Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Stavebné poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Stavebné poradenstvo

 
ODKAZY 1 - 50 z 70

Stanislav Menšík, Partizánske

Poradenstvo v oblasti obkladov a sanitárnej techniky

Hydroprojekt s.r.o., Banská Bystrica

Projektovanie stavieb, vodohospodárskych stavieb, inžinierska činnosť v stavebníctve, technické poradenstvo v oblasti stavebníctva, technológií vôd, vodného hospodárstva

EC Harris S.R. s.r.o., Bratislava

Medzinárodná poradenská spoločnosť v oblasti stavebníctva

Applied Software Consultants s r.o., Bratislava

Odborní konzultanti pre oblasť stavebníctva, architektúry, urbanizmu, GIS a strojárstva

Hescon s.r.o., Trenčín

Projekt stavby. Projektová dokumentácia. Komplexné projekčné práce. Projekty domov. Statika stavieb. Statické posúdenie stavby. Statika nosných konštrukcií. Oceľové haly. Montované haly. Halové objekty

Výskumný ústav stavebnej informatiky s.r.o., Košice

Vývoj a predaj programových produktov zameraných na ekonomiku a stavebníctvo. Služby v oblasti riadenia stavebných firiem, cenotvorby, ekonomických analýz, časového plánovania

Cesproza s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti stavebníctva a investičnej výstavby: investorsko-inžinierske poradenstvo pri výstavbe, zabezpečenie územného rozhodnutia, zabezpečenie projektových a dodávateľských prác, realitná činnosť, spolupráca s bankovými subjektami

ÚEOS-Komercia a.s., Bratislava

Výskumná a poradenská spoločnosť - aplikovaný ekonomický výskum a vývoj, riešenie problémov stavebného trhu, vedecko-technické projekty

Cityprojekt, Bratislava

Projekčná a poradenská činnosť od investičného zámeru po realizáciu stavby: inžiniering, rodinné domy na kľúč, interiéry na kľúč

ISPO inžinierske stavby s.r.o., Prešov

Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve, geodetické a kartografické práce, autorské a stavebné dozory, expertné prehliadky a posúdenia inžinierskych a dopravných stavieb

Ing. Peter Adamovský, Bratislava

Znalecké posudky - odhad hodnoty nehnuteľností a pozemných stavieb. Výkon činnosti stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa, inžinierska činnosť

Ikarch s.r.o., Žilina

Komplexné architektonické služby, odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva

Ing. Jozef Demel, Nitra

Stavebný dozor, konzultačná a poradenská činnosť, stavebný manažment, zaistenie výberových konaní, výber dodávateľov, vyhodnotenie ponúk, kontrola prác, kolaudačné rozhodnutie

Ing. Michal Javorka, Selce

Vypracovanie znaleckých posudkov v odbore stavebníctva. Odhady hodnoty nehnuteľností, dozorovanie stavieb, poradenstvo v oblasti stavebníctva

LDC, Zvolen

Projektová, konzultačná a inžinierska stavebná kancelária

LC-Ing s.r.o., Žilina

Služby v oblasti stavebníctva - inžinierska činnosť, technické poradenstvo, výkon činnosti stavbyvedúceho

Pedology Slovakia s.r.o., Pezinok

Pedologický inžiniering, ochrana pôdy, uľahčenie a urýchlenia schvaľovacích procesov v oblasti stavebníctva, životného prostredia a pedológie

Technohall Slovakia s.r.o., Ružomberok

Realizácia hydroizolácie plochých striech, zateplenia plochých striech, opravy, celkové rekonštrukcie plochých striech, opravy lokálne poškodených miest, stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce

IC.SK s.r.o, Bratislava

Inžinierska a konzultačná činnosť v stavebníctve. Zabezpečenie vstupných podkladov a príprava budúcej stavby, dokumentácia k územnému konaniu, dokumentácia na stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie

Distler-Šuppa s.r.o., Bratislava

Projektová a inžinierska kancelária - poradenstvo v oblasti stavebníctva, projekty stavieb, statické a dynamické výpočty konštrukcií, posudky a rekonštrukcie stavebných objektov

Trinity Consulting s.r.o., Veľký Šariš

Služby v oblasti energeticky úspornej výstavby domov, koncepty pasívnych domov, výpočty tepelných mostov, vlhkosti, profilov okien a dverí

Cassopa s.r.o., Košice

Podlahy, nátery, sanácie, hydroizolácie, úpravy interiérov a exteriérov, antikorózna ochrana, poradenstvo

Atrium-SK s.r.o., Banská Bystrica

Nízkoenergetické drevostavby, rodinné domy na kľúč. Konzultácie, projekty, výstavba

NED stavebná firma s.r.o., Bratislava

Projekčná a stavebná činnosť so zameraním na nízkoenergetické domy, poradenstvo

Keramospol s.r.o., Trenčín

Projektová, inžinierska, poradenská a znalecká činnosť v odbore stavebníctvo

Restiko s.r.o., Bratislava

Hydroizolácie striech, terás, tlakové a protiradonové hydroizolácie spodných stavieb. Zatepľovanie fasád obytných domov, výstavba a rekonštrukcie objektov, stavebné poradenstvo

Eutech a.s., Košice

Inžinierske stavby - potrubné a líniové stavby, stavebný dozor, inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

Cooperation 2K s.r.o., Bratislava

Výkon činnosti stavebného dozoru, stavebný manažment, technické poradenstvo. Prevádzkový audit nehnuteľností, správa budov. Manažment zatepľovania bytových domov

Združenie Ceving, Košice

Inžinierska činnosť vo výstavbe, poradenská a konzultačná činnosť vo výstavbe, elektrorevízie, výkon stavebného dozoru pre pozemné, inžinierske (energetické, vodohospodárske, potrubné a líniové) stavby, projektové práce

AtelieRD, Senec

Architektonický ateliér - projekčná činnosť, služby architekta, grafické práce, poradenstvo a servis v oblasti stavebníctva, inžiniering, vizualizácie

Stavebné povolenie, Viničné

Vybavenie stavebného povolenia na kľúč pre oblasti Pezinok, Senec a Bratislava

Hlina & spol. + J.M.H. spol. s r.o., Liptovský Hrádok

Návrhy, štúdie a projekty pre stavebné povolenie, vykonávacie projekty pre pozemné stavby, energetická certifikácia budov. Činnosť realitnej kancelárie. Odborná činnosť v stavebníctve - posudky, oceňovanie, stavebný dozor. Realizácia stavieb na kľúč

Rondis s.r.o., Šaľa

Stavby na kľúč, výkon technického a stavebného dozoru, príprava stavieb, výberové konania, konzultačná činnosť

Ing. Ivan Klobušník, Bratislava

Softvérová a databázová podpora informácií pre stavebníctvo, vypracovanie rozpočtov a kalkulácií stavieb, cenová expertíza stavebných investícií

Stavmax Humenné s.r.o., Humenné

Predaj stavebnín a stavebného materiálu, odborné poradenstvo pri prestavbách a rekonštrukciách

BGS Konzult, Snina

Komplexné služby v oblasti rozpočtov stavieb, verejného obstarávania a projektového manažérstva

TOB Projekt, Prievidza

Vypracovanie energetických certifikátov budov, teplotechnické posúdenie, simulácie budov

Proximae, Vrbové

Energetické certifikáty a audit budov, projekčná činnosť

Stapring a.s., Nitra

Projektové a inžinierske služby v odbore stavebníctvo, služby architekta, konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve

Kvalitest, Banská Bystrica

Poradenské služby v geotechnike a technológiách zemných prác, stavebné skúšobníctvo zemín, betónov, kameniva, nezávislá kontrola a riadenie kvality stavebných prác, inžiniersko-geologický prieskum

Domov Slovakia a.s., Bratislava

Príprava a inžiniering stavebných diel, projektovanie stavieb, dodávka a realizácia stavieb, výroba, dodávka a montáž montovaného systému, poradenstvo pri získavaní podpory zo ŠFRB a dotácií z MVaRR SR, stavebný dozor, poradenstvo v stavebníctve

Lignoservis, Bratislava

Odborné posudky drevených stavebných konštrukcií, znalecké posudky. Poradenská a lektorská činnosť v oblasti drevených stavebných konštrukcií a ochrany dreva. Predaj chemických prípravkov na ochranu dreva

Firma-Tatraker, Poprad

Predaj stavebného materiálu, poradenstvo, zemné práce

RH Consulting, Bratislava

Stavby na kľúč, technický dozor stavieb, stavebný inžiniering, trhové ohodnocovanie nehnuteľností, business consulting: reštrukturalizácia, due dilligence, realitná činnosť - služby pre investorov, inšpekcie nehnuteľností, odborné posudky nehnuteľností

Ekontech s.r.o., Košice

Inžinierska činnosť, znalecké oceňovanie stavieb, poradenstvo

Dekprojekt s.r.o., Banská Bystrica

Energetické certifikáty, energetické audity, štúdie a posudky

P.F.P. Stavebná Firma, Limbach

Komplexné služby v stavebníctve - zámer, spracovanie projektu, realizácia, kolaudácia. Novostavby, rekonštrukcie, priemyselné haly, zateplenie objektov

IF Therm s.r.o., Brezno

Komplexný servis v oblasti zatepľovania objektov

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Architektonické a inžinierske služby, súvisiace technické poradenstvo

Penetra, Prešov

Vykonávanie inžinierskogeologického, hydrogeologického a geologického prieskumu. Vŕtanie a regenerácia studní, čerpacie skúšky, prieskum životného prostredia, posudky pre zakladanie stavieb a osadenie
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK