Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Nemecký jazyk - prekladateľstvo

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby > Prekladateľské služby >

Nemecký jazyk

 
ODKAZY 1 - 50 z 79

Alias Translation s.r.o., Bratislava

Prekladateľské služby a tlmočenie z a do všetkých svetových jazykov a ich kombinácií, vrátane odborných prekladov vo formátoch náročných na technické spracovanie

EuroTrend 21, Bratislava

Výučba cudzích jazykov a slovenčiny pre cudzincov. Jazykové pobyty v zahraničí, preklady

Prekladateľská agentúra Zelenka

Preklady všetkých svetových jazykov, preklady dokumentov vo všetkých odboroch, súdne preklady

Skrivanek Slovensko s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúra textov, tlmočnícke služby, 40 jazykov, grafické spracovanie, dabing

Euro-Translations

Prekladateľské služby v jazykových kombináciách slovenského, českého, anglického a nemeckého jazyka

Intercomp Imex s.r.o., Bratislava

Projekčné, poradenské a dodávateľské služby v oblasti vzduchotechniky z plastov. Distribúcia, dodávka a montáž sanitárnych batérií ORAS a vaní KALDEWEI - veľkobchod, maloobchod. Preklady technickej literatúry z anglického a nemeckého jazyka

Lexika s.r.o., Bratislava

Profesionálne jazykové služby, preklady, tlmočenie z/do európskych jazykov

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, Košice

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra, preklady z/do - anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ukrajinského jazyka, aj so súdnym overením

Agentúra Top, Nitra

Písomné preklady zo súkromnej a podnikateľskej oblasti, preklady overené súdnym tlmočníkom. Simultánne a konzekutívne tlmočenie

Centrum Cudzích Jazykov, Elena Kleinová, Bratislava

Odborné preklady ekonomického, finančného, právneho a technického charakteru. Súdnoznalecké preklady, preklady hovoreného textu a tlmočenie

SlovStart, Bratislava

Simultánne a konzekutívne tlmočenie a preklady z a do cudzích jazykov - anglického, nemeckého, francúzskeho, českého

Parnas, Žilina

Výučba: angličtina, nemčina a francúzština. Expresné preklady v rôznych oblastiach

Mgr.Vladimír Vanek, Prievidza

Umelecká fotografia, svadobná a produktová fotografia, portréty a móda. Prekladateľské služby od technických prekladov cez odborné, právne až po publicistické texty - anglický, nemecký a francúzsky jazyk

Asap translation, Nitra

Tlmočenie a expresné preklady - angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština, čeština, ruština, maďarčina, poľština

Translata s.r.o., Bratislava

Preklady, prepisy a korektúry textov, súdne preklady, grafická úprava. Tlmočnícke služby

Štefan Ziegler, Bratislava

Preklady z/do nemeckého jazyka so zameraním na hospodárske právo, financie, účtovníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, stavebníctvo, elektrotechniku, ekológiu

Dolmet, Zvolen

Preklady a tlmočenie z a do nemeckého jazyka

Unicom Bratislava s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúry textov do/z českého, anglického, nemeckého, francúzskeho, maďarského, ruského a iných jazykov, preklady so súdnym overením. Konsekutívne a simultánne tlmočenie

Acropolis, s.r.o., Bratislava

Obojsmerné preklady a tlmočenie - angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, maďarčina, poľština, ukrajinčina, ruština, holandčina, švédština a ďalšie

Preklady Echo, Bratislava

Jazyková agentúra - preklady a tlmočenie, rýchle preklady

Cronica s.r.o., Bratislava

Odborné preklady - európske a ázijské jazyky, web design, tvorba grafiky, sadzba, príprava pre tlač, tvorba prezentácií

Stilus s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 39 jazykov

PhDr.Radoslav Berecký, Košice

Preklady. Anglický, nemecký, ruský, holandský, chorvátsky jazyk. Súdne preklady

Petra Glasová, Bratislava

Preklady z angličtiny, nemčiny, češtiny, editácia a korektúry slovenských textov

Agentúra Your Choice!, Trnava

Komplexné jazykové služby, preklady, tlmočenie, špecializované aj všeobecné jazykové kurzy

Translatin

Preklad všetkých dokumentov: rumunčina, francúzština, nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, ruština, čeština a poľština

In Verbum, Banská Bystrica

Preklady a tlmočenie v rôznych odboroch v 14-tich jazykoch, súdne preklady

Lexem, Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby v nemeckom jazyku

Mamo s.r.o., Senec

Externé vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, perosonalistika. Ekonomické poradenstvo, prekladateľské služby z/do nemeckého jazyka

Agentúra NTB, Skalica

Preklady z a do európskych jazykov vo všetkých terminologických oblastiach. Korektúry textov, tlmočenie, súdne (úradné) overovanie prekladov, kurzy, expresné služby, vyučovanie jazykov

WordArt s.r.o., Košice

Ponuka jazykových kurzov anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka. Preklady, tlmočenie, jazykové kurzy, doučovanie všeobecných predmetov, kurzy pre deti

Meridian Bros s.r.o., Košice

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, odborné preklady a tlmočenie vo všetkých významných svetových jazykoch

Agentúra Lexis s.r.o., Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Ing. Jana Valková, Nitra

Odborné a úradné preklady z/do nemeckého jazyka. Expresné termíny, preklad rodných listov, výpisov z registra trestov, vysvedčení, osvedčení, potvrdení, zmlúv

Final efekt, s.r.o., Košice

Účtovníctvo, DPH, mzdová a personálna agenda pre malé a veľké závody. Zakladanie spoločností. Školenia a doučovanie z účtovníctva. Právne služby. Preklady z a do nemeckého jazyka

Naščáková-preklady a tlmočenie s.r.o., Bratislava

Preklady odborných a právnických textov, overené preklady dokumentov, preklady audio a video kaziet, tlmočenie obchodných rokovaní, seminárov, prezentácií

MB Lingua, Veľký Krtíš

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do viac ako 40 jazykov. Súdne overené texty

Ing. Pavel Polónyi, Bratislava

Preklady z a do angličtiny a nemčiny, tlmočenie

E.M.G., Košice

Prekladateľské a tlmočnícke služby, korektúry

Beáta Kanianská, Bratislava

Tlmočnícke a prekladateľské služby: anglický jazyk - expert (preklady, tlmočenie), nemecký jazyk - expert (preklady)

ABC Lingua, Bytča

Jazykové kurzy, prekladateľské a tlmočnícke služby

Abies s.r.o., Bratislava

Preklady akýchkoľvek textov a súborov, súdno-znalecké preklady, tlmočenie, vkladanie a spracovanie obrázkov a grafiky, tlmočnícka a prezentačná technika, ozvučenie

Zumark s.r.o., Bratislava

Preklady a grafické spracovanie dokumentov pre firemných a individuálnych klientov. Anglický, český, nemecký a španielsky jazyk. Cenník, online objednávka

Ing. Nataša Danková, Bratislava

Úradné a bežné preklady z/do nemeckého jazyka, súdny prekladateľ, špecializácia na právo, ekonómiu, dane, účtovníctvo, audit, doklady k vozidlám

Euro Servis, Bratislava

Súdne preklady úradných dokumentov nemčina - slovenčina

Intertransla, Martin

Preklady všetky jazyky - bežné, odborné, úradné, anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, španielsky, česky, rusky, holandsky, poľsky, maďarsky, slovinsky, chorvátsky

Emily-D s.r.o., Košice

Poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb v nemeckom a anglickom jazyku, zabezpečovanie školení, jazykové kurzy

Xpert, s.r.o., Bratislava

Preklady do rôznych jazykov

Agentúra Layka, Martin

Preklady a tlmočenie. Angličtina, ruština, nemčina, holandčina, poľština, ponuka súdnych prekladov

Accredo s.r.o., Šenkvice

Účtovné služby pre fyzické a právnické osoby, personálno-poradenské služby, prekladateľské služby - hlavné svetové jazyky
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK