Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Technické kurzy

Obsah > Firmy > Služby > Výučba a kurzy >

Technické kurzy

 
ODKAZY 1 - 50 z 73

Revitex, Košice

Školenia /kurzy/ obsluhy a revízie zdvíhacích zariadení, motorových vozíkov a stavebných strojov

ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Bratislava

Školenia vodičov, bezpečnostných poradcov a iných účastníkov cestnej prepravy nebezpečného tovaru ADR, poradenská a konzultačná činnosť podľa ADR

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bratislava

Vzdelávacie podujatia, rekvalifikačné a odborné kurzy, semináre, prezentácie firiem, pracovné porady, konferencie. Ubytovanie v luxusných izbách a apartmánoch, stravovanie

Slovenská e-akadémia n.o., Bratislava

Poskytovanie verejnoprospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb

Still SR s.r.o., Nitra

Skladová technika, plošinové vozíky a ťahače, dieselové a plynové vidlicové vozíky, elektrické vidlicové vozíky. Prenájom, opravy a servis zariadení, výcvik a školenia pre vodičov vozíkov

Vertikal Servis, Prešov

Opravy a odborné skúšky žeriavov. Školenia žeriavnikov a viazačov bremien

Iluma s.r.o., Bratislava

Osvetľovacie sústavy a realizácia, vzdelávacie semináre pre architektov a elektroprojektantov, architektonické riešenia osvetlenia, predaj svietidiel a osvetľovacích telies

In-Ma-Ko, Košice

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantových ventilov, skriniek na hasiace prístroje, lekárničiek, piktogramov

Hastex s.r.o., Bratislava

Predaj hasiacich prístrojov a náhradných dielov, dýchacej techniky, čerpadiel, odevov, nosítok, školiaca a poradenská činnosť

3again s.r.o., Bratislava

Výškové práce s použitím horolezeckej techniky, práce nad voľnou hĺbkou. Celotelové bezpečnostné postroje a pomôcky - predaj. Školenia pre práce vo výškach

Saltek Slovakia s.r.o., Bratislava

Projektovanie, montáž, výroba a vývoj prepäťových ochrán. Komplexné riešenie ochrany elektronických systémov a sietí, bezplatné školenie

František Kušpál, Zvolen

Odborné skúšky zdvíhacích zariadení a TNS, školenia pre obsluhu zariadení, viazačov bremien a pracovníkov pre opravy

BTS-PO s.r.o., Prešov

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť práce, výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika, školenia bezpečnosti práce. Kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov. Požiarne značky, výstražné tabuľky, dýchacie prístroje. E-shop

Centrum pre rozvoj zamestnanosti, Lučenec

Rozvoj neštátnych služieb zamestnanosti, sprostredkovanie práce na Slovensku a v zahraničí. Rekvalifikačné kurzy, pracovný inkubátor. Poradenstvo pri zakladaní Agentúry pre sprostredkovanie práce

Nová Stas Senica s.r.o., Senica

Kamiónová doprava medzi Slovenskou a Českou republikou, preprava návesmi. Manipulácia tovaru autožeriavom. Základné a štátne kurzy a školenia potrebné pre zváranie železných a neželezných kovov a plastov. Zváranie

Mapa s.r.o., Košice

Realizácia rekvalifikačných kurzov

Terno 816, Bratislava

Školiace, vzdelávacie a tréningové aktivity v oblasti elektro. Predaj malej záhradnej architektúry a záhradných prvkov

Mgr. Emil Kováč, Košice

Vzdelávacie a rekvalifikačné stredisko pre obsluhy strojov a zariadení, kurzy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Revimont-DG, Martin

Školenia, konferencie a semináre v oblasti zábranných prostriedkov. Certifikácia - trezory, zámky, okná, mreže, stroje. Skúšky a vyhlásenie o zhode širokého sortimentu výrobkov

Softconsult s.r.o., Bratislava

Informačné technológie v architektúre a projektovaní. Software - vizualizácia, projektovanie. Služby - tvorba web, školenia, osnovy školení, AEC katalógy

Atis-Erb s.r.o., Prešov

Vzdelávanie a školenie zamestnancov v lesnom hospodárstve. Vydavateľská činnosť - lesnícka literatúra, tlačivá, tabuľky pre triedenie drevín. Predaj lesníckej techniky. Predaj a nákup dreva

Aku servis s.r.o., Brezová pod Bradlom

Predaj, servis a prenájom nových a repasovaných vysokozdvižných vozíkov, predaj náhradných dielov, školenia vodičov

Unika, Bratislava

Vydavateľstvo odborných príručiek v oblasti cien projektových a inžinierskych činností a v oblasti stavebného práva. Školenia a skúšky osobitnej spôsobilosti vo výstavbe

Ľubomír Novák

Revízie a školenia v oblasti technických zariadení a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov

VHML Corporation, Banská Bystrica

Technické prehliadky vysokozdvižných vozíkov, školenia vodičov motorových vozíkov, predaj, servis a výkup vozíkov

MPJ Elektro s.r.o., Žilina

Elektromontážne práce, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. Školenia a skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov

Drgon, Palárikovo

Predaj, servis, školenia - lesná a záhradná mechanizácia

Omers d.v.s., Považská Bystrica

Komplexné služby v oblasti revízií vyhradených technických zariadení, el. zariadenia a bleskozvody, revízie - odborné prehliadky a skúšky bez obmedzenia, poradenstvo, montáž, inštalácie, servis, motorové vysokozdvižné vozíky - školenia, tech. prehliadky

Anton Jusko, Bratislava

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, civilná ochrana - kurzy a školenia

Jozef Fulajtár, Detva

Poradenstvo v oblasti bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, školenia, odborné prehliadky a technické kontroly. Vnútroštátna a medzinárodná automobilová doprava. Dychové kontoly zamestnancov na alkohol

Igmar, Košice

Školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov, strojníkov stavebných strojov. Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP

BOZP&OPP, Pezinok

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany. Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov, tvorba dokumentácie BOZP a OPP

Favorit, Vranov nad Topľou

Vzdelávacie a rekvalifikačné stredisko pre pracovníkov v stavebníctve, lesníctve, poľnohospodárstve, strojárstve, doprave

BVH s.r.o., Prievidza

Odborné školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, školenia pre použitie horolezeckej techniky, školenia za použitia vrtuľníkovej techniky. Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov

Alfa Education, Komárno

Dvojročné pomaturitné rekvalifikačné štúdium pre návrhárov zariadenia interiéru bytov, kurzy bytového dizajnu

T.O.D. s.r.o., Bratislava

Revízie tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení. Kurzy kuričov, kurzy obsluhy tlakových a plynových zariadení, školenia nájomcov a obsluhy čerpacích staníc. Psychologické služby - psychologické a personálne poradenstvo, tréningy

František Oboril, Trnava

Servis hasiacich zariadení, predaj hasiacej techniky, školenia zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce

Educo-Consult, Žilina

Organizovanie seminárov, kurzov a školení - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, dane a účtovníctvo, mzdy a personalistika

Consulting & Control of Welding s.r.o., Žilina

Nedeštruktívne a deštruktívne skúšanie materiálov, rekonštrukcie a opravy potrubných vedení, školenia personálu v oblasti defektoskopie, zvárania

Šark s.r.o., Strečno

Revízie zdvíhacích zariadení. Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení, viazačov bremien a vodičov motorových vozíkov

Poleško, Lednické Rovne

Vzdelávacia a poradenská firma v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi

CMS Trend s.r.o., Bratislava

ADR školenia, ADR poradenstvo, školenie vodičov, školenie bezpečnostných poradcov, výkon funkcie bezpečnostného poradcu, výbava ADR, učebné pomôcky - dohoda ADR, literatúra o ADR, služby súvisiace s prípravou pracovníkov v autodoprave, autoškola

Serena s.r.o., Trenčín

Vzdelávacie centrum - technické, sociálne a poradenské kurzy

Vips s.r.o., Žilina

Kurzy zvárania, spájkovania, zaškolenie, preskúšanie zváračov

Ing. Miroslav Kuba, Višňové

Odborný pracovník zdvíhacích zariadení - revízie, školenia. Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení

Sepo s.r.o., Zvolenská Slatina

Dodávky produktov požiarnej ochrany, plnenie CO2, tlakovanie tlakových nádob, kontrola hasiacich prístrojov, školenia, dokumentácia OPP

Dušan Beňovič, Bratislava

Školiaca činnosť z BOZP a OPP, vyhotovenie požiarnej dokumentácie, vyhotovenie prevádzkovo-bezpečnostného predpisu, elektroinštalačné práce

JP know-how s.r.o., Bratislava

Organizovanie konferencií na kľúč, lektorská, vzdelávacia, poradenská činnosť a konzultačné služby v oblasti elektronických komunikácií

Rajčan v.o.z., Žiar nad Hronom

Výroba nábytku, lepených panelov, prírezov. Služby: valcovanie, zváranie trhlín, ostrenie, pechovanie pílových pásov, ostrenie nožov a kotúčov, rozvod pílových kotúčov - zaškolenie na tieto činnosti

Inštitút vzdelávania bezpečnosti práce s.r.o., Bratislava

Vzdelávanie a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK