Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Búracie a sanačné práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Búracie a sanačné práce

 
ODKAZY 1 - 50 z 107

Geokonzult a.s., Košice

Hydrogeologický prieskum, zakladanie stavieb, sanačné práce, geotechnické skúšky, inžinierska geológia

Ko-Skip, Bratislava

Zámočnícke, výškové, búracie, klampiarske a verejno-prospešné práce, vložkovanie komínových telies, montáž tlmičov hluku

Cvik, Bratislava

Výkup farebných kovov a železa. Likvidácie, paličské a demolačné práce

Malmont, Podhorany

Oprava a náter fasád, antikorózna ochrana oceľových konštrukcií, opravy a revízie priemyselných komínov, sanácia betónových konštrukcií, tmelenie spár panelových budov, búracie práce, hydroizolácie plochých striech

MJ-Com s.r.o., Trhová Hradská

Špeciálne stavebné práce - vŕtanie, rezanie a frézovanie betónu, búracie práce, chemické kotvenie

Timex, Turzovka

Zatepľovanie budov, sanácie starých objektov, pokrývačské, zámočnícke a maliarske práce, elektroinštalácie ukončené revíznou správou, aplikácie mozaikových omietok, obnova a nátery fasád

Testeco s.r.o., Košice

Izolácie a opravy stavieb, nátery, podlahové systémy, zatepľovanie objektov, búracie práce, likvidácia odpadu, výškové práce

Rabmer Slovakia s.r.o., Bratislava

Sanácia a obnova potrubí bez výkopu stavebnej ryhy

Izola s.r.o., Košice

Projekcia, predaj a realizácia izolácií

Penad s.r.o., Košice

Nákladná doprava, zemné práce, demolácie a príprava práce pre stavby. Zatepľovanie plochých striech, montáže bleskozvodov

EnviGeo a.s., Banská Bystrica

Geologické práce. Práce v oblasti životného prostredia, sanácie, audity. Stavebná a projekčná činnosť. Ťažba a úprava nerastných surovín. Informačné systémy

Aquapol Slovakia s.r.o., Prievidza

Odvlhčovanie stavieb, vysušovanie muriva, sanácia omietok

Ekotrans J.G. s.r.o., Pezinok

Demontáž a búranie železobetónových, betónových a murovaných konštrukcií, zemné práce. Odvoz, triedenie a likvidácia odpadu z demontovaných stavieb, ciest a pozemkov, recyklácia betónového odpadu. Práce s čerpadlom na betón

V.O.D.S. a.s., Košice

Zber, preprava a likvidácia odpadov, demolácia a likvidácia výrobných komplexov, skládka odpadov, poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia

Chladiace veže Bohunice s.r.o., Jaslovské Bohunice

Univerzálna stavebná spoločnosť - výstavba a rekonštrukcie chladiacich veží, priemyselných a technologických celkov. Práce vykonávané vodným lúčom, búracie práce, práce vo výškach, torkrétovacie práce, povrchová úprava

Sanizol s.r.o., Prievidza

Sanácia muriva a hydroizolácia spodnej stavby. Sanačná metóda tlakovou injektážou polyuretánovými živicami

Relastav s.r.o., Nové Zámky

Výstavba rodinných domov a bytových stavieb, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, rekonštrukčné práce, zemné a búracie práce

AGS s.r.o., Prievidza

Občianska, bytová a priemyselná výstavba, výstavba ciest a spevnených plôch. Strojné zemné práce, práce murárske, betonárske, železiarske a tesárske. Výroba a dodávky betónu, demolačné práce. Zatepľovanie stavieb, projekčné práce

Aqustop, Chynorany

Sanácia vlhkého muriva, podrezávanie, chemická injektáž, predaj sanačného materiálu

En Libre s.r.o., Dobrohošť

Špeciálne práce vo výškach a stavebná činnosť. Sanácia skalných brál, asanácie, demontáž a búracie práce, betónové a oceľové konštrukcie, vlastný prístupový fasádny systém

ANS s.r.o., Považská Bystrica

Výškové práce, umývanie okien a presklených budov, maliarske a natieračské práce - fasády, konštrukcie, búracie a demolačné práce, montáž sadrokartónu

Hex-Stav, Zvolen

Vykonávanie stavebných prác, búracie práce, nákladná preprava, práce strojom UNC-060, dodávka a montáž betónovej dlažby a záhradných oplotení

Vasati s.r.o., Bratislava

Vysušovanie muriva, odstránenie vzlínajúcej vlhkosti, plesne a zápachu. Harmonizácia prostredia, ozdravenie klímy bez použitia chémie a bez akýchkoľvek stavebných zásahov

Nadir s.r.o., Myjava

Realizácia betónových a syntetických priemyselných podláh, sanácie železobetónových konštrukcií a sanácie priemyselných podláh

Peter Michal, Bratislava

Zemné a búracie práce

Alena Jurčáková, Bošáca

Recyklácia stavebných odpadov, demolácie stavieb, zemné a prípravné práce. Predaj stavebného materiálu - tehly, krytina, piesok, štrk. Požičovňa stavebného náradia

Aquaizoling, Prievidza

Sanácia vlhkého muriva, vysušenie muriva, ponuka injektážnych strojov, difúznych líšt, tekutých fólií

Porky s.r.o., Košice

Montáž, demontáž a prenájom rúrkových a systémových lešení. Realizácia zateplenia stavebných objektov, murárske, betonárske a búracie práce. Montáž rozvodov vody a kanalizácie

Ján Sekera, Sereď

Zemné, výkopové a búracie práce s možnosťou autodopravy

REN s.r.o., Rabča

Vysušovanie vlhkého muriva - podrezávanie, odvetrávanie, infúzne clony, sanačné omietky

Daniel Fakla, Bratislava

Výkopové a búracie práce, odvoz zeminy, štrku a piesku a stavebnej sute na skládku

Stavbár, Chynorany

Izolácia a sanácia navlhnutých a zasolených stien, izolácia suterénov, nádrží a bazénov, sanačné omietky, predaj stavebnej chémie

Scarabeus Group s.r.o., Dunajská Streda

Prevádzkovanie taxislužby, služby v oblasti stavebníctva (demolačné práce, výkopové a zemné práce)

Consult&Service, Myjava

Búracie, obkladačské a vodoinštalačné práce, osadenie vaní, sprchových kútov, batérií, elektroinštalačné práce, kladenie obkladov a dlažieb, montáž sadrokartónov

Pallos, Bratislava

Maliarske, natieračské a dekoračné práce, lepenie obkladov a dlažieb, elektroinštalácie, búracie práce

Bauex s.r.o., Bratislava

Vysúšanie vlhkého muriva bez stavebného zásahu do budovy

Štich s.r.o., Humenné

Stavebné práce, výkopové a búracie práce, novostavby a rekonštrukcie stavebných objektov, montáže sadrokartónov, obklady a dlažby, izolačné práce, maľby a nátery, terénne a sadové úpravy

Pemax Plus s.r.o., Banská Bystrica

Búracie práce vykonávané metódou postupného rozoberania budov a stavieb. Zemné práce, recyklácia stavebného odpadu. Realizácie spevnených plôch a komunikácii, zakladanie stavebných objektov, výstavba kanalizácií

Stavmex Komjatice s.r.o., Komjatice

Realizácia priemyselných a bytových stavieb, rekonštrukcie, búracie a zemné práce

Izoprof s.r.o., Bratislava

Zateplenie stien, špárovanie, výškové a špeciálne práce, izolácie striech, sanácie panelov

HSH izol s.r.o., Pata

Izolačné práce - tlakové izolácie, podvrtávanie stien, muriva, kontrola izolácií senzorom. Rekonštrukcie plochých striech, odstraňovanie vlhkosti zo stavieb

Stavstroj, Hriňová

Zemné a búracie práce, doprava, opravy nákladných vozidiel a stavebných mechanizmov

Split s.r.o., Košice

Sanačné práce, izolácie, hydroizolácie, interiérové práce, plastové okná. Hardware, software, počítačové siete, telekomunikačná technika, zabezpečovacie systémy, pripojenie na pult polície, elektronické brány

Aqua control s.r.o., Bratislava

Čistenie potrubných systémov, inžiniering stavu podzemných potrubných systémov, sanácia - bezvýkopová metóda, oprava vnútorných rozvodov, oprava lokálnych porúch potrubia

Vladislav Ševčík, Šaľa

Strechy a krovy, hydroizolácie, fasády, reprofilačné práce, spevňovanie konštrukcií, sanačné práce, klampiarske práce, tlakové izolácie

Dom Stav, Vráble

Novostavby a rekonštrukcie rodinných domov, zemné a búracie práce, zateplenie budov, klampiarske a elektroinštalačné práce, maliarske a natieračské práce

Sanlit SK s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Administratívne objekty a ostatné prevádzkové budovy, haly, depá a garáže, oblasť železničných tratí, koridorov, nástupných a nákladných plôch, ekologické stavby, čistiarne odpadových vôd a úpravne vôd, mosty, tunely a podzemné komunikačné úseky

PraZem s.r.o., Košice

Zemné a demolačné práce, úprava vodných tokov, úprava terénov

Staré drevo-výkup

Výkup starých dosiek a hranolov, výmena nových dosiek za staré. Demolácie starých hospodárskych budov

Tomáš Husár, Nitra

Služby v oblasti výškových prác pomocou horolezeckej a speleologickej techniky
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK