Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Návrhy a realizácia telekomunikačných sietí

Obsah > Firmy > Služby > Telekomunikačné služby >

Návrhy a realizácia telekomunikačných sietí

 
ODKAZY 1 - 50 z 54

Kapsch s.r.o., Bratislava

Komunikačné služby a riešenia pre prevádzkovateľov telekomunikačných a informačných sietí a služieb, pre cesty a železnice, dátové a hlasové riešenia

LightStorm Communications s.r.o., Bratislava

Poskytovanie profesionálnych dátových a hlasových služieb, budovanie a prenajímanie dátových trás, pripojenie do Internetu

Sitel s.r.o., Košice

Telehousing, výstavba a prenájom telekomunikačných a dátových sietí, predaj komponentov štruktúrovaných kabeláží

Net Trade Services s.r.o., Košice

Dodávka a montáž telekomunikačných systémov a implementácia riešení v oblasti telekomunikačných, počítačových sietí a slaboprúdových rozvodov

Liptel s.r.o., Liptovský Hrádok

Riešenia v oblasti telekomunikácií. Vývoj, výroba a predaj telekomunikačných zariadení

Witto s.r.o., Skalica

Účtovnícke a poradenské služby. Predaj, inštalácia a servis výpočtovej a kancelárskej techniky, ekonomických a kancelárskych programov, návrh a realizácia štruktúrovanej kabeláže pre PC a telefonické siete, výstavba internetových pripojení

Dialcom, Bratislava

Dodávky a implementácia telekomunikačného hardware, vývoj aplikácií počítačovej telefónie

TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Banská Bystrica

Predaj, montáž a servis pobočkových telekomunikačných ústrední a koncových telekomunikačných zariadení, výstavba sietí, budovanie základňových staníc verejnej rádiokomunikačnej siete GSM

Tel-Activ s.r.o., Bratislava

Montáž a výstavba telekomunikačných a informačných technológií

Optocon technologies s.r.o., Bratislava

Výroba optických pigtailov, patchcordov, rozvádzačov, vytvrdzovacích piecok na optické konektory. Inštalácia optických sietí a informačných systémov

Monty s.r.o., Bratislava

Vnútorné a vonkajšie telefónne rozvody, štruktúrované PC siete, zabezpečovacie zariadenia, priemyselné kamerové systémy a systémy kontrolovaného vstupu

AA Systém s.r.o., Bratislava

Autoelektronika, zabezpečenie objektov, počítačové a telekomunikačné siete, elektroinštalácie

Business Solution s.r.o., Trenčín

Telekomunikačné riešenia, technológie, internetové služby, webdesign, registrácia domén

4Consult s.r.o., Bratislava

Návrhy a realizácia telekomunikačných infraštruktúr

4 HP s.r.o., Banská Bystrica

Komunikačné systémy a siete, telefónne ústredne

Alcasys Slovakia a.s, Bratislava

Komunikačné riešenia pre spoločnosti. Slaboprúdové rozvody, hlasové komunikačné systémy, pripojenia k sieťam operátorov, CTI. Návrhy, realizácia, servis

TechniCom s.r.o., Komárno

Dodávky zabezpečovacej techniky, kamerových systémov, telefónnych ústrední. Telekomunikačné siete, inteligentné elektroinštalácie

MPconnect s.r.o., Šaľa

Projekčná, inžinierska a realizačná činnosť - optické a metalické siete, telefónne systémy

Gaad Prešov s.r.o., Prešov

Výstavba a prevádzkovanie širokopásmových káblových sietí, servisná činnosť, elektroinštalačná činnosť, montáž televíznej a satelitnej techniky, zemné, výkopové a pretláčacie práce

Telefon s.r.o., Banská Bystrica

Riešenie pre telekomunikačné, dátové, optické a FTTx siete

IT&T s.r.o., Bratislava

Dodávky kancelárskej a výpočtovej techniky, softvéru, počítačových sietí. Telekomunikačné služby - optimalizácia telekomunikačných nákladov firmy, konfigurácia telefónnych ústrední

Delta Online s.r.o., Košice

Služby v oblasti elektroinštalácií, počítačových sietí, virtuálnych privátnych sietí s prístupom do internetu, zabezpečenia v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky

Flextor s.r.o., Bratislava

Produkty pre telekomunikačné a dátové siete, káble a káblové príslušenstvá, montáž telekomunikačných sietí, prenájom prístrojov a náradia pre telekomunikačné siete, poradenstvo v oblasti LAN, MAN, WAN

Bard Tel, Bardejov

Montáž telekomunikačných sietí - domáce telefóny, zvončeky, dátové a káblové siete, poradenstvo, údržba. Montáž elektronických zabezpečovacích systémov. Ozvučovacie služby

3o media s.r.o., Habovka

Internetové pripojenie, montáž TV a satelitných rozvodov pre domácnosti a firmy, montáž a nastavenie telefónnych ústrední. Predajňa kancelárskej techniky a počítačov. Montáž ozvučovacích systémov a ozvučovanie kultúrnych podujatí

PC team s.r.o., Banská Bystrica

Návrh a realizácia počítačových sietí, telefónnych a kamerových rozvodov. Predaj a servis kancelárskej a výpočtovej techniky, registračných pokladní

Nectel s.r.o., Bratislava

Montáž slaboprúdových rozvodov a pobočkových telefónnych ústrední, služby v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky

Telefónia s.r.o., Bratislava

Dodávky telekomunikačnej techniky. Návrhy a realizácie komplexných riešení v oblasti telekomunikačných zariadení, odborné poradenstvo v oblasti komunikačných sietí

Haiteg s.r.o., Šarovce

Inštalácie telekomunikačných sietí, štruktúrovaná kabeláž, montáž a programovanie telefónnych pobočkových ústrední. Predaj a montáž zabezpečovacích a kamerových systémov, pohonov brán, protipožiarnej signalizácie

Wellimex s.r.o., Bratislava

Montáž optických káblov

Ercomm s.r.o., Bratislava

Realizácia telekomunikačných stavieb, konzultačná a inžinierska činnosť v telekomunikáciách, dodávka a montáž telekomunikačných zariadení, výstavba optických trás

Telekomunik s.r.o., Košice

Realizácie projektových prác pre počítačové siete a komunikačné celky

ATT s.r.o., Bratislava

Komplexné dodávky telekomunikačných a informačných technológií na kľúč

Last Mile s.r.o., Bratislava

Realizácia a správa telekomunikačných riešení pre administratívne budovy

TelTemp s.r.o., Bratislava

Prenájom a prevádzka digitálnych okruhov, návrh a výstavba sietí - satelitné, optické, bezdrôtové

Kra-U-mont, Veľké Lovce

Dodávka a montáž pobočkových telefónnych ústrední, rekonštrukcie starých telefónnych rozvodov, inštalácie štruktúrovanej kabeláže s certifikovaným meracím protokolom

Radovan Čechovič, Bratislava

Údržba telekomunikačných sietí, prevádzka telefónnych rozvodov telefónnej ústredne, zabezpečenie silnoprúdových sietí

Heizer Optik s.r.o., Trhová Hradská

Vláknová optika, výstavba a údržba optickej siete

Poga elektromontáže, Bratislava

Elektromontážne práce - rekonštrukcie, bleskozvody, elektrické prípojky, nové objekty, revízie, pravidelná údržba, telefónne a televízne rozvody, elektrická požiarna signalizácia, PC rozvody, elektrická zabezpečovacia signalizácia

Asnet s.r.o., Žilina

Telekomunikačné a rádiokomunikačné projekty a stavby

EasyOne s.r.o., Bratislava

Správa sietí a výpočtovej techniky, inštalácia a správa pracovných staníc, serverov a príslušenstva, realizácia štruktúrovaných kabeláží, predaj a servis hardvéru a softvéru. Telekomunikačné ústredne a služby

Elesp s.r.o., Bratislava

Silno a slaboprúdové elektrické inštalácie. Inštalácie TV, telefónnych, PC sietí, automatických bránových systémov, zabezpečovacej techniky a bleskozvodov

Habit s.r.o., Piešťany

Ekonomický software - Kostka plus, FOSS, analýza podnikových procesov, mikrovlnné komunikačné linky

Progres-TS s.r.o., Bratislava

Projekcia, výstavba a prevádzkovanie telekomunikačných stavieb, realizácia miestnych telefónnych sietí, obecných rozhlasov, realizácia a prevádzkovanie dátových služieb

Telemax Slovakia s.r.o., Bratislava

Realizácie telekomunikačných stavieb, inžinierska činnosť (vypracovanie telekomunikačných štúdií)

Agens s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti telekomunikácií, priemyselnej televízie, zabezpečovacích systémov, dochádzkových a prístupových systémov

Elektroištalácie Jozdo, Tomášov

Dodávky elektroinštalácií, montáž a rekonštrukcia bleskozvodov, montáž klimatizácií, elektrické zabezpečovacie a požiarne systémy, telefónne a počítačové rozvody, dodávka a montáž interiérových a exteriérových svietidiel

Sky-Eco s.r.o., Bratislava

Meranie elektromagnetických polí, elektromagnetická kompatibilita. Budovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí

IPG Consult s.r.o., Bratislava

Integrácia, testovanie a optimalizácia bezdrôtových komunikačných systémov

Kabelkon Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Dodávky prvkov pre výstavbu káblových televíznych sietí. Technológie pre káblové siete a telekomunikačné zariadenia. Projektovanie a výstavba širokopásmových multifunkčných telekomunikačných sietí
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK