

Copyright © BEST.SK