Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Správa a archivácia dokumentov

Obsah > Firmy > Služby > Administratívne a účtovnícke služby >

Správa a archivácia dokumentov

 
ODKAZY 1 - 23 z 23

Bach systems s.r.o., Lučenec

Vedenie spisovej a archívnej služby, spracovanie historických fondov a zbierok v archívoch a múzeách, evidencia dokumentov štátnych organizáciách, bankách, obchodných spoločnostiach a zdravotníckych zariadeniach

Dana Hanáková, Bratislava

Administratíva, účtovníctvo, správa registratúry, vypracovanie základných interných noriem pre podnikateľské subjekty

Nupseso a.s., Nitra

Služby: digitalizácia dokumentov, skenovanie, konverzia OCR, automatizované spracovanie formulárov, predaj skenerov a OCR softvéru

Microform s.r.o., Bratislava

Predaj skenerov a príslušenstva, knižných skenerov. Služby v oblasti skenovania, externej archivácie a kompletnej digitalizácie dokumentov a mikrofilmov

Docugroup Slovakia, Nové Zámky

Služby v oblasti správy registratúry. Výroba a distribúcia archívnych obalov zo špeciálnej archívnej lepenky

Commerce Invest s.r.o., Poprad

Poskytovanie predarchívnej starostlivosti, správa registratúrnych záznamov

Racional, Žilina

Veľkoplošné kopírovanie, skenovanie, digitálna archivácia, veľkoplošná tlač

Corpora a.s., Bratislava

Služby v konkurznom konaní, vypracovávanie znaleckých posudkov, súpis majetku a odborné účtovno-ekonomické poradenstvo, archivačné služby, vedenie účtovníctva

Iron Mountain Slovakia s.r.o., Bratislava

Správa dokumentov, správa duševného vlastníctva, bezpečné skartovanie, ochrana a obnova dát, digitálne služby a softvér, archivácia filmu a zvuku, služby pre zdravotnícke informácie

Preas, Bratislava

Služby správy registratúry

Ad Acta s.r.o., Nováky

Zabezpečenie uchovávania dokumentov pre budúce generácie na základe správy registratúry

A.S.E.A. s.r.o., Svit

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Mzdy a personalistika, účtovné a ekonomické poradenstvo, správa registratúry

Commercium CS s.r.o., Bratislava

Správa registratúry, registratúrny poriadok a registratúrny plán

Spektra a.s., Bratislava

Ukladanie a správa dokumentácie – registratúrnych záznamov. Analýza záznamov, externá správa, registratúrne poriadky, konzultácie a školenia

Slovkor-M spol. s.r.o., Bratislava

Odborná správa registratúr a dlhodobá úschova písomností

Makrofakt s.r.o., Bratislava

Zasielateľská služba. Preprava tovaru a osôb, kuriérske služby, skladovanie tovaru, tvorba a správa databáz, archivácia dokladov. Prenájom školiaceho strediska

BB Archív s.r.o., Banská Bystrica

Ukladanie a správa registratúrnych záznamov právnických a fyzických osôb

Dokumenta a.s., Bratislava

Správa registratúry a dokumentácie, riadenie dokumentov

Kapa, Bratislava

Správa registratúry - zavedenie systému, správa písomností

Vivant a.s., Bratislava

Triedenie, usporiadanie, skartácia a uskladnenie registratúrnych záznamov

CS Top Cassovia s.r.o., Košice

Dodávky ekonomického softvéru. Služby v oblasti správy firemných informácií - správa registratúry, systém pre správu dokumentácie, riadenie dokumentov. Predaj registračných pokladníc

CS Holding, Bratislava

Činnosti a služby pre údržbu a zlepšenie prevádzky budov. Bezpečnostný manažment, bezpečnostná služba, čistiace a upratovacie práce, zabezpečovacia technika a kamerové systémy, registratúra a archívne služby, servisné činnosti

Netax Slovakia s.r.o., Bratislava

Komplexné spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy, archivácia dokumentov

Copyright © BEST.SK