Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Revízie

Obsah > Firmy > Služby >

Revízie

 
PODKATEGÓRIE

Elektrorevízie (130)

Kalibrácia a servis meracích prístrojov (45)

Revízie tlakových a plynových zariadení (78)

Revízie zabezpečovacích zariadení (34)

Servis a revízie výťahov (14)

ODKAZY 1 - 50 z 69

Revitex, Košice

Školenia /kurzy/ obsluhy a revízie zdvíhacích zariadení, motorových vozíkov a stavebných strojov

SES Inspekt s.r.o., Tlmače

Vykonávanie deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok, kontrola a kalibrácia meradiel, inšpekcia kvality, revízna činnosť a poradenská a konzultačná činnosť v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.

Posudzovanie zhody výrobkov, certifikácia, inšpekcia, typové skúšky programov a overovanie a kontrola prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a výherného pomeru, overovanie určených meradiel

Nexus Plus s.r.o., Dunajská Streda

Technická diagnostika, vibrodiagnostika, meranie chvenia, dynamické vyvažovanie, nastavenie súosovosti, súososti, meranie rezonancie, termovízia, termografia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava

Overovanie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické, vydávanie oprávnení. Certifikácia manažérskych systémov. Certifikácia osôb. Inšpekčná činnosť

Vertikal Servis, Prešov

Opravy a odborné skúšky žeriavov. Školenia žeriavnikov a viazačov bremien

Prvá Zváračská a.s., Bratislava

Výskum, vývoj a dodávky technológií určených pre zváranie, vývoj a dodávky jednoúčelových zváracích, naváracích, deliacich strojov a automatizovaných technologických komplexov, spracovanie posudkov a návodov zvárania, servisné činnosti, poradenské služby

Slovcert s.r.o., Bratislava

Nedeštruktívne skúšky materiálov, dodávky prístrojovej techniky pre nedeštruktívne testovanie, servis, inštalácia a kalibrácie prístrojovej techniky, prežarovacie hraničné kontrolné systémy, prenosné pyrotechnické rtg prístroje

Eurohas, Košice

Požiarna technika - predaj, kontrolná a servisná činnosť. Technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik, revízie. Bezpečnosť na pracoviskách

Ekrom, Žilina

Čistiarne odpadových vôd, technologické zariadenia pre vodohospodárske odvetvie, čerpacie stanice, skúšky vodotesnosti, plastové výrobky a nádrže

Benol Trade s.r.o., Žilina

Predaj, servis, údržba a montáž technologických častí pre čerpacie stanice, sklady pohonných hmôt a olejov. Servisné, revízne a montážne služby

T.Rex Kominárstvo, Košice

Kominárske služby, výroba komínových systémov a výroba komínových vložiek, revízie komínov a meranie spalín

Revimont-DG s.r.o., Martin

Revízne správy, odborné prehliadky a odborné skúšky v oblasti tlakových a zdvíhacích zariadení, školenia v oblasti bezpečnosti pri práci, certifikácia a skúšky, vyhlásenia o zhode. Predaj vysokozdvižných vozíkov a zdvíhacej techniky

Mensch & Technik Energiemanagement s.r.o., Bratislava

Meranie a analýza spotreby elektrickej energie, meranie parametrov siete, riadenie odberu elektrickej energie, záznamníky teploty

František Kušpál, Zvolen

Odborné skúšky zdvíhacích zariadení a TNS, školenia pre obsluhu zariadení, viazačov bremien a pracovníkov pre opravy

Revit-Nitra s.r.o., Nitra

Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, kotlov, zdvíhacích zariadení. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

Navicom a.s., Výskumný ústav stavby lodí, Komárno

Lode a ostatné strojárstvo, elektrotechnika - výskum, vývoj, projekcia, výroba, certifikácia, meranie a skúšobníctvo, atď.

Fire System, Korňa

Predaj a revízie hasiacich prístrojov, predaj hydrantových systémov, bezpečnostného značenia, protipožiarna ochrana

Syprin s.r.o., Bratislava

Návrh a realizácia softvérových systémov, garančné merania a výpočty v energetike, kurzy a školenia, expertízne činnosti. Predaj výpočtovej techniky

Revimont-DG, Martin

Školenia, konferencie a semináre v oblasti zábranných prostriedkov. Certifikácia - trezory, zámky, okná, mreže, stroje. Skúšky a vyhlásenie o zhode širokého sortimentu výrobkov

Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slavkov

Dodávka, realizácia a výroba domových, obecných a veľkých ČOV, rekonštrukcie a intenzifikácia starých alebo nefunkčných ČOV, znalecké posudky v oblasti ČOV. Predaj bazénov a plastových výrobkov

František Mrázko, Košice

Kominárstvo – vložkovanie a revízie komínov

Techcontrol, Senec

Služby v oblasti realizácie východiskových a periodických odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, projektovania a vypracovania prevádzkových predpisov pre elektrické zariadenia

K.T.P. z.p., Trnava

Revízie, montáže, opravy a servis vyhradených technických zariadení, elektrických, zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení. Výroba a montáž strojov a technológií, oceľových konštrukcií a potrubných systémov. Audity strojov

Alvex Gastro s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Technika pre gastronómiu - predaj, projekcia, servis, montáže, revízie, gastrobazár

Regula Servis s.r.o., Bratislava

Predaj prístrojovej techniky, filtračnej techniky a airport servis - dodávka a montáž klasifikovaných filtračných elementov a filtračného zariadenia, úprava filtračných zariadení, čistenie, opravy, revízie výdajných cisterien, periodické kontroly

Deas Arms s.r.o., Bratislava

Zberateľské zbrane, prerábanie zbraní na expanzné - II. sv. vojna, poľovnícke, športové, obranné zbrane, doplnky, náboje, nože, optika, puškohľady, komisionálny predaj, tlakové skúšky

Inteza s.r.o., Prievidza

Služby v oblasti plynárenstva a energetiky. Poradenstvo, projektová príprava, dodávky plynových a elektrických zariadení a technológií, realizácia diela, revízna činnosť, servis

Elksas s.r.o., Trenčín

Predaj náhradných dielov pre čerpadlá betónu, záručný a pozáručný servis, školenia posádky, revízne správy pre čerpadlá betónu

Jozef Fulajtár, Detva

Poradenstvo v oblasti bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, školenia, odborné prehliadky a technické kontroly. Vnútroštátna a medzinárodná automobilová doprava. Dychové kontoly zamestnancov na alkohol

ŽeriavServis, Žiar nad Hronom

Výroba, servis, údržba zdvíhacích zariadení, školenia, revízie

Tipeko s.r.o., Nitra

Dodávky a montáže ucelených prevádzkových súborov, rekonštrukcia a modernizácia technologických prevádzok

Rouzz, Piešťany

Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení, tlakových nádob a hasiacich prístrojov, montáže a opravy žeriavov, kladkostrojov, stavebných výťahov, predaj ochranných pracovných pomôcok, prenájom montážnych plošín

Drobec, Snina

Výroba, revízie, montáž a opravy žeriavov a žeriavových dráh. Geodetické zameranie žeriavových dráh, výmena starých koľajníc žeriavových dráh

ABC Kominárstvo s.r.o., Banská Bystrica

Kompletné kominárske služby, revízie priemyselných komínov. Pravidelný servis, kontrola a čistenie komínov pre firmy, spoločenstvá, organizácie

Šark s.r.o., Strečno

Revízie zdvíhacích zariadení. Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení, viazačov bremien a vodičov motorových vozíkov

Jozef Tužinský, Zlaté Moravce

Kompletné kominárske služby - čistenie komínov na pevné a plynové palivo, vložkovanie komínov, kolaudácia komínov, revízie komínov, posudzovanie projektov komínových telies a dymovodov

EKO-FBB s.r.o., Vranov nad Topľou

Činnosti súvisiace s nakladaním s nebezpečným odpadom. Čistenie nádrží na ropné produkty, analýzy nebezpečných odpadov, odber, preprava a likvidácia odpadov. Revízie nádrží a potrubí, rekonštrukcie a modernizácie čerpacích staníc PHM

Kamea - Ladislav Kusenda, Piešťany

Opravy a úpravy použitých zariadení. Vývojové a konštrukčné práce. Laboratórna montáž polovodičových prvkov. Predaj strojov a zariadení

LG-Servis-Šport, Púchov

Revízie a opravy športového náradia v telocvičných zariadeniach. Nátery podláh protišmykovým lakom, farebné vyznačenie ihrísk. Dodávka telocvičného náradia a športových potrieb

BTS Slovakia, s.r.o., Trnava

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia

Ján Kmeč, Nová Ľubovňa

Kominárske služby - čistenie, frézovanie a vložkovanie komínov, revízie komínových systémov

Stav-Komín-kominárstvo, Dlhé Pole

Čistenie komínov, dymovodov a vykurovacích telies. Revízie, kolaudácie, kontroly

Ing. Miroslav Kuba, Višňové

Odborný pracovník zdvíhacích zariadení - revízie, školenia. Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení

Dušan Beňovič, Bratislava

Školiaca činnosť z BOZP a OPP, vyhotovenie požiarnej dokumentácie, vyhotovenie prevádzkovo-bezpečnostného predpisu, elektroinštalačné práce

Juraj Kos, Vranov nad Topľou

Predaj, výkup, revízie a opravy transformátorov rôznych výkonov

Enesys s.r.o., Zvolen

Dodávka a montáž elektrických zariadení a bleskozvodov, zabezpečovacej a kamerovej techniky, vykurovania, meracích a regulačných systémov. Revízie a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení

Recran, Považská Bystrica

Oprava a údržba zdvíhacích zariadení, oprava a rektifikácia trvalých žeriavových dráh, ochranné nátery zdvíhacích zariadení a žeriavových dráh, geodetické meranie žeriavových dráh pred a po oprave, odborné prehliadky, odborné skúšky

Okresné stavebné bytové družstvo, Bardejov

Správa bytov, zasklievanie, kúrenárske práce, revízna činnosť

Zreja, Rajecké Teplice

Revízie zdvíhacích zariadení
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK