Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Správa nehnuteľností

Obsah > Firmy > Služby > Realitné kancelárie a služby >

Správa nehnuteľností

 
Real.sk - reality, nehnuteľnosti, byty, domy, pozemky, kancelárie, sklady, obchody, chaty, chalupy, garáže,...
ODKAZY 1 - 50 z 114

Dalkia a.s., Bratislava

Správa energetických zariadení, výroba a distribúcia tepla, centrálny dispečing. Správa a prevádzka kotolní, výmenníkových staníc zariadení vzduchotechniky, klimatizačných a chladiarenských zariadení, budov. Technický audit zariadení, revízie

Orco Slovakia s.r.o., Bratislava

Investor, developer, správca nehnuteľností, manažér hotelov a hotelových projektov, manažér fondu nehnuteľností

Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Košice

Správa vlastníckych bytov, poruchová služba, opravy, prenájom nebytových priestorov

ACSS s.r.o., Bratislava

Prenájom kancelárskych priestorov v centre Bratislavy, realitná činnosť, služby virtuálnej kancelárie

Byty s.r.o., Bratislava

Správcovská a realitná činnosť. Služby v oblasti: výkonu správy, ekonomickej, technickej, právnej a legislatívnej. Predaj, prenájom - bytov, domov, priestorov, pozemkov

P.Dussmann s.r.o., Bratislava

Upratovacie a bezpečnostné služby, stravovanie zamestnancov, hotelový servis, správa budov

ISS Facility Services s.r.o., Bratislava

Upratovanie a čistenie, likvidácia odpadu, hotelové služby, catering, požiarna ochrana, bezpečnostné služby, hygienický materiál, deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, pošta, zimná údržba ciest, IT riešenia

SEM s.r.o., Bratislava

Správa nehnuteľností, správa bytov a nebytových priestorov bytových domov v oblasti ekonomiky a hospodárenia, v technickej oblasti, v oblasti energií

Spravbytkomfort a.s., Prešov

Správa budov - ekonomická a právna agenda, opravy a údržba. Sledovanie nákladov a ich ročné vyúčtovanie, energetické poradenstvo, obnova bytových domov

Okin Facility CZ s.r.o., Bratislava

Technická správa budov, upratovacie práce, bezpečnostné služby, recepcie, odpadové hospodárstvo, poštové služby, údržba zelene

Dupos dražobná, spol. s r.o., Trnava

Realitná, dražobná a správcovská činnosť. Komplexný servis pri predaji a prenájme nehnuteľností, organizovanie dobrovoľných dražieb, správa nehnuteľností

Golden Real Slovakia a.s., Bratislava

Správa nehnuteľností. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

Bytový a mestský podnik, Liptovský Mikuláš

Výroba a rozvod tepla, správa bytového fondu, nebytových priestorov a športových zariadení vo vlastníctve mesta, výkon správy pre byty a nebytové priestory v osobnom vlastníctve

Službyt s.r.o., Svidník

Správa bytového hospodárstva a nebytových priestorov, predaj nehnuteľností. Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody

Dast Service s.r.o., Bratislava

Upratovacie a čistiace práce v priemyselných objektoch. Technická správa nehnuteľností, inštalácia technického vybavenia, technické poradenstvo. Inštalácia bezpečnostných zariadení

DSM, Prievidza

Správa bytov pre spoločenstvá vlastníkov. Havarijná služba, opravy a údržba, dodávky tepla a úžitkovej vody, prevádzka výťahov. Účtovníctvo a mzdová agenda

VSD s.r.o., Bratislava

Správa bytov, nebytových priestorov a polyfunkčných objektov

Zduženie Devín-Valčík, Bratislava

Prenájom a spravovanie chaty Devín v Bojniciach a zariadenia Valčík, vhodného na organizovanie porád, školení, súkromných osláv

Bytové družstvo Petržalka, Bratislava

Zabezpečovanie správy a prevádzky bytových domov a domov s nebytovými priestormi vo vlastníctve družstva

Realitná Agentúra Rich, Trnava

Kompletné služby pri obchodovaní s nehnuteľnosťami, správa nehnuteľností

Podnik Bytových Služieb s.r.o., Pezinok

Výroba tepla a teplej vody, údržba a opravy meracej a regulačnej techniky, opravy rozvodov ústredného kúrenia

Stavebné bytové družstvo, Púchov

Správa, údržba a obnova bytových domov a nebytových priestorov

Mgr. Oľga Chmurová, Poprad

Služby v oblasti výkonu správy spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Bytoservis s.r.o., Bratislava

Komplexná správa nehnuteľností - bytových a nebytových objektov. Informácie pre členov o spravovaných objektoch, kontaktné čísla, rady

Blaho-Byt s.r.o., Bratislava

Správa nehnuteľností. Realitná činnosť. Vymáhanie pohľadávok

Domovina Tatry s.r.o., Tatranská Štrba

Výroba a distribúcia tepla, správa bytového a nebytového fondu, realitné a sprostredkovateľské služby

Okresné stavebné bytové družstvo, Senica

Správa, prevádzka a údržba bytového fondu

Interkan s.r.o., Trenčín

Správa bytov a nebytových priestorov, správa spoločenstiev vlastníkov bytov, správa tepelno-technických zariadení

Bytové družstvo, Snina

Výkon správy bytových domov, údržba a opravy, inžinierska činnosť

Bytové družstvo, Bánovce nad Bebravou

Príprava a realizácia výstavieb, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi. Remeselné práce, prenájom strojov a prístrojov, prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu, prenájom reklamných plôch

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava

Správa bytov, prevádzka lokálneho televízneho vysielania

Bytový podnik Myjava s.r.o., Myjava

Dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody, prevádzkovateľ tepelných zdrojov a správca nehnuteľností

Stavebné bytové družstvo, Topoľčany

Správa bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve

Vaša správcovská a.s., Bratislava

Správa objektov - domov, komerčných budov a polyfunkčných objektov

Okresné stavebné bytové družstvo, Nitra

Správa bytov, opravy a údržba bytového fondu, pohotovostná havarijná služba, rekonštrukcie

R.O.B.I., Košice

Údržba bytových a nebytových priestorov. Elektroinštalatérstvo, vodoinštalatérske práce, montáž sadrokartónu a kazetových stropov, maliarske a omietkárske práce. Montáž a výmena meračov vody

Bysprav s.r.o., Galanta

Správa bytového fondu, vodoinštalatérske práce, odstránenie porúch a havárií, plynoinštalačné práce

Hrad s.r.o., Poprad

Správa bytových domov a nebytových priestorov

Realpartner s.r.o., Poprad

Realitná a správcovská činnosť. Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností

Centrum pre spoločenstvá a správu domov, Bratislava

Správa objektov, technické zabezpečenie budov, právne konzultácie pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ekonomické služby, realitná činnosť

Ssim s.r.o., Žilina

Investičná výstavba, predaj a prenájom bytov a obchodných priestorov. Správcovstvo

Bardbyt s.r.o., Bardejov

Správa domov, bytov a nebytových priestorov, prenájom nehnuteľností, údržbárske práce

TopReal s.r.o., Košice

Realitná, investičná a správcovská spoločnosť

Stavebné bytové družstvo, Košice

Výstavba a správa bytov

Bytkomfort s.r.o., Nové Zámky

Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, výroba a predaj elektriny. Správa bytových domov a objektov na zmluvnom základe

Cooperation 2K s.r.o., Bratislava

Výkon činnosti stavebného dozoru, stavebný manažment, technické poradenstvo. Prevádzkový audit nehnuteľností, správa budov. Manažment zatepľovania bytových domov

Karex, Bratislava

Výstavba rodinných domov a bytových objektov na kľúč, ich predaj a správa budov

Technospol Slovakia s.r.o., Galanta

Obchodno-montážna firma - správa a údržba nehnuteľností, metrologické služby, meranie spotreby tepla, energetické poradenstvo, montáž a výmena plastových okien

Bytové družstvo, Prešov

Správa bytového fondu, údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie bytového fondu. Zámočnícke a sklenárske práce, odborné prehliadky všetkých vyhradených technických zariadení

Bytes s.r.o., Detva

Byty, teplo, služby
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK