Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Revízie tlakových a plynových zariadení

Obsah > Firmy > Služby > Revízie >

Revízie tlakových a plynových zariadení

 
ODKAZY 1 - 50 z 78

Rudolf Kováčik - RUKOV, Veľký Krtíš

Revízie plynových a tlakových zariadení a opravy plynových zariadení

Dalkia a.s., Bratislava

Správa energetických zariadení, výroba a distribúcia tepla, centrálny dispečing. Správa a prevádzka kotolní, výmenníkových staníc zariadení vzduchotechniky, klimatizačných a chladiarenských zariadení, budov. Technický audit zariadení, revízie

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava

Overovanie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické, vydávanie oprávnení. Certifikácia manažérskych systémov. Certifikácia osôb. Inšpekčná činnosť

Energoplyn s.r.o., Bratislava

Dodávky, montáž a rekonštrukcie plynových kotolní, výmenníkových staníc. Odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových zariadení, servisné meranie emisií. Dodávky zariadení pre úpravu vody

A-Z Isza s.r.o., Košice

Predaj plynových spotrebičov, inštalačného materiálu, zriaďovacích sanitárnych predmetov. Montáž a revízie kanalizácie, odpadu, vody, ústredného kúrenia a plynoinštalácie

W-Servis, Zvolen

Servis vykurovacej a tepelnej techniky, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a elektrických zariadení

Revimont-DG s.r.o., Martin

Revízne správy, odborné prehliadky a odborné skúšky v oblasti tlakových a zdvíhacích zariadení, školenia v oblasti bezpečnosti pri práci, certifikácia a skúšky, vyhlásenia o zhode. Predaj vysokozdvižných vozíkov a zdvíhacej techniky

Revit-Nitra s.r.o., Nitra

Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, kotlov, zdvíhacích zariadení. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

Energo CH.M., Zvolen

Odstraňovanie nánosov z energetických sústav, úprava vody, rozbory kotlových a odpadových vôd, poradenstvo, revízie tlakových nádob

W.H.G., Martin

Projektovanie a realizácia plynových rozvodov a zariadení, tlakové skúšky, vodoinštalačné práce

Tandem diving, s.r.o., Stará Turá

Predaj, servis a požičovňa potápačskej techniky. Výroba manometrov, vysokotlakých a stredotlakých hadíc, výroba štítkov, zákazková výroba súčiastok a zariadení, revízie tlakových nádob, CNC sústružnícke a frézarske práce

Sewa Consulting s.r.o., Košice

Vykurovacie systémy, potrubné rozvody, regulácia plynu, predaj čerpadiel a regulačných členov pre vyregulovanie hydraulických sústav. Poradensko - konzultačné služby, projekcia. Odborné prehliadky a skúšky VTZ

Igas s.r.o., Rajecké Teplice

Inšpekčný orgán pre LPG a CNG v automobiloch

K.T.P. z.p., Trnava

Revízie, montáže, opravy a servis vyhradených technických zariadení, elektrických, zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení. Výroba a montáž strojov a technológií, oceľových konštrukcií a potrubných systémov. Audity strojov

Duo Top s.r.o., Bratislava

Dodávka a montáž ÚK, ZT a plynoinštalácie, solárnej technológie, vodovodných, kanalizačných a plynových prípojok, miestnej uličnej kanalizácie, rekonštrukcia kotolní, rekonštrukcia domov a bytov, projekčné a inžinierske práce

Ajuva Š+S s.r.o., Banská Bystrica

Vzdelávanie a školenia v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, obsluhy. Odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob

Gasmos, Lietavská Lúčka

Realizácia plynovej inštalácie, montáž plynových spotrebičov, pripojenie plynového kotla k ústrednému kúreniu, revízie

Stafora s.r.o., Liptovské Sliače

Montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení. Zámočnícka výroba, kovoobrábanie, klampiarske práce

Tim IS s.r.o., Dunajská Streda

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení

BMS Bojnanský s.r.o., Veľké Zálužie

Výstavba, oprava, údržba pozemných, vodohospodárskych, energetických a iných líniových stavieb. Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a elektrických zariadení. Povrchové úpravy materiálov, otryskávanie, stierkovanie a izolácie

Iseng-Mont s.r.o., Levice

Služby v oblasti energetiky pre komunálnu a priemyselnú sféru. Inžiniering, výroba, montáž, opravy, revízie. Dodávky kotolní na spaľovanie biomasy

Hutira Slovakia s.r.o., Prievidza

Distribúcia a servis výrobkov v oblasti regulačnej techniky, revízie a skúšky plynových zariadení. HUTIRA RELAX CLUB - penzión a reštaurácia v Handlovej. Tenis, minigolf, lezecká stena, ihrisko, petang, ping-pong, plážový volejbal, kolky, relaxačné služby

Ampo-Ondruš, Žilina

Revízie, montáž servis plynových horákov a zariadení, montáž, oprava, údržba vyhrievacích elektrických zariadení a výroba rozvádzačov, revízia elektrických zariadení

Trnavská teplárenská a.s., Trnava

Výroba a rozvod tepla, oprava a údržba technických zariadení, odborné prehliadky a skúšky zariadení

Július Kubáš, Bratislava

Montáže a rekonštrukcie rozvodov plynu, dodávky plynových odberných zariadení. Montáž a servis vodoinštalácií, čistenie kanalizácie elektrickou špirálou. Revízne správy

T.O.D. s.r.o., Bratislava

Revízie tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení. Kurzy kuričov, kurzy obsluhy tlakových a plynových zariadení, školenia nájomcov a obsluhy čerpacích staníc. Psychologické služby - psychologické a personálne poradenstvo, tréningy

Gastest konštrukta, Košice

Montáž plynovodov, regulačných staníc a kotolní, kúrenie, revízie, alternatívne zdroje energie

Rouzz, Piešťany

Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení, tlakových nádob a hasiacich prístrojov, montáže a opravy žeriavov, kladkostrojov, stavebných výťahov, predaj ochranných pracovných pomôcok, prenájom montážnych plošín

Ekomt s.r.o., Čadca

Tepelná energetika - diagnostika, montáž, opravy, revízie, náhradné diely. Montáž a rekonštrukcia teplovodných a parovodných kotlov a tlakových celkov. Výroba a montáž oceľových konštrukcií

Energyco s.r.o., Rožňava

Montáž, opravy, skúšky tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení, parných a plynových turbín. Montáž, demontáž technologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií. Predaj kotlov, strojov a prístrojov, hutného materiálu. Filtrácia olejov

Peter Horník, spol. s r.o., Poprad

Vykurovanie, plynofikácia, sanita - projektové dokumentácie, dodávka a montáž, tlakové skúšky a revízie

Dušan Jaššo, Kysucké Nové Mesto

Plynoinštalácie, elektroinštalácie, vodoinštalácie. Predaj, montáž, záručný a pozáručný servis, odborné skúšky, oprava a čistenie elektro a plynospotrebičov

Adorax s.r.o., Nitra

Revízie elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení a termovízne merania

Eugen Goótš, Spišská Nová Ves

Revízie, servis a montáž plynových zariadení

Peter Matuška, Šaľa

Nonstop havarijná služba - voda, plyn, kúrenie, kanalizácia, plynoinštalatérske práce, revízie

H.D.K. s.r.o., Považská Bystrica

Predaj, montáž, servis plynových zariadení - plynové infražiariče, kotle. Revízie plynových zariadení. Kotolne na drevnú štiepku, solárne systémy

Reprogas s.r.o., Moravské Lieskové

Služby v oboroch plynárenstva, vodoinštalácií, kúrenárstva, zámočníckych a zváračských prác, zemných výkopových prác, prípravných prác pre stavbu. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Eres-Plyn, Banská Bystrica

Montáž, oprava a servis plynových zariadení, plynofikácia objektov, vodomery a merače tepla. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, tlakových a elektrických zariadení, uzemnenia

Gas-Me-Ra s.r.o., Košice

Služby v oblastiach detekcie úniku plynov, merania a regulácie, vizualizácie výrobných procesov a realizácie riadiacich automatizačných systémov. Dodávky technológie, predaj komponentov meracej a regulačnej techniky

Rekont, Považská Bystrica

Servis a opravy kotlov, výmenníkových staníc, energetických zariadení, montáž, oprava a rekonštrukcie parných a horúcovodných kotlov, tlakových nádob, plynových zariadení, revízie a odborné prehliadky

Stes s.r.o., Ilava

Plynoinštalácie - zemný plyn, propán. Vykurovanie, vodoinštalácie rodinných domov, vykurovanie priemyselných hál, plynové kotolne a rozvody plynu, solárne systémy a tepelné čerpadlá, podlahové kúrenie, revízne správy

Medimont s.r.o., Levice

Projekcia, dodávky, montáž, servis medicinálnych a technických plynov. Opravy a revízie

Optimet s.r.o., Košice

Predaj, montáž a servis zdravotníckej techniky, oprava krvných tlakomerov-tonometrov, odborné prehliadky a skúšky elektrických a tlakových zariadení. Zariadenie ambulancií

Primachlad s.r.o., Prešov

Technológia chladenia - ľadové plochy, potravinárstvo, petrochémia, priemysel. Projekčná činnosť, montáže, opravy, skúšky plynových a tlakových technických zariadení

Jozef Zámečník, Bratislava

Montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení

Liptovská skúšobňa s.r.o., Liptovský Mikuláš

Overovanie strelných zbraní - tlakové skúšky

Format Prešov s.r.o., Prešov

Predaj a montáž plynospotrebičov, plynofikácia objektov, revízie

Fam s.r.o., Košice

Montáž, servis, revízia a oprava plynových kotlov

Jodygas, Nitra

Predaj plynových spotrebičov - kotly, kachle, sporáky, ohrievače, radiátory. Montáž ústredného a podlahového kúrenia, solárnych systémov, plynoinštalácie, vodoinštalácie. Revízie a projekty

Godos plus s.r.o., Košice

Predaj a servis zdravotníckej techniky, prehliadky a skúšky tlakových zariadení. Masérske služby, cvičenia Pilates
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK