Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Rádiokomunikačné služby

Obsah > Firmy > Služby > Telekomunikačné služby >

Rádiokomunikačné služby

 
PODKATEGÓRIE

Rádiokomunikačná technika (35)

ODKAZY 1 - 9 z 9

Point.X Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj mobilných informačných systémov - terminály, snímače kódov, návrhy a realizácia rádiových sietí

HMZ Rádiokomunikácie s.r.o., Žilina

Predaj fónických rádiostaníc, vývoj a výroba dátových rádiostaníc, rádiomodemov a dodávka rádiových sietí, vývoj a výroba antén, špeciálnych zariadení pre rádiokomunikačné systémy a výstavba infraštruktúry hromadných rádiových sietí

Radiopol

Verejná rádiová sieť

Movys a.s., Bratislava

Výstavba rádiokomunikačných objektov, dodávka, montáž a servis rádiokomunikačnej technológie

VH Electronics, Nová Dubnica

Dodávky, montáž a servis rádiostaníc, rádiomodemov, napájacích zdrojov a meničov

Asnet s.r.o., Žilina

Telekomunikačné a rádiokomunikačné projekty a stavby

Progres-TS s.r.o., Bratislava

Projekcia, výstavba a prevádzkovanie telekomunikačných stavieb, realizácia miestnych telefónnych sietí, obecných rozhlasov, realizácia a prevádzkovanie dátových služieb

Coopex-Radio a.s., Bratislava

Autorizovaný predajca rádiokomunikačných systémov, výstavba rádiových sietí, servis rádiostaníc

DCN-Data Communication Networks s.r.o., Bratislava

Komplexná obchodná a technická podpora pre rádioreléové zariadenia

Copyright © BEST.SK