Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Anglický jazyk - prekladateľstvo

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby > Prekladateľské služby >

Anglický jazyk

 
ODKAZY 1 - 50 z 132

Meriva Translations, Košice

Preklady z/do angličtina, čeština, slovenčina. Špecializácia na právne, obchodné a technické preklady. Pôsobnosť celá SR a ČR

Inžiniering a Konzulting, Nová Dubnica

Systémy manažérstva ISO 9000 ISO 14000, OHSMS 18000, AQAP, ISO 15161. Poradenstvo, kontrola tovarov, technologické konzultácie, expertízy. Preklady z anglického a ruského jazyka - odborné technické texty a normy

Aspena s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 51 jazykov v 81 odboroch, jazyková škola

Language & Partner s.r.o., Trenčín

Medzinárodné asistenčné, poradenské a lektorské služby. Anglická jazyková škola, štúdium v zahraničí, preklady z/do anglického jazyka

Alias Translation s.r.o., Bratislava

Prekladateľské služby a tlmočenie z a do všetkých svetových jazykov a ich kombinácií, vrátane odborných prekladov vo formátoch náročných na technické spracovanie

EuroTrend 21, Bratislava

Výučba cudzích jazykov a slovenčiny pre cudzincov. Jazykové pobyty v zahraničí, preklady

Michael Jude Gogulski, Bratislava

Preklady zo slovenského do anglického jazyka - technické, odborné

Peter Kučák, Banská Bystrica

Súdne preklady z a do anglického a talianskeho jazyka

Prekladateľská agentúra Zelenka

Preklady všetkých svetových jazykov, preklady dokumentov vo všetkých odboroch, súdne preklady

JM Consulting s.r.o., Bratislava

Jazykové programy pre firmy, jazykový audit zamestnancov, preklady, tlmočenie, súdne tlmočenie

English translation SK, Bratislava

Preklady z/do angličtiny. Ukážky prekladov, ocenenie, cenník, služby. Expresné preklady do 48, 24 a 3-8 hodín

Euro-Translations

Prekladateľské služby v jazykových kombináciách slovenského, českého, anglického a nemeckého jazyka

Agentúra Rekal s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 39 jazykov - služby rozdelené podľa odbornej spôsobilosti pre rôzne odvetvia. Sprievodcovské služby so znalosťou cudzích jazykov

Intercomp Imex s.r.o., Bratislava

Projekčné, poradenské a dodávateľské služby v oblasti vzduchotechniky z plastov. Distribúcia, dodávka a montáž sanitárnych batérií ORAS a vaní KALDEWEI - veľkobchod, maloobchod. Preklady technickej literatúry z anglického a nemeckého jazyka

Globe, Čadca

Jazyková škola a prekladateľská agentúra. Kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho jazyka. Individuálne kurzy, kurzy pre firmy, súdne overené preklady, tlmočenie

Lexika s.r.o., Bratislava

Profesionálne jazykové služby, preklady, tlmočenie z/do európskych jazykov

Real Language School s.r.o., Košice

Jazykové kurzy anglického jazyka, prekladateľské služby zo slovenského a anglického jazyka, tlmočenie, korektúry textov

Jazyčnice, Malacky

Jazykové kurzy pre deti a dospelých, prekladateľské a tlmočnícke služby - angličtina, nemčina, francúzština

MK jazykové centrum SR, s.r.o., Skalica

Jazyková škola, prekladateľská a tlmočnícka agentúra poskytujúca široké spektrum jazykových služieb: kurzy, preklady, tlmočenie

Agentúra Top, Nitra

Písomné preklady zo súkromnej a podnikateľskej oblasti, preklady overené súdnym tlmočníkom. Simultánne a konzekutívne tlmočenie

Centrum Cudzích Jazykov, Elena Kleinová, Bratislava

Odborné preklady ekonomického, finančného, právneho a technického charakteru. Súdnoznalecké preklady, preklady hovoreného textu a tlmočenie

SlovStart, Bratislava

Simultánne a konzekutívne tlmočenie a preklady z a do cudzích jazykov - anglického, nemeckého, francúzskeho, českého

Parnas, Žilina

Výučba: angličtina, nemčina a francúzština. Expresné preklady v rôznych oblastiach

Simulta s.r.o., Bratislava

Tlmočenie - konferenčné a konzekutívne, do slovenčiny a všetkých európskych jazykov. Preklady textov z najrôznejších oblastí vrátane práva, techniky, finančníctva. Konferenčný servis

Mgr.Vladimír Vanek, Prievidza

Umelecká fotografia, svadobná a produktová fotografia, portréty a móda. Prekladateľské služby od technických prekladov cez odborné, právne až po publicistické texty - anglický, nemecký a francúzsky jazyk

Age publishing, Nitra

Reklamné a marketingové služby, webdesign

Etos Edu s.r.o., Prešov

Jazyková škola - firemná, skupinová a individuálna angličtina pre dospelých. Vyučovanie anglického jazyka detí a mládeže. Preklady a tlmočenie, úradne overené preklady

Pro Solution s.r.o., Bratislava

Jazykové kurzy, preklady a tlmočenie, predaj jazykovej literatúry a multimédií, organizácia outdoor programov, pracovných pobytov a stáží

Unicom Bratislava s.r.o., Bratislava

Preklady a korektúry textov do/z českého, anglického, nemeckého, francúzskeho, maďarského, ruského a iných jazykov, preklady so súdnym overením. Konsekutívne a simultánne tlmočenie

Preklady Echo, Bratislava

Jazyková agentúra - preklady a tlmočenie, rýchle preklady

Cronica s.r.o., Bratislava

Odborné preklady - európske a ázijské jazyky, web design, tvorba grafiky, sadzba, príprava pre tlač, tvorba prezentácií

Doc. RNDr. Jozef Kuruc CSc., Bratislava

Poradenstvo v oblasti chémie, jadrovej chémie a rádioekológie. Spracovanie informácií do databázy INIS (International Nuclear Information System). Odborné preklady z/do ruského a anglického jazyka

Mgr.Tomáš Kastély, Košice

Prekladateľské a tlmočnícke služby so zameraním na francúzsky jazyk. Preklady a tlmočenie európskych jazykov. Kurzy francúzskeho jazyka

Mgr.Juraj Kubán, Bratislava

Preklady a korektúry textov v anglickom jazyku, tlmočnícke služby

A-Mark s.r.o., Poprad

Predaj počítačových zostáv, komponentov, periférnych zariadení. Tvorba internetových prezentácií. Technické preklady z a do angličtiny. Tvorba animácií a grafických návrhov

PhDr.Radoslav Berecký, Košice

Preklady. Anglický, nemecký, ruský, holandský, chorvátsky jazyk. Súdne preklady

Petra Glasová, Bratislava

Preklady z angličtiny, nemčiny, češtiny, editácia a korektúry slovenských textov

Agentúra Your Choice!, Trnava

Komplexné jazykové služby, preklady, tlmočenie, špecializované aj všeobecné jazykové kurzy

Translatin

Preklad všetkých dokumentov: rumunčina, francúzština, nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, ruština, čeština a poľština

Jazyková škola MTM, Prešov

Jazyková škola - poskytovanie služieb v oblasti jazykových kurzov v 7 jazykoch, oficiálnych prekladov, tlmočenia, detských kurzov a ostatných služieb v jazykovom vzdelávaní

In Verbum, Banská Bystrica

Preklady a tlmočenie v rôznych odboroch v 14-tich jazykoch, súdne preklady

Jazyková Škola VAGeS, Nitra

Výučba a prekladateľská činnosť v anglickom jazyku, výučba komunikácie v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a slovenskom

English Services, Prešov

Prekladateľské a tlmočnícke služby, výuka angličtiny

Agentúra NTB, Skalica

Preklady z a do európskych jazykov vo všetkých terminologických oblastiach. Korektúry textov, tlmočenie, súdne (úradné) overovanie prekladov, kurzy, expresné služby, vyučovanie jazykov

One To One, Banská Bystrica

Jazyková škola anglického jazyka, študijné pobyty na Slovensku a v zahraničí. Preklady, tlmočenie

Non Plus Ultra, Košice

Preklady, tlmočenie, korektúry, výučba a doučovanie v svetových jazykoch

Meridian Bros s.r.o., Košice

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, odborné preklady a tlmočenie vo všetkých významných svetových jazykoch

MH Consulting, Nitra

Medzinárodné obchodné poradenstvo, anglické odborné preklady, tvorba webstránok, grafický dizajn

PhDr.Alica Prokopová , Senec

Preklady a tlmočenie zo španielčiny, angličtiny, ruštiny

Elma-jazykové vzdelávanie, Žitavce

Jazyková škola so zameraním na kurzy anglického, ruského, francúzskeho, nemeckého jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov. Preklady, korektúry, úradné preklady. Letné jazykové tábory pre deti
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK