Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Prieskum trhu

Obsah > Firmy > Služby > Reklama a marketing >

Prieskum trhu

 
ODKAZY 1 - 19 z 19

TNS SK, Bratislava

Agentúra pre výskum trhu, ponuka marketingových informácií

Network Media Service s.r.o., Trenčín

Marketingový a internetový prieskum, prieskum verejnej mienky

Slovakia Online s.r.o., Bratislava

Monitoring médií, mediálne analýzy

Ipsos Tambor Slovakia s.r.o., Bratislava

Komplexný výskum trhu

Neopublic s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v komunikácii, monitoring trhu, organizácia podujatí

Promo Agency s.r.o., Bratislava

Komplexný reklamný servis - od hostessingu, promotion, cateringu, prieskumu trhu až po mystery shopping

ACRC s.r.o., Bratislava

Výskum trhu a verejnej mienky, marketingové poradenstvo, public relations

Alfana s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra so zameraním na výskum trhu

Reklamná agentúra Pragma s.r.o., Bratislava

Marketingové a komunikačné poradenstvo, prieskumy, tvorba stratégií, kreatívnych riešení, plánovanie a nákup médií, internetové a multimediálne prezentácie

M Creo s.r.o., Žilina

Reklamná agentúra zameraná na public relations, prieskum trhu, reklamné kampane, krízová komunikáciu, poradenstvo, outsourcing, monitoring médií, zákazkové vydávanie novín

Pharma Intelligence s.r.o., Bratislava

Produkty a služby pre farmaceutické spoločnosti - prieskum trhu, recall test, spracovanie reportov, call centrum, direct mailing, marketing

Pharmedian s.r.o., Bratislava

Marketingové aktivity pre farmaceutické spoločnosti - prieskum trhu, registrácia, cenotvorba, kategorizácia

4 P&P Slovakia s.r.o., Bratislava

Marketingová agentúra s celoslovenskou pôsobnosťou - merchandising, prieskum trhu, event marketing

Reset s.r.o., Bratislava

Fullservisová reklamná agentúra - marketingová komunikácia, projekty a realizácia reklamných kampaní, prieskum trhu, rozhlasové a televízne reklamné spoty, plánovanie médií, grafické návrhy

AM:PM s.r.o., Bratislava

Public relations. Mediálne stratégie, komunikácia s médiami, tlačové správy, konferencie, mediálne analýzy, monitoring médií, event marketing

United Interactive Slovakia s.r.o., Bratislava

Špecialista na internetový a telefonický zber dát. Online panel a telefonické štúdio

Mgr. Jozef Schwarz, Bratislava

Poradenská a konzultačná činnosť pri príprave, realizácii a implementácii europrojektov, sociologické výskumy, prieskum trhu a verejnej mienky, marketing

Real administration s.r.o., Bratislava

Založenie obchodných spoločností, správa a zastúpenie spoločností, komplexné administratívne služby, služby v oblasti nehnuteľností, prieskum trhu

Advance Investments a.s., Bratislava

Komplexné služby zamerané na čínsky trh, strategické poradenstvo, investičná a obchodná podpora, vyhľadanie a preverenie dodávateľov alebo odberateľov, prieskum trhu a analýzy, konkurenčné spravodajstvo, biznis monitoring

Copyright © BEST.SK