Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Revízie zabezpečovacích zariadení

Obsah > Firmy > Služby > Revízie >

Revízie zabezpečovacích zariadení

 
ODKAZY 1 - 34 z 34

Pyroteam Group s.r.o., Hlboké

Technické zabezpečovanie ochrany pred požiarmi. Kontroly, opravy a dodávky hasiacich prístrojov, služby súvisiace s bezpečnosťou práce a ochranou životného prostredia

ŠK Servis s.r.o., Rimavská Sobota

Plnenie, oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov, predaj požiarnickych potrieb, e-shop

Stabil s.r.o., Trnava

Projektovanie, montáž a údržba elektrickej požiarnej signalizácie, hasiacich zariadení, zariadení na odvod dymu a tepla. Kontrola požiarnych hydrantov, plynová detekcia

Unitec Holding s.r.o., Bratislava

Elektronické bezpečnostné a slaboprúdové systémy, priemyselná televízia, kontroly vstupu a dochádzky, elektrická požiarna signalizácia - projekčná činnosť, záručný a pozáručný servis, montáž technológií, odborné prehliadky a skúšky

EMM International s.r.o., Bratislava

Projektovanie, distribúcia a predaj komponentov pre bezpečnostné systémy, požiarne systémy, prístupové systémy, systémy kontroly dochádzky a vstupu, systémy audio a video vrátnikov, systémy priemyselnej televízie. Revízna činnosť

Ľubomír Novák

Revízie a školenia v oblasti technických zariadení a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov

Spomart s.r.o., Martin

Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov, vykonávanie skúšok tlakových nádob, projektovanie, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie

F - Risk Group, s.r.o., Bratislava

Odborné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, preventívne protipožiarne prehliadky, kontroly a asistenčné služby, kontroly a revízie požiarnotechnických zariadení

Pyroservis a.s., Melčice Lieskové

Dodávky protipožiarnych výrobkov a služieb. Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov, tlakové skúšky požiarnych hadíc, revízie tlakových nádob, aplikácie protipožiarnych náterov, školenia o požiarnej ochrane

Dida s.r.o., Nitra

Služby v oblasti telekomunikačných, zabezpečovacích a dátových systémov, od projektu cez dodávku, montáž, revízie až po servis - priemyslové televízie, počítačové siete, hotelový prístupový systém

Elvyp, s.r.o., Čadca

Montáž elektrických a plynových zariadení, výroba rozvádzačov a zdvíhacích zariadení. Projektovanie, montáž, údržba a revízie zabezpečovacích systémov, plynovodov a výťahov. Predaj - elektro, plynoinštalačný materiál a domáce potreby. Stavebná činnosť

Telmar, Sabinov

Montáž elektrických zariadení a systémov. Výroba a dodávka rozvádzačov, snímačov regulačnej techniky, meračov tepla a automtických riadiacich systémov. Montáž, servis a revízie detektorov plynov a pár. Servis plynových spotrebičov

Kovats, Nižný Lánec

Požiarna a protipožiarna ochrana, stabilné hasiace zariadenia, detektory výbušných a toxických plynov, zabezpečovacie zariadenia, poplachové systémy na narušenie. Elektromontáže, revízie

FirePro&EPS Consulting s.r.o., Veľká Mača

Predaj a distribúcia výrobkov a systémov na ochranu pred požiarmi. Elektrická požiarna signalizácia, revízie

Horex HX s.r.o., Lužianky

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantového materiálu, požiarnych uzáverov. Kontroly a opravy hasiacich prístrojov, školenia

Botes, Senec

Komplexné inštalácie v oblasti bezpečnostných systémov a elektroinštalácií, systémy kontroly vstupov, kamerové systémy, bleskozvody, odborné prehliadky a skúšky elektrických a bezpečnostných zariadení, ručného náradia

Kelmax, Prievidza

Predaj svietidiel, svetelných zdrojov a elektroinštalačného materiálu. Elektromontáže a elektrorevízie, montáž a revízie zabezpečovacích systémov

IT alarm, spol. s r.o., Košice

Dodávka, montáž, revízia, servis, konzultačná činnosť v oblasti elektronických zabezpečovacích a monitorovacích systémov. Dodávka, montáž, projektovanie štruktúrovaných káblových systémov. Predaj komponentov výpočtovej techniky

Vamax s.r.o., Bratislava

Inžinierska a projektová činnosť - dopravné, inžinierske, bytové a občianske stavby. Inštalovanie, oprava a výkon revízií elektrickej, požiarnej a zabezpečovacej signalizácie

Enipro a.s., Bratislava

Projekty, dodávky, montáže a revízie protipožiarnych zariadení

Bobo&Bobo s.r.o., Rožňava

Projektovanie, montáž, revízie a opravy elektrickej zabezpečovacej signalizácie, elektrickej protipožiarnej signalizácie, vstupných systémov ACESS a systémov uzatvorených televíznych okruhov - CCTV

Way-electronic, Bratislava

Vývoj, výroba, projekt a montáž elektronických a elektrických zariadení do 1000V. Prevádzkovanie technickej služby v rozsahu: projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích a poplachových systémov

Vemax Nitra s.r.o., Nitra

Komplexné služby v požiarnej ochrane - riešenia požiarnej bezpečnosti, inštalácie, kontroly, údržba a vykonávanie revízií

J.& M. Hurný, Soľ

Protipožiarna ochrana, bezpečnosť práce. Hasiace prístroje, hydranty, hlásiče požiaru, digitálny alkohol tester - kontrola, oprava, predaj. Školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Pyronova s.r.o., Bratislava

Riešenia požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii, návrh aktívnych i pasívnych prvkov požiarnej ochrany, predaj a inštalácia hasiacich prvkov, kontrola, údržba a vykonávanie revízií

Miromax s.r.o., Banská Bystrica

Služby v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti práce. Predaj sortimentu protipožiarnych zariadení - hasiace prístroje, hydranty, tabuľky. Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov

Artemis-Energyr s.r.o., Žilina

Zabezpečovacie systémy, protipožiarne systémy, predaj hardware, software, pokladničných systémov, montáž, projekcia, revízie

Hascentrum, Prievidza

Služby požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany, revízie

Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom

Dodávky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantovej techniky. Kontrola a servis hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, plnenie CO2, školenia, činnosť technika požiarnej ochrany a BOZP

Antech, Žilina

Predaj, servis, inštalácie výpočtovej techniky, poradenská činnosť, dodávky, montáže a revízie zabezpečovacích systémov

Lites-Slovakia s.r.o., Senec

Elektrická požiarna signalizácia, požiarnotechnické zariadenia. Odborná príprava: projektovanie, inštalácie, opravy a revízie, poradenská činnosť

Lima projekt s.r.o., Bratislava

Projekčná, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi. Predaj, montáž a servis požiarnotechnických zariadení a hydrantov

MKService, Piešťany

Outsourcingové služby v oblasti bezpečnosti elektrických zariadení, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi. Revízie, elektrické inštalácie, vzdelávanie elektrotechnikov

Microalarm s.r.o., Bratislava

Dodávky, montáž, servis a odborné prehliadky zabezpečovacích systémov - poplachových systémov na hlásenie narušenia, systémov na kontrolu vstupu a evidencie dochádzky, evakuačného ozvučenia a kamerových systémov CCTV

Copyright © BEST.SK