Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Právne poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby >

Právne poradenstvo

 
ODKAZY 51 - 58 z 58

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica

Kompletný právny servis a právne poradenstvo právnickým a fyzickým osobám v oblasti práva duševného a priemyselného vlastníctva, obchodného, občianskeho práva, práva k nehnuteľnostiam a správneho práva

Master Consulting s.r.o., Zvolen

Konzultačné činnosti v rôznych oblastiach finančného trhu. Inžinierska činnosť v oblasti stavebného odvetvia, účtovné a právne služby

Vozár-Gajdošová-Vincenec, Bratislava

Komplexné právne služby, poskytovanie právneho a podnikateľského poradenstva

JUDr. Mária Cintavá, Bratislava

Osvedčovanie právne významných skutočností, právne poradenstvo, závety, registrácia záložných práv k hnuteľným veciam

Gibes global services, Bratislava

Sprostredkovanie zamestnancov, právne poradenstvo, upratovacie práce, školenia a kurzy, jazykové preklady, zakladanie spoločností

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., Banská Bystrica

Advokátska kancelária, zastupovanie klientov v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci, obhajoba v trestnom konaní, právne poradenstvo, spisovanie listín

JUDr. Michaela Macaláková, Žilina

Komplexné právne služby so zameraním na obchodné, občianske, rodinné, pozemkové právo a právo nehnuteľností. Poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov

JUDr. Zuzana Lukačovičová, Dubnica nad Váhom

Právna pomoc, právne rady a zastupovanie klientov vo všetkých oblastiach práva so zameraním na trestné, občianske a rodinné právo
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK