Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Prekladateľské služby

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby >

Prekladateľské služby

 
PODKATEGÓRIE

Anglický jazyk (132)

Nemecký jazyk (79)

Ruština a iné slovanské jazyky (45)

ODKAZY 1 - 50 z 179

Meriva Translations, Košice

Preklady z/do angličtina, čeština, slovenčina. Špecializácia na právne, obchodné a technické preklady. Pôsobnosť celá SR a ČR

Aspena s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 51 jazykov v 81 odboroch, jazyková škola

Webex media s.r.o., Košice

Odborný preklad z/do všetkých svetových jazykov prekladá odborník na danú oblasť bez príplatku za odbornosť

Agentúra Salmia, Bratislava

Jazykové kurzy pre deti a dospelých, doma aj v zahraničí. Prekladateľské služby

Alias Translation s.r.o., Bratislava

Prekladateľské služby a tlmočenie z a do všetkých svetových jazykov a ich kombinácií, vrátane odborných prekladov vo formátoch náročných na technické spracovanie

EuroTrend 21, Bratislava

Výučba cudzích jazykov a slovenčiny pre cudzincov. Jazykové pobyty v zahraničí, preklady

Peter Kučák, Banská Bystrica

Súdne preklady z a do anglického a talianskeho jazyka

Prekladateľská agentúra Zelenka

Preklady všetkých svetových jazykov, preklady dokumentov vo všetkých odboroch, súdne preklady

JM Consulting s.r.o., Bratislava

Jazykové programy pre firmy, jazykový audit zamestnancov, preklady, tlmočenie, súdne tlmočenie

Skrivanek Slovensko s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúra textov, tlmočnícke služby, 40 jazykov, grafické spracovanie, dabing

Nebotra s.r.o., Banská Bystrica

Asistenčné a developerské služby. Preklady, tlmočenie, sprevádzanie. Realitný a právny servis. Organizácia podujatí

Porter Institute, Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby, jazykové kurzy

Oriw s.r.o., Nitra

Tvorba počítačových programov, počítačových sietí, tvorba www aplikácií, kurzy výpočtovej techniky. Preklady do španielskeho jazyka zo slovenského a anglického jazyka

Bc. Zuzana Bittnerová, Stará Ľubovňa

Tlmočnícke služby na rokovaniach, obchodných stretnutiach, konferenciách, slávnostných a kultúrnych podujatiach, pri pracovných cestách do zahraničia. Prekladateľské služby so zameraním na ekonomiku, právo, techniku, cestovný ruch, medicínu

PTK Echo s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie, jazyková škola. Jazykové a odborné štúdium v zahraničí. Práca v zahraničí. Súkromné slovanské gymnázium. Ubytovanie v Hoteli Echo - Bratislava a Penzióne Echo - Tatranská Lesná

Jazykové vzdelávanie Viveus, Žilina

Komplexný servis jazykového vzdelávania, skupinové, firemné, individuálne jazykové kurzy, jazykové pobyty v zahraničí, preklady a tlmočenie

Agentúra Rekal s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 39 jazykov - služby rozdelené podľa odbornej spôsobilosti pre rôzne odvetvia. Sprievodcovské služby so znalosťou cudzích jazykov

Holandčina.sk, Lučenec

Preklady z holandčiny do slovenčiny a češtiny alebo naopak, tlmočenie - úradné dokumenty a zmluvy, odborné texty, korešpondencia

Actuel

Prekladateľské a tlmočnícke služby – preklady textov z/do anglického, nemeckého, maďarského, poľského jazyka. Copywriting a korektúry textov

Globe, Čadca

Jazyková škola a prekladateľská agentúra. Kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho jazyka. Individuálne kurzy, kurzy pre firmy, súdne overené preklady, tlmočenie

Lexika s.r.o., Bratislava

Profesionálne jazykové služby, preklady, tlmočenie z/do európskych jazykov

CK D-Etrac Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Ponuka zájazdov do Chorvátska, Egypta, na Blízky východ a pobyty na Slovensku, kongresová turistika. Prekladateľské služby, jazykové kurzy a pobyty

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, Košice

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, preklady z/do - anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ukrajinského jazyka, aj so súdnym overením

Jazyčnice, Malacky

Jazykové kurzy pre deti a dospelých, prekladateľské a tlmočnícke služby - angličtina, nemčina, francúzština

Jaka, Košice

Korektúry a štylistická úprava textov. Preklady textov z českého do slovenského jazyka

MK jazykové centrum SR, s.r.o., Skalica

Jazyková škola, prekladateľská a tlmočnícka agentúra poskytujúca široké spektrum jazykových služieb: kurzy, preklady, tlmočenie

Agentúra Top, Nitra

Písomné preklady zo súkromnej a podnikateľskej oblasti, preklady overené súdnym tlmočníkom. Simultánne a konzekutívne tlmočenie

Centrum Cudzích Jazykov, Elena Kleinová, Bratislava

Odborné preklady ekonomického, finančného, právneho a technického charakteru. Súdnoznalecké preklady, preklady hovoreného textu a tlmočenie

SlovStart, Bratislava

Simultánne a konzekutívne tlmočenie a preklady z a do cudzích jazykov - anglického, nemeckého, francúzskeho, českého

Lingua Centrum s.r.o., Košice

Výučba cudzích jazykov, slovenského jazyka pre cudzincov, prekladateľské a tlmočnícke služby, konferenčný servis

Simulta s.r.o., Bratislava

Tlmočenie - konferenčné a konzekutívne, do slovenčiny a všetkých európskych jazykov. Preklady textov z najrôznejších oblastí vrátane práva, techniky, finančníctva. Konferenčný servis

Ing. Ján Kolník, Bratislava

Tlmočenie a odborné preklady z rôznych jazykov

Agentúra VaV Slovakia s.r.o., Prešov

Pracovná a poradenská agentúra. Sprostredkovanie zamestnania, au-pair, pobyty. Poradenstvo v oblasti zamestnania, predaj leteniek a cestovného poistenia, zabezpečenie ubytovania a študijných pobytov, prekladateľské služby, transfer peňazí

Age publishing, Nitra

Reklamné a marketingové služby, webdesign

Asap translation, Nitra

Tlmočenie a expresné preklady - angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština, čeština, ruština, maďarčina, poľština

Tetras s.r.o., Žilina

Kreatívne štúdio - technické preklady, tlmočenie, lokalizácia, DTP, web dizajn a technická dokumentácia

Pro Solution s.r.o., Bratislava

Jazykové kurzy, preklady a tlmočenie, predaj jazykovej literatúry a multimédií, organizácia outdoor programov, pracovných pobytov a stáží

Main-3H s.r.o., Levice

Obchodné poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, zakladanie firiem na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku, vymáhanie pohľadávok. Reklamná činnosť. Tvorba softvéru na zákazku. Preklady a tlmočenie

Translata s.r.o., Bratislava

Preklady, prepisy a korektúry textov, súdne preklady, grafická úprava. Tlmočnícke služby

Moma, Bratislava

Administratívne práce, vedenie účtovníctva, preklady. Organizovanie kurzov, seminárov a školení. Jazykové, počítačové a účtovnícke kurzy. Personálne poradenstvo

Unicom Bratislava s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúry textov do/z českého, anglického, nemeckého, francúzskeho, maďarského, ruského a iných jazykov, preklady so súdnym overením. Konsekutívne a simultánne tlmočenie

Acropolis, s.r.o., Bratislava

Obojsmerné preklady a tlmočenie - angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, maďarčina, poľština, ukrajinčina, ruština, holandčina, švédština a ďalšie

Preklady Echo, Bratislava

Jazyková agentúra - preklady a tlmočenie, rýchle preklady

Cronica s.r.o., Bratislava

Odborné preklady - európske a ázijské jazyky, web design, tvorba grafiky, sadzba, príprava pre tlač, tvorba prezentácií

Ing. Marek Fúska, Nitra

Organizovanie a lektorovanie počítačových a jazykových kurzov, tvorba webu a databáz, tlmočnícky a prekladateľský servis

Mgr. Róbert Kukula, Bánovce nad Bebravou

Nezávislý prekladateľ a tlmočník z/do talianskeho jazyka

Understand s.r.o., Pezinok

Služby v oblasti prekladov, tlmočenia a korektúr v rôznych jazykoch a jazykových kombináciách

Mgr.Tomáš Kastély, Košice

Prekladateľské a tlmočnícke služby so zameraním na francúzsky jazyk. Preklady a tlmočenie európskych jazykov. Kurzy francúzskeho jazyka

Mgr. Roman Stoszek, Bratislava

Úradné a všeobecné preklady do 24 hodín z/do talianskeho jazyka, vybavovanie obchodných záležitostí v Taliansku

Kasidis s.r.o., Bratislava

Internetový register prekladateľov
Stránka:    1 234Ďalšia >

Copyright © BEST.SK