Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ruština a iné slovanské jazyky - prekladateľstvo

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby > Prekladateľské služby >

Ruština a iné slovanské jazyky

 
ODKAZY 1 - 45 z 45

Inžiniering a Konzulting, Nová Dubnica

Systémy manažérstva ISO 9000 ISO 14000, OHSMS 18000, AQAP, ISO 15161. Poradenstvo, kontrola tovarov, technologické konzultácie, expertízy. Preklady z anglického a ruského jazyka - odborné technické texty a normy

EuroTrend 21, Bratislava

Výučba cudzích jazykov a slovenčiny pre cudzincov. Jazykové pobyty v zahraničí, preklady

Prekladateľská agentúra Zelenka

Preklady všetkých svetových jazykov, preklady dokumentov vo všetkých odboroch, súdne preklady

Skrivanek Slovensko s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúra textov, tlmočnícke služby, 40 jazykov, grafické spracovanie, dabing

Porter Institute, Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby, jazykové kurzy

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, Košice

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, preklady z/do - anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ukrajinského jazyka, aj so súdnym overením

Centrum Cudzích Jazykov, Elena Kleinová, Bratislava

Odborné preklady ekonomického, finančného, právneho a technického charakteru. Súdnoznalecké preklady, preklady hovoreného textu a tlmočenie

Asap translation, Nitra

Tlmočenie a expresné preklady - angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština, čeština, ruština, maďarčina, poľština

Translata s.r.o., Bratislava

Preklady, prepisy a korektúry textov, súdne preklady, grafická úprava. Tlmočnícke služby

Unicom Bratislava s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúry textov do/z českého, anglického, nemeckého, francúzskeho, maďarského, ruského a iných jazykov, preklady so súdnym overením. Konsekutívne a simultánne tlmočenie

Acropolis, s.r.o., Bratislava

Obojsmerné preklady a tlmočenie - angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, maďarčina, poľština, ukrajinčina, ruština, holandčina, švédština a ďalšie

Cronica s.r.o., Bratislava

Odborné preklady - európske a ázijské jazyky, web design, tvorba grafiky, sadzba, príprava pre tlač, tvorba prezentácií

Doc. RNDr. Jozef Kuruc CSc., Bratislava

Poradenstvo v oblasti chémie, jadrovej chémie a rádioekológie. Spracovanie informácií do databázy INIS (International Nuclear Information System). Odborné preklady z/do ruského a anglického jazyka

Stilus s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 39 jazykov

Stebel, Bratislava

Tlmočenie, preklady dokumentov, preklady dokumentov súdnoznalecké preklady z/do poľského jazyka, viacero tlmočníkov pre poľský jazyk, organizovanie konferencií a seminárov so zabezpečením tlmočníckej techniky a tlmočenia do viacerých jazykov

PhDr.Radoslav Berecký, Košice

Preklady. Anglický, nemecký, ruský, holandský, chorvátsky jazyk. Súdne preklady

Translatin

Preklad všetkých dokumentov: rumunčina, francúzština, nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, ruština, čeština a poľština

Agentúra Lexis s.r.o., Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby

PhDr.Alica Prokopová , Senec

Preklady a tlmočenie zo španielčiny, angličtiny, ruštiny

Elma-jazykové vzdelávanie, Žitavce

Jazyková škola so zameraním na kurzy anglického, ruského, francúzskeho, nemeckého jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov. Preklady, korektúry, úradné preklady. Letné jazykové tábory pre deti

Slavia consulting, Michalovce

Prekladateľské a tlmočnícke služby - ukrajinský, ruský, poľský, rumunský, taliansky jazyk

ABC Lingua, Bytča

Jazykové kurzy, prekladateľské a tlmočnícke služby

Abies s.r.o., Bratislava

Preklady akýchkoľvek textov a súborov, súdno-znalecké preklady, tlmočenie, vkladanie a spracovanie obrázkov a grafiky, tlmočnícka a prezentačná technika, ozvučenie

Imaz, Krupina

Vyhľadávanie obchodných partnerov v Rusku a na Ukrajine, preklady a tlmočenie z/do ruského a ukrajinského jazyka

Interpret, Banská Bystrica

Úradné preklady s pečaťou certifikovaného prekladateľa. Tlmočenie - simultánne, konzekutívne, po telefóne, tlmočenie s výjazdom. 30 jazykov

rois, s.r.o., Žilina

Preklady, tlmočenie, grafické spracovanie, lokalizácia

Intertransla, Martin

Preklady všetky jazyky - bežné, odborné, úradné, anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, španielsky, česky, rusky, holandsky, poľsky, maďarsky, slovinsky, chorvátsky

Xpert, s.r.o., Bratislava

Preklady do rôznych jazykov

Agentúra Layka, Martin

Preklady a tlmočenie. Angličtina, ruština, nemčina, holandčina, poľština, ponuka súdnych prekladov

Atingo, Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby

P & T Worldwide Services, Bratislava

Preklad, súdno-znalecký preklad, simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, chuchotage (tlmočenie šuškaním), tlmočenie z listu, jazykové poradenstvo, interkultúrna mediácia, výučba jazykov

Language Service, Žilina

Preklady, tlmočenie, korektúry, grafické spracovanie dokumentov a výučba jazykov

Infotrade, Dubnica nad Váhom

Obchodno-informačná agentúra so špecializáciou na Ruský trh - tlmočenie, preklady špeciálnych textov a obchodnej korešpondencie, prieskum trhu, vyhľadanie kontaktov a sprostredkovanie, znalosť kultúry, zvykov a prehľad o možnostiach ubytovania

Iris, Liptovský Mikuláš

Preklady a tlmočenie zo slovenčiny do ruštiny

Saba, Brezno

Technické preklady textov návodov k obsluhe, používateľských príručiek, obchodnej korešpondencie, software a informačných materiálov

Agentúra Stella, Banská Bystrica

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra

Poprocky s.r.o., Košice

Profesionálne preklady z češtiny do slovenčiny

Agentúra Múdry, Bratislava

Odborné a súdne overené preklady, jazykové korektúry, tlmočenie, jazykové kurzy

Ing. Miroslav Benian, Lokca

Preklady - anglický, poľský, nemecký, ruský, maďarský a český jazyk

Extras s.r.o., Moravské Lieskové

Prekladateľské služby z a do rôznych jazykov. Úradne overené preklady, korektúry, odborné preklady

Levanta, Bratislava

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby. Oblasti prekladania: politika, právo, ekonómia, chémia, stavebníctvo, strojárstvo, zdravotníctvo a iné. Jazyky: anglický, bosenský, český, chorvátsky, macedónsky, srbský, francúzsky, ruský

Advans, Nitra

Registrácia, optimalizácia a tvorba stránok, posielanie informačných a reklamných emailov, preklady medzi anglickým, slovinským a slovenským jazykom

Ariana-jazykové centrum s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z a do 38 jazykov, odborné preklady, korektúry textov, grafické spracovanie prekladov

European translation solutions s.r.o., Bratislava

Preklady, tlmočenie, notársky a súdne overené preklady, korektúry, textové a grafické spracovanie dokumentov. Európske a ázijské jazyky, esperanto, latinčina

Ing. Natália Jelínková, Trenčín

Preklady všetkých druhov textov, technických, právnických, obchodných zo slovenčiny, češtiny a angličtiny do ruského jazyka

Copyright © BEST.SK