Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Projektovanie elektroinštalácií

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby > Elektroinštalačné práce >

Projektovanie elektroinštalácií

 
ODKAZY 1 - 32 z 32

Hiteco s.r.o., Bratislava

Elektroinštalačné systémy, projektovanie osvetlenia a elektroinštalácií. Inteligentné systémy

Elektro a spol., s.r.o., Ružomberok

Kompletná dodávka a montáž elektrických zariadení vrátane projektovej dokumentácie, funkčných skúšok a východiskových revíznych správ

Elhyco spol. s r. o., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike. Rozvodne a transformačné stanice, meranie a regulácia, štruktúrovaná kábeláž, elektroinštalácie pre osvetlenie, VZT, vykurovanie, bleskozvody a uzemnenia

Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o., Púchov

Montáž a predaj elektroinštalačného, bleskozvodného materiálu, svietidiel a príslušenstva. Veľkoobchod, maloobchod. Projektovanie zariadení

Mipel s.r.o., Bratislava

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce s elektrickým zariadením, inžinierska činnosť elektro

Baro s.r.o., Stupava

Výroba a dodávky nízkonapäťových a vysokonapäťových rozvádzačov, transformačných staníc. Rekonštrukcie trafostaníc, projektová činnosť, elektromontážna činnosť

El-Projekt, Košice

Tvorba projektovej dokumentácie elektrotechnických zariadení, návrh, projektovanie, dodávka, montáž a revízie aktívnych bleskozvodov, predaj software ElProCAD pre projektantov

Inteza s.r.o., Prievidza

Služby v oblasti plynárenstva a energetiky. Poradenstvo, projektová príprava, dodávky plynových a elektrických zariadení a technológií, realizácia diela, revízna činnosť, servis

Agrokontakt, Podtureň

Projektové služby pri investíciách v živočíšnej výrobe, projektovanie vyhradených elektrických zariadení

Electrik s.r.o., Bratislava

Projektovanie, dodávka, montážne práce a údržba rozvodní. Revízie, elektroinštalácie administratívnych budov a výrobných hál. Elektroinštalácie vo výbušných a horľavých priestoroch

PBElektrik, Žilina

Projektovanie a rozpočtovanie elektroinštalácií v rôznych stupňoch vyhotovenia

O.S.A.F. s.r.o., Košice

Projektovanie, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (silnoprúdové rozvody, slaboprúdové rozvody – EPS, EZS, TV, počítačové siete a pod.), odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov...

Privel s.r.o., Košice

Projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

MP projekt, Spišská Nová Ves

Projekčno-inžinierska činnosť. Technické zariadenia budov, elektroinštalácia, požiarna bezpečnosť, energetické posudky. Projekty na stavebné povolenie, realizačné projekty, vizualizácie

HTI Slovakia s.r.o., Bratislava

Projekcia a realizácie elektroinštalácie

Acis s.r.o., Bratislava

Výstavba a servis čerpacích staníc. Inžinierska činnosť a poradenstvo, výstavba, montáž, inštalácia technologických a elektrických rozvodov, servisné služby, predaj výrobkov pre danú oblasť činnosti, 24 hodinový servis

Fels s.r.o., Bratislava

Projekty a revízie elektro, inžiniering a obchodná činnosť. Silnoprúd, slaboprúd, bleskozvody a uzemnenie, inteligentné elektroinštalácie, software netViz

Lichting s.r.o., Trenčín

Elektroinštalačné práce - projektovanie, realizácia, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

El Pro Kan s.r.o., Vranov nad Topľou

Projektovanie elektrických zariadení, elektroinštalácií, silnoprúdových rozvodov, verejného osvetlenia, mestských rozhlasov

Demar elektro s.r.o., Štúrovo

Montáž, projekcia, revízia elektrických zariadení a bleskozvodov pre všetky druhy prostredia. Predaj elektroinštalačného materiálu, svietidiel, svetelných zdrojov a spotrebičov

Lightning-služby elektro, Trenčín

Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov, inžinierska činnosť elektro, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, montáž, údržba a opravy elektrických zariadení, vydávanie odbornej elektrotechnickej literatúry

Diafan s.r.o., Topoľčany

Projektová dokumentácia elektroinštalácií. Montáže a opravy elektrických a technologických zariadení, elektrických rozvodov. Montáže bleskozvodových zariadení, dodávka a montáž rozvádzačov. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

3.KM s.r.o., Bratislava

Elektrické inštalácie, odborné prehliadky, revízie elektrických zariadení, revízie elektrických zariadení podliehajúce banským predpisom, projektovanie a inžinierska činnosť

Tessera s.r.o., Bratislava

Stavebné práce a stavby na kľúč, zatepľovanie objektov, montáž a údržba elektrických zariadení, projektovanie elektrických zariadení

TZB projekt, Modranka

Návrh zdravotechnických inštalácií, ústredného kúrenia a elektroinštalácií NN

Elha Komplet, Stupava

Realizácia elektroinštalačných prác - návrh, projektovanie, vnútorné rozvody a pripojenie budovy k zdroju elektrickej energie

Suncom, Ivanka pri Dunaji

Návrhy a vypracovanie technickej dokumentácie elektrickej inštalácie a bleskozvodov

Motea s.r.o., Košice

Dodávateľ softvérových, projektových a automatizačných riešení pre rôzne druhy elektrických zariadení

Emil Vavrík, Dubnica nad Váhom

Výroba a predaj elektrických rozvádzačov, projektovanie elektroinštalácií, revízie, prenájom staveniskových rozvádzačov

Tomáš Konček, Vrbové

Revízie, projektovanie a elektromontážne práce

Prokirt, Hronská Dúbrava

Projektovanie elektrických zariadení, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Ing. Stanislav Gajdoš, Nitra

Autorizovaný stavebný inžinier. Projektovanie elektrických zariadení, elektroinštalácií, bleskozvodov, návrhy a výpočty osvetlenia

Copyright © BEST.SK