Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Public Relations

Obsah > Firmy > Služby > Reklama a marketing >

Public Relations

 
ODKAZY 1 - 50 z 66

Hi-Reklama s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra - tlač, grafika a design, reklamné predmety, signmaking, public relations

Mertel Promotion s.r.o., Bratislava

Produkčná spoločnosť: PR a event management, prezentačná a lektorská činnosť, reklamná činnosť, corporate identity

Dynamic Relations 2000 s.r.o., Bratislava

Public relations, internet relations, informačný lobbying, strategická a krízová komunikácia, monitoring. Mediálne školenia a praktické tréningy

Monitor Promotion s.r.o., Bratislava

Reklama a public relations, full service komunikačná agentúra

Seesame s.r.o., Bratislava

Poradenská spoločnosť v oblasti komunikácie a public relations, vzdelávacie programy pre manažérov

Omnimedia s.r.o., Bratislava

Marketingová komunikácia, media a public relations, event marketing

PRime time s.r.o., Bratislava

Public relations agentúra - mediálne stratégie a komunikácia s médiami, monitoring a analýza médií, krízová komunikácia, semináre, kongresy, prezentácie, sponzoring

Agentúra Juh, Bratislava

Divadelná fotografia, fotografia hudobníkov, športovcov, fotografovanie firemných prezentácií, grafické návrhy, public relations, organizovanie akcií, eventov, konferencií, sympózií

Re-Public s.r.o., Bratislava

Mediálna agentúra - public a media relations, metodológia, eventy, špeciálne podujatia a služby. Vydavateľská činnosť

JandL s.r.o., Bratislava

Fullservisová reklamná agentúra

RenaCo s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Reklamná činnosť a komunikácia

Neopublic s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v komunikácii, monitoring trhu, organizácia podujatí

AMI Communications Slovakia,spol. s r.o, Bratislava

Public relations - poradenstvo, krízová komunikácia, riadenie a organizácia programov, vzťahy s médiami, organizovanie podujatí, sponzoring, vydávanie publikácií

Connexion s.r.o., Bratislava

PR agentúra - mediálna stratégia a manažment médií, mediálny tréning, interná komunikácia, prezentačný a event servis, kreatívne riešenia

Ardeny s.r.o., Prešov

Agentúra pre reklamu a komunikáciu

Comm s.r.o., Bratislava

Komunikačná agentúra. Komunikačné stratégie, ciele a vízie, priamy a osobný marketing, lojalitné programy, monitoring médií, krízová komunikácia, supervízia kreatívnych kampaní

kreatívne štúdio 49, Prešov

Profil, referencie, služby

CTC-group marketing, reality, kongresy, public

Marketing, public relations a servis pre výstavy a kongresy. Kúpa, predaj a prenájom realít a nehnuteľností. Developerská činnosť. Sprostredkovanie kúpy a predaja firiem, dražby a verejné súťaže, revitalizácia firiem, právny a ekonomický servis

Communication House s.r.o., Košice

Public relations, organizovanie podujatí a kampaní, vzdelávacie, vydavateľské a novinárske služby, monitoring médií

Eventage s.r.o., Trenčianske Stankovce

Komunikačná agentúra so zameraním na organizovanie firemných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a zážitkový marketing

Omnipublic s.r.o., Bratislava

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodovania a styku s verejnosťou

3Dproduction s.r.o., Rovinka

Video prezentácie, marketing, reklama, public relations služby

1st Class Agency s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti PR, komunikácie a event manažmentu

Media Central s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti komunikácie a public relations

ACRC s.r.o., Bratislava

Výskum trhu a verejnej mienky, marketingové poradenstvo, public relations

PR Monitor s.r.o., Bratislava

Načasovanie a organizovanie tlačových besied, brífingov a neformálnych stretnutí s novinármi, monitoring mediálnej činnosti a analýza publicity, príprava tlačových správ, informácií a stanovísk (press kit), mediálne poradenstvo, mediálna a PR stratégia

Media & Communication Consulting, Bratislava

Fullservisová reklamná agentúra - reklama, public relations, nákup médií, kreatíva, DTP

LV Promo s.r.o., Bratislava

Grafický dizajn, tlačená reklama, vonkajšia reklama, reklamné predmety, public relations

Public plus s.r.o., Bratislava

Plánovanie a realizácia komunikačných programov, programy na komunikáciu s médiami, komerčné prezentácie v médiách, príprava a realizácia podujatí

Elcop Bratislava s.r.o., Bratislava

Komunikačná agentúra so zameraním na event marketing a špeciálne PR projekty

Promea Communication s.r.o., Bratislava

Event marketingová agentúra. Organizácia spoločenských, firemných a VIP eventov, produkcia televíznych a rozhlasových reklamných spotov a public relations aktivít

SK Cosmopolit s.r.o., Slovenská Ľupča

Mediálne poradenstvo, public relations, stratégia mediálnych kampaní internou a externou komunikáciou, semináre, vydavateľská, propagačná a publikačná činnosť. Zabezpečovanie kultúrnych a športových akcií na kľúč

Herial s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra - integrovaná komunikácia, mediálna práca, interná komunikácia, firemná identita, lobbing, riziková a krízová komunikácia

Brand Advertising s.r.o., Bratislava

Tvorba a realizácia komunikačných projektov, public relations, konferenčný servis, interná komunikácia so zamestnancami

Art Look s.r.o., Bratislava

Služby so zameraním na médiá, reklamu a marketingovú komunikáciu

Eurokongres Team, Bratislava

Eventy, kongresy, konferencie, teambuilding, semináre, školenia, grafický design, promotion, PR, incentíva, motivačné pobyty, cestovný servis

Monarch a.s., Bratislava

Návrhy komunikačnej stratégie produktu, firemnej komunikácie, rauty, recepcie, slávnostné koncerty, televízne a rozhlasové PR relácie, sponzoring, mediálne PR (práca s novinármi, mediálne partnerstvá), výstavy, odborné prezentácie a obchodné konferencie

Aybee, Brezno

Produkčná, reklamná a marketingová agentúra. Public relations, marketing, médiá, podpora predaja, events, reklamné a darčekové predmety

Citadela, Bratislava

Reklamná a produkčná agentúra - komunikácia, DTP, produkcia

Snowball Communications s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra - corporate identity, prieskum trhu, mediálne spracovanie, nákup médií, návrh a realizácia kampaní - TV a rozhlasové spoty, reklamné predmety, public relations - tlačové konferencie, monitoring, tlačový servis, event marketing

Mana production, Banská Bystrica

Eventy pre prezentáciu firiem, podporu predaja, upevnenie komunikácie a neformálnych vzťahov s klientmi, oslavy firemných jubileí, recepcie, párty, plesy, konferencie, workshopy, prezentácie slovenských firiem v zahraničí

A&D Global Business Relations s.r.o., Bratislava

Komunikácia s médiami, korporatívna komunikácia, manažment podujatí, tréning prezentačných a komunikačných schopností

Accelerate s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti marketingu a public relations - strategické poradenstvo, produktové PR, reklamné kampane, krízové PR, event management

VZO s.r.o., Šurany

Tlmočnícke a prekladateľské služby - anglický, maďarský jazyk. Facility marketing manažment pre malé a stredné firmy, event manažment

Novum P.R.O. s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra: public relations, eventy, komunikačný audit, semináre a školenia, kampane

M Creo s.r.o., Žilina

Reklamná agentúra zameraná na public relations, prieskum trhu, reklamné kampane, krízová komunikáciu, poradenstvo, outsourcing, monitoring médií, zákazkové vydávanie novín

Casper Media, Bratislava

Strategické komunikačné služby, kreatívne riešenia, plánovanie a nákup médií, event marketing, vzťahy s médiami a verejnosťou

Agentúra Penelopa s.r.o., Košice

Cielená komunikácia, jednotná firemná prezentácia, tvorba identity, reklamné kampane. Produkcia spoločenských, prezentačných a kultúrnych podujatí na kľúč. Tréningové projekty pre manažérov a firmy

Samuel Consulting Group s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti public relations a médií, krízovej komunikácie

Promethea s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti integrovanej marketingovej komunikácie
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK