Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Tlmočenie

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby >

Tlmočenie

 
PODKATEGÓRIE

Anglický jazyk (52)

Nemecký jazyk (30)

Ruština a iné slovanské jazyky (18)

ODKAZY 1 - 50 z 115

Aspena s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 51 jazykov v 81 odboroch, jazyková škola

Alias Translation s.r.o., Bratislava

Prekladateľské služby a tlmočenie z a do všetkých svetových jazykov a ich kombinácií, vrátane odborných prekladov vo formátoch náročných na technické spracovanie

JM Consulting s.r.o., Bratislava

Jazykové programy pre firmy, jazykový audit zamestnancov, preklady, tlmočenie, súdne tlmočenie

Skrivanek Slovensko s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúra textov, tlmočnícke služby, 40 jazykov, grafické spracovanie, dabing

Nebotra s.r.o., Banská Bystrica

Asistenčné a developerské služby. Preklady, tlmočenie, sprevádzanie. Realitný a právny servis. Organizácia podujatí

Porter Institute, Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby, jazykové kurzy

Bc. Zuzana Bittnerová, Stará Ľubovňa

Tlmočnícke služby na rokovaniach, obchodných stretnutiach, konferenciách, slávnostných a kultúrnych podujatiach, pri pracovných cestách do zahraničia. Prekladateľské služby so zameraním na ekonomiku, právo, techniku, cestovný ruch, medicínu

Jazykové vzdelávanie Viveus, Žilina

Komplexný servis jazykového vzdelávania, skupinové, firemné, individuálne jazykové kurzy, jazykové pobyty v zahraničí, preklady a tlmočenie

Agentúra Rekal s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 39 jazykov - služby rozdelené podľa odbornej spôsobilosti pre rôzne odvetvia. Sprievodcovské služby so znalosťou cudzích jazykov

Holandčina.sk, Lučenec

Preklady z holandčiny do slovenčiny a češtiny alebo naopak, tlmočenie - úradné dokumenty a zmluvy, odborné texty, korešpondencia

Actuel

Prekladateľské a tlmočnícke služby – preklady textov z/do anglického, nemeckého, maďarského, poľského jazyka. Copywriting a korektúry textov

Globe, Čadca

Jazyková škola a prekladateľská agentúra. Kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho jazyka. Individuálne kurzy, kurzy pre firmy, súdne overené preklady, tlmočenie

Lexika s.r.o., Bratislava

Profesionálne jazykové služby, preklady, tlmočenie z/do európskych jazykov

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, Košice

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, preklady z/do - anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ukrajinského jazyka, aj so súdnym overením

Jazyčnice, Malacky

Jazykové kurzy pre deti a dospelých, prekladateľské a tlmočnícke služby - angličtina, nemčina, francúzština

MK jazykové centrum SR, s.r.o., Skalica

Jazyková škola, prekladateľská a tlmočnícka agentúra poskytujúca široké spektrum jazykových služieb: kurzy, preklady, tlmočenie

Agentúra Top, Nitra

Písomné preklady zo súkromnej a podnikateľskej oblasti, preklady overené súdnym tlmočníkom. Simultánne a konzekutívne tlmočenie

Centrum Cudzích Jazykov, Elena Kleinová, Bratislava

Odborné preklady ekonomického, finančného, právneho a technického charakteru. Súdnoznalecké preklady, preklady hovoreného textu a tlmočenie

Lingua Centrum s.r.o., Košice

Výučba cudzích jazykov, slovenského jazyka pre cudzincov, prekladateľské a tlmočnícke služby, konferenčný servis

Simulta s.r.o., Bratislava

Tlmočenie - konferenčné a konzekutívne, do slovenčiny a všetkých európskych jazykov. Preklady textov z najrôznejších oblastí vrátane práva, techniky, finančníctva. Konferenčný servis

Ing. Ján Kolník, Bratislava

Tlmočenie a odborné preklady z rôznych jazykov

Asap translation, Nitra

Tlmočenie a expresné preklady - angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština, čeština, ruština, maďarčina, poľština

Pro Solution s.r.o., Bratislava

Jazykové kurzy, preklady a tlmočenie, predaj jazykovej literatúry a multimédií, organizácia outdoor programov, pracovných pobytov a stáží

Main-3H s.r.o., Levice

Obchodné poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, zakladanie firiem na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku, vymáhanie pohľadávok. Reklamná činnosť. Tvorba softvéru na zákazku. Preklady a tlmočenie

Translata s.r.o., Bratislava

Preklady, prepisy a korektúry textov, súdne preklady, grafická úprava. Tlmočnícke služby

Unicom Bratislava s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúry textov do/z českého, anglického, nemeckého, francúzskeho, maďarského, ruského a iných jazykov, preklady so súdnym overením. Konsekutívne a simultánne tlmočenie

Acropolis, s.r.o., Bratislava

Obojsmerné preklady a tlmočenie - angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, maďarčina, poľština, ukrajinčina, ruština, holandčina, švédština a ďalšie

Preklady Echo, Bratislava

Jazyková agentúra - preklady a tlmočenie, rýchle preklady

Ing. Marek Fúska, Nitra

Organizovanie a lektorovanie počítačových a jazykových kurzov, tvorba webu a databáz, tlmočnícky a prekladateľský servis

Mgr. Róbert Kukula, Bánovce nad Bebravou

Nezávislý prekladateľ a tlmočník z/do talianskeho jazyka

Understand s.r.o., Pezinok

Služby v oblasti prekladov, tlmočenia a korektúr v rôznych jazykoch a jazykových kombináciách

Mgr.Tomáš Kastély, Košice

Prekladateľské a tlmočnícke služby so zameraním na francúzsky jazyk. Preklady a tlmočenie európskych jazykov. Kurzy francúzskeho jazyka

Stilus s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 39 jazykov

Specta s.r.o., Bratislava

Preklady v rôznych svetových jazykoch a ich kombináciách so slovenským, českým, anglickým, nemeckým, francúzskym a španielskym jazykom. Preklady manuálov a technickej dokumentácie pre priemysel, zdravotníctvo, online preklady. Tlmočenie

Lexman s.r.o., Bratislava

Preklady, overené preklady, lokalizácie a tlmočenia do mnohých jazykov a ich kombinácií

Agentúra Your Choice!, Trnava

Komplexné jazykové služby, preklady, tlmočenie, špecializované aj všeobecné jazykové kurzy

Jazyková škola MTM, Prešov

Jazyková škola - poskytovanie služieb v oblasti jazykových kurzov v 7 jazykoch, oficiálnych prekladov, tlmočenia, detských kurzov a ostatných služieb v jazykovom vzdelávaní

Solid-Plus, Prešov

Prekladateľské a tlmočnícke služby, kurzy cudzích jazykov, alternatívne vzdelávanie

In Verbum, Banská Bystrica

Preklady a tlmočenie v rôznych odboroch v 14-tich jazykoch, súdne preklady

Agentúra NTB, Skalica

Preklady z a do európskych jazykov vo všetkých terminologických oblastiach. Korektúry textov, tlmočenie, súdne (úradné) overovanie prekladov, kurzy, expresné služby, vyučovanie jazykov

Non Plus Ultra, Košice

Preklady, tlmočenie, korektúry, výučba a doučovanie v svetových jazykoch

WordArt s.r.o., Košice

Ponuka jazykových kurzov anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka. Preklady, tlmočenie, jazykové kurzy, doučovanie všeobecných predmetov, kurzy pre deti

Meridian Bros s.r.o., Košice

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, odborné preklady a tlmočenie vo všetkých významných svetových jazykoch

Agentúra Lexis s.r.o., Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby

PhDr.Alica Prokopová , Senec

Preklady a tlmočenie zo španielčiny, angličtiny, ruštiny

Semtam s.r.o., Bratislava

Tlmočnícke a prekladateľské služby, korektúra textov, prepisovanie textov z audionahrávok, výroba filmových titulkov

PhDr. Tatiana Kotuliaková, Bratislava

Preklady do/zo španielskeho jazyka, expresné a súdne overené preklady, simultánne a konzekutívne tlmočenie, individuálna výučba španielskeho jazyka pre jednotlivcov a firmy

Market procuration agency, Bratislava

Jazyková škola Ben language school - anglický, nemecký, taliansky a francúzsky jazyk. Jazykové pobyty a tábory. Preklady a tlmočenie angličtina, francúzština, nemčina, taliančina. Poznávacie zájazdy

Slavia consulting, Michalovce

Prekladateľské a tlmočnícke služby - ukrajinský, ruský, poľský, rumunský, taliansky jazyk

MB Lingua, Veľký Krtíš

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do viac ako 40 jazykov. Súdne overené texty
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK