Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Skládky odpadu

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Skládky odpadu

 
ODKAZY 1 - 12 z 12

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava

Služby v rámci celého reťazca odpadového hospodárstva - zber, logistika, spracovanie, zhodnocovanie, likvidácia. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi, s odpadmi z domácností, čistenie komunikácií a verejných priestranstiev

Kovozber s.r.o., Spišská Nová ves

Výkup druhotných surovín. Zber starých vozidiel. Predaj technických plynov, PHM. Likvidačné a demolačné práce. Stavebná činnosť. Predaj pstruhov

Wip autoservis s.r.o., Šamorín

Autovrakovisko, predaj nových a použitých náhradných dielov a súčiastok, autorizácia - spracovanie starých vozidiel, výkup a predaj havarovaných vozidiel, likvidácia starých vozidiel. Odťahová služba: odťahové vozidlo MAN s hydraulickou rukou - nos. 5,5 t

Envi-Geos Nitra s.r.o.

Outsourcing odpadového hospodárstva pre priemyselných zákazníkov, tekuté odpady, nebezpečné odpady, komplexné nakladanie s odpadmi na obciach, recyklácia plastov, skládka odpadov

Sabar s.r.o., Rudňany

Ťažba barytových surovín. Predaj barytových výrobkov, piesku, kameniva a rabovaného materiálu. Predaj plastových okien a dverí. Podzemné staviteľstvo a služby. Prevádzka skládky odpadu na inertný odpad

V.O.D.S. a.s., Košice

Zber, preprava a likvidácia odpadov, demolácia a likvidácia výrobných komplexov, skládka odpadov, poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia

Aluex s.r.o., Zvolen

Recyklácia odpadu, zvoz druhotných surovín, rezanie kovov, likvidácia oceľových konštrukcií priamo v mieste výskytu, zber starých vozidiel, sklad technických plynov

Ekologické služby, s.r.o. Strážske

Nakladanie s odpadmi - zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie a úprava odpadov, mechanická, chemická a biologická úprava a čistenie odpadových vôd

Elkapo s.r.o., Nitra

Práca s odpadmi - skládkovanie odpadov, separácia odpadov. Odvoz a likvidácia stavebných a iných odpadov

Technické služby Senica a.s., Senica

Zber, zvoz a uloženie komunálneho odpadu pre mesto a priľahlé obce, zvoz a zber objemného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, prevádzka skládky komunálneho odpadu

Tezas s.r.o., Prievidza

Čistenie mesta, oprava a údržba mestských zariadení, prevádzka mestskej skládky, zakladanie a údržba mestskej zelene, údržba verejného osvetlenia, údržba mestských komunikácií, zimná údržba. Služby poskytujeme aj firmám a súkromným osobám

Csoko s.r.o., Bratislava

Autovrakovisko - predaj použitých náhradných dielov, fotogaléria

Copyright © BEST.SK