Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Anglický jazyk - tlmočenie

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby > Tlmočenie >

Anglický jazyk

 
ODKAZY 1 - 50 z 52

Aspena s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 51 jazykov v 81 odboroch, jazyková škola

Skrivanek Slovensko s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúra textov, tlmočnícke služby, 40 jazykov, grafické spracovanie, dabing

Porter Institute, Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby, jazykové kurzy

Agentúra Rekal s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 39 jazykov - služby rozdelené podľa odbornej spôsobilosti pre rôzne odvetvia. Sprievodcovské služby so znalosťou cudzích jazykov

Globe, Čadca

Jazyková škola a prekladateľská agentúra. Kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho jazyka. Individuálne kurzy, kurzy pre firmy, súdne overené preklady, tlmočenie

Real Language School s.r.o., Košice

Jazykové kurzy anglického jazyka, prekladateľské služby zo slovenského a anglického jazyka, tlmočenie, korektúry textov

MK jazykové centrum SR, s.r.o., Skalica

Jazyková škola, prekladateľská a tlmočnícka agentúra poskytujúca široké spektrum jazykových služieb: kurzy, preklady, tlmočenie

SlovStart, Bratislava

Simultánne a konzekutívne tlmočenie a preklady z a do cudzích jazykov - anglického, nemeckého, francúzskeho, českého

Simulta s.r.o., Bratislava

Tlmočenie - konferenčné a konzekutívne, do slovenčiny a všetkých európskych jazykov. Preklady textov z najrôznejších oblastí vrátane práva, techniky, finančníctva. Konferenčný servis

Etos Edu s.r.o., Prešov

Jazyková škola - firemná, skupinová a individuálna angličtina pre dospelých. Vyučovanie anglického jazyka detí a mládeže. Preklady a tlmočenie, úradne overené preklady

Translata s.r.o., Bratislava

Preklady, prepisy a korektúry textov, súdne preklady, grafická úprava. Tlmočnícke služby

Preklady Echo, Bratislava

Jazyková agentúra - preklady a tlmočenie, rýchle preklady

Mgr.Tomáš Kastély, Košice

Prekladateľské a tlmočnícke služby so zameraním na francúzsky jazyk. Preklady a tlmočenie európskych jazykov. Kurzy francúzskeho jazyka

Mgr.Juraj Kubán, Bratislava

Preklady a korektúry textov v anglickom jazyku, tlmočnícke služby

Jazyková škola MTM, Prešov

Jazyková škola - poskytovanie služieb v oblasti jazykových kurzov v 7 jazykoch, oficiálnych prekladov, tlmočenia, detských kurzov a ostatných služieb v jazykovom vzdelávaní

English Services, Prešov

Prekladateľské a tlmočnícke služby, výuka angličtiny

One To One, Banská Bystrica

Jazyková škola anglického jazyka, študijné pobyty na Slovensku a v zahraničí. Preklady, tlmočenie

Non Plus Ultra, Košice

Preklady, tlmočenie, korektúry, výučba a doučovanie v svetových jazykoch

WordArt s.r.o., Košice

Ponuka jazykových kurzov anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka. Preklady, tlmočenie, jazykové kurzy, doučovanie všeobecných predmetov, kurzy pre deti

Meridian Bros s.r.o., Košice

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, odborné preklady a tlmočenie vo všetkých významných svetových jazykoch

Naščáková-preklady a tlmočenie s.r.o., Bratislava

Preklady odborných a právnických textov, overené preklady dokumentov, preklady audio a video kaziet, tlmočenie obchodných rokovaní, seminárov, prezentácií

MB Lingua, Veľký Krtíš

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do viac ako 40 jazykov. Súdne overené texty

Ing. Pavel Polónyi, Bratislava

Preklady z a do angličtiny a nemčiny, tlmočenie

E.M.G., Košice

Prekladateľské a tlmočnícke služby, korektúry

Damu, Bratislava

Individuálne a skupinové jazykové kurzy. Prekladateľské a tlmočnícke služby - angličtina

Beáta Kanianská, Bratislava

Tlmočnícke a prekladateľské služby: anglický jazyk - expert (preklady, tlmočenie), nemecký jazyk - expert (preklady)

Winor, Púchov

Prekladanie textov, korektúry. Profesionálne tlmočenie odborného anglického jazyka. Kurzy odbornej angličtiny - angličtina v manažmente, finančná a obchodná angličtina

Emily-D s.r.o., Košice

Poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb v nemeckom a anglickom jazyku, zabezpečovanie školení, jazykové kurzy

Agentúra Layka, Martin

Preklady a tlmočenie. Angličtina, ruština, nemčina, holandčina, poľština, ponuka súdnych prekladov

Peter Guštafík, Pezinok

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do anglického jazyka

Alpha Translating, Banská Bystrica

Prekladateľské a tlmočnícke služby. Ekonómia, texty EÚ, právo, cestovný ruch, doprava, zlievarenstvo, strojárstvo - preklady. Simultánne a konzekutívne tlmočenie

European Languages Learning Institution, Nové Zámky

Jazyková škola, tlmočenie, preklady

Relis, Bratislava

Ponuka prekladateľských a tlmočníckych služieb z/do angličtiny

Ing. Miroslava Bartková, Východná

Prekladateľka a tlmočníčka pre anglický jazyk

VKM s.r.o., Bratislava

Simultánne tlmočenie kabínové + technika, konferenčné tlmočenie (prednášky, semináre, školenia, obchodné rokovania), odborné tlmočenie. Hostesky. Písomné preklady

Magellan s.r.o., Púchov

Jazyková škola, tlmočnícke a prekladateľské služby v anglickom a nemeckom jazyku

Kern Services, Trenčín

Tlmočnícke služby - konzekutívne, simultánne konferenčné, sprievodcovské. Písomné preklady - technické podklady a dokumenty, príručky, brožúry, správy, vyhlásenia, knihy, články. Anglický, španielsky a český jazyk

BiM Technologies Slovensko s.r.o., Trnava

Preklady a tlmočenie v anglickom a nemeckom jazyku. Súdne overenie prekladov, tlmočenie – konzekutívne a simultánne

Bona Fide s.r.o., Banská Bystrica

Firemné vyučovanie cudzích jazykov, tlmočenie

PT Servis s.r.o., Bratislava

Simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, odborné preklady, korektúry, preklady overené súdnym tlmočníkom

Mgr. Karol Šeffer, Nitra

Súdne tlmočenie a preklady z anglického a španielskeho jazyka

Ina Focus, Piešťany

Jazyková škola so zameraním na anglický jazyk, preklady a tlmočenie

Mgr. Erika Hatalová, Košice

Preklady z/do angličtiny. Ekonomika, obchod, administratíva, medicína, právo, štátna a verejná správa. Tlmočenie z/do angličtiny

RKconsult, Bratislava

Preklady a tlmočenie z a do anglického jazyka

Hynek Holub, Čadca

Preklady a tlmočenie, DTP a úprava dokumentov, tvorba www a wap stránok

Amstra s.r.o., Žilina

Preklady z/do anglického, nemeckého a českého jazyka, preklady so súdnou pečiatkou. Tlmočnícke služby

English Success, Bratislava

Jazykové kurzy na Slovensku a v zahraničí, kurzy anglického jazyka s golfom, rezidenčné kurzy v Anglicku, soft-skills semináre, preklady a tlmočenie

European translation solutions s.r.o., Bratislava

Preklady, tlmočenie, notársky a súdne overené preklady, korektúry, textové a grafické spracovanie dokumentov. Európske a ázijské jazyky, esperanto, latinčina

Teem Jazykové Služby, Zlaté Moravce

Výučba a kurzy anglického jazyka, preklady, tlmočenie, semináre

Ing. Lucia Štrauchová, Bratislava

Prekladateľská činnosť z/do anglického jazyka, preklady úradných dokumentov. Konzekutívne a simultánne tlmočenie, obchodné rokovania, školenia, telefonické rozhovory
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK