Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Telekomunikačné služby

Obsah > Firmy > Služby >

Telekomunikačné služby

 
PODKATEGÓRIE

Audiotexové služby (3)

Komunikačná technika (318)

Návrhy a realizácia telekomunikačných sietí (54)

Rádiokomunikačné služby (9)

Telekomunikační operátori (11)

ODKAZY 1 - 50 z 57

Indra Slovakia a.s., Bratislava

Komplexné technologické riešenia a technologické služby. Riešenia pre telekomunikácie a médiá, technické a geografické IS, produkty a služby pre podniky verejných služieb

T-Systems Slovakia s.r.o., Košice

Súčasť celosvetovej siete firmy T-systems, poskytovateľ telekomunikačných a IT riešení

GiTy Slovensko, a.s., Martin

Predaj, inštalácia a servis počítačových sietí - LAN, WAN, MAN, multimediálne telekomunikačné služby - prenos dát, hlasu a obrazu, pripojenie k internetu

Satro s.r.o., Bratislava

Prevádzka rozvodov káblovej televízie a operátor dátových služieb

LightStorm Communications s.r.o., Bratislava

Poskytovanie profesionálnych dátových a hlasových služieb, budovanie a prenajímanie dátových trás, pripojenie do Internetu

Energotel a.s., Bratislava

Alternatívny telekomunikačný operátor - dátové a hlasové služby, outsourcing, internetové služby

Corinex Group a.s., Bratislava

Riešenia v oblasti informačných technológií a komunikačných systémov - bezpečnosť, outsourcing, komplexné aplikačne orientované projekty, geografické informačné systémy a rozsiahle komunikačné systémy

Sanding s.r.o., Bratislava

Správa a inovácie výpočtovej techniky, webdesign, služby mobilnej komunikácie

Transpetrol a.s., Bratislava

Preprava a skladovanie ropy, telekomunikačné služby

Digi Slovakia s.r.o., Bratislava

Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom televíznych káblových rozvodov. Pripojenie do siete Internet. Zoznam pobočiek

ALEF Distribution SK, s.r.o., Bratislava

Veľkoobchodný predaj, servis, support a školenia Cisco. Implementácia dátových technológií, telekomunikačná infraštruktúra, sieťové riešenia, služby

Imafex BB s.r.o., Banská Bystrica

Výstavba a prevádzka mikrovlnných rádiových sietí a pripájanie do siete Internet, verejná telekomunikačná služba

Telecom Consulting Group s.r.o., Bratislava

Poradenstvo a riešenia hlasových, dátových a internetových služieb v oblastiach - call centrá, pobočkové ústredne, kancelárske telekomunikačné zariadenia, virtuálne dátové siete, dátové konvergentné siete, videokonferenčné riešenia

e-Net s.r.o., Senec

Ponuka internetového pripojenia, televízneho rozvodu a telefónnych služieb

Kid a.s., Poprad

Budovanie a prevádzkovanie interaktívnych televíznych káblových rozvodov, telekomunikačné služby - teletext

Finesoft s.r.o., Košice

Poradenská činnosť v oblasti informačných technológií, komplexné dodávky komunikačných riešení

Dialcom, Bratislava

Dodávky a implementácia telekomunikačného hardware, vývoj aplikácií počítačovej telefónie

Comtes s.r.o., Liptovský Hrádok

Telekomunikačná spoločnosť - integrovaná hlasová a faxová pošta, automatická spojovateľka, automatický vyrozumievací systém, záznamové zariadenia, hlasový a faxový informačný systém

RadioLAN s.r.o., Bratislava

Mikrovlnné technológie, internet, VoIP, správa sietí, hosting

PC Salón, Nové Zámky

Dodávateľ progresívnych informačných technológií. Produkty - Kerio, bezdrôtový rozhlas, mikropájky, Concorde, laserové systémy

Mopos Communications s.r.o., Prievidza

Poskytovateľ komunikačných riešení - komplex internetových, dátových a hlasových služieb

TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Banská Bystrica

Predaj, montáž a servis pobočkových telekomunikačných ústrední a koncových telekomunikačných zariadení, výstavba sietí, budovanie základňových staníc verejnej rádiokomunikačnej siete GSM

Tesco mobile

Telefonovanie a zasielanie SMS - SIM karta, dobíjanie kreditu, služby

Telnet, Žilina

Systémový integrátor počítačových a telekomunikačných sietí, pripojenie na internet, výrobca a distribútor systémov na priemyselné meranie, reguláciu a automatizáciu

Špeciálne systémy a software a.s., Bratislava

Služby v oblasti informatiky a telekomunikácií, distribúcia meracích prístrojov a tlačiarní

Danubia Invest a.s., Bratislava

Obchod s cennými papiermi, investičné bankovníctvo - akvizície a fúzie, obchod a správa nehnuteľností. Telekomunikačné služby. Stavebníctvo. Zdravotníctvo. Trh s energiami

Holkatel s.r.o., Holíč

Šírenie televízneho signálu prostredníctvom televíznych káblových rozvodov, poskytovanie internetových služieb

Nope a.s., Bratislava

Dopravné systémy a technológie - informačný systém diaľnic, cestná svetelná signalizácia, prekládky oznamovacích vedení a telekomunikačných káblov

Free-zona s.r.o., Rožňava

Pripojenie do Internetu pre domácnosti a firmy, telefonovanie cez Internet, digitálna TV. Eshop výpočtovej techniky

ICS systems s.r.o., Stará Turá

Poskytovateľ internetových služieb, dátové a hlasové služby

XtraNet Piešťany s.r.o., Piešťany

Regionálny internetový operátor - vysokorýchlostný Internet a hlasové služby pre domácnosti, podnikateľov a stredne veľké firmy

Bytové družstvo, Bánovce nad Bebravou

Príprava a realizácia výstavieb, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi. Remeselné práce, prenájom strojov a prístrojov, prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu, prenájom reklamných plôch

Kabel Telekom s.r.o., Lučenec

Prevádzkovateľ káblovej televízie a internetového pripojenia

Stendhal s.r.o., Bratislava

Predaj priemyselnej meracej a regulačnej techniky, poskytovanie telekomunikačných služieb

Sitel-V Sat s.r.o., Košice

Služby v oblasti dátových komunikácií rôznych druhov - satelitné a rádiové služby a GPRS služby

Presnet s.r.o., Prešov

Pripojenie do siete Internet, návrhy a montáž komunikačnej infraštruktúry, VoIP telefonovanie. Predaj a servis výpočtovej techniky, správa sietí

Nectel s.r.o., Bratislava

Montáž slaboprúdových rozvodov a pobočkových telefónnych ústrední, služby v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky

NetPoint s.r.o., Bratislava

Informačné, internetové a platobné terminály, bezpečnostné riešenia, informačné kiosky. Telekomunikačné služby

TFM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Prevádzka káblových rozvodov

Gosys, Senec

Predaj počítačových zostáv, zriaďovanie počítačových sietí, webdesign, hosting, Internet. Preklady odborných textov a webstránok - anglický, nemecký, francúzsky jazyk. Telekomunikačné služby - inštalácia zariadení. Audio-video inštalácie

DNV Energo a.s., Dubnica nad Váhom

Dodávka a distribúcia plynu, výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody, dodávka cirkulačnej chladiacej vody. Zneškodňovanie odpadov neutralizáciou, deemulgáciou, čistenie a odvod odpadových vôd. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

Webster Communications s.r.o., Bratislava

Efektívne komunikačné riešenia, Call centrum, Zákaznícke centrum

JuSa s.r.o., Topoľčany

Telekomunikačné služby - poradenstvo, outsourcing pre packet-switched telephony

Enicma s.r.o., Bratislava

Projekty, realizácia, správa a údržba systémov dátovej komunikácie. Pripojenie na Internet, prenos hlasu cez dátovú sieť. Predaj zariadení pre dátovú komunikáciu, dátových testerov, analyzátorov komunikačných protokolov

Profi TV&SAT s.r.o., Bratislava

Poskytovanie služieb v oblasti komplexného zabezpečenia príjmu a distribúcie satelitných a pozemných televíznych a rozhlasových programov

Svabnet, Bratislava

Služby v oblasti dátovej a hlasovej komunikácie, internetové služby, serverhousing, budovanie telekomunikačnej infraštruktúry

Elprof spol. s.r.o., Kapušany

Výstavba základných staníc mobilných sieti a náväzných stavieb

OravaNet s.r.o., Trstená

Poskytovateľ dátových, hlasových a internetových služieb v regióne Oravy

Spojstav s.r.o., Košice

Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení, telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete, montáž a opravy káblových rozvodov, vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb, zemné práce, demolácie

Sarion s.r.o., Košice

Služby v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie. Dodávka a inštalácia výpočtovej techniky, implementácia podnikových informačných systémov, inštalácia a správa sietí
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK