Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Poradenstvo, konzultácie

Obsah > Firmy > Služby >

Poradenstvo, konzultácie

 
PODKATEGÓRIE

Daňové poradenstvo (190)

Ekologické poradenstvo (111)

Ekonomické poradenstvo (378)

Finančné poradenstvo (219)

Investičné poradenstvo (58)

Personálne poradenstvo (147)

Poisťovací poradcovia (57)

Požiarna ochrana a bezpečnosť práce (139)

Právne poradenstvo (58)

Systémy riadenia kvality (76)

Technické poradenstvo (237)

ODKAZY 1 - 50 z 95

KPMG Slovensko s.r.o., Bratislava

Služby auditu, finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia rizík, služby daňového poradenstva

Arttech, Dekýš

Webdesign, webhosting, multimediálne internetové a CD prezentácie, poradenstvo v oblasti reklamy a marketingu

TPA, Bratislava

Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo, ekonomické poradenstvo, CRM audit

GfK Slovakia, Bratislava

Inštitút pre prieskum trhu: marketingové riešenia, panel domácností

Client & Partner Business Development s.r.o., Trenčín

Poradenstvo - manažment, marketing, ľudské zdroje, strategický rozvoj, financie. Rozvojové programy, outsourcing účtovníctva

TNS SK, Bratislava

Agentúra pre výskum trhu, ponuka marketingových informácií

Ekoporadňa Živica, Bratislava

Bezplatné eko poradenstvo, rady a inšpirácie ako žiť bohatší život. Šetrenie energií a vody v domácnosti, zdravé bývanie, výber čistiacich prostriedkov priateľských voči prírode, nákup bioproduktov

Procare s.r.o., Bratislava

Centrum preventívnej starostlivosti o zamestnanca. Budujeme systém pracovnej zdravotnej služby. Všetky naše postupy a činnosti podriaďujeme hlavnému cieľu – zabrániť vzniku poškodenia zdravia pracovným prostredím

Median SK s.r.o., Bratislava

Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj a distribúcia marketingového a mediálneho softvéru

Andrew/eBMA s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra so zameraním na marketing a dizajn

BDO s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti podnikového poradenstva, transakčného poradenstva, outsourcing, podnikové financie

ZMS Consulting&Coaching s.r.o., Žilina

Koučovanie manažérov, majiteľov firiem, podnikateľov. Podpora investorov z anglicky hovoriacich štátov, projektový manažment, hľadanie priestorov, nábor ľudí, zaškoľovanie

Ing. Eva Bitarovská-ECO, Poprad

Podnikateľské a marketingové poradenstvo, prieskum trhu, reklamná a propagačná činnosť, organizovanie seminárov

Artis Omnis, s.r.o., Žilina

Reklama, mediálne poradenstvo a vydavateľská činnosť

Realitná kancelária Expres, Handlová

Sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností, právne služby

Rudolf Pavlovič, Prešov

Služby pri vyhľadávaní osôb v matrikách, v sčítacích hárkoch, v daňových knihách, urbároch. Vyhotovenie rodokmeňov, mapovanie priezviska. Genealógia, heraldika, stratené matriky

Prois s.r.o., Banská Bystrica

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov, v oblasti informatiky, informačných systémov a technológií, v oblasti životného a pracovného prostredia, grafický dizajn

Bagua-Feng Shui, Košice

Harmonizácia obydlí. Poradenstvo a kurzy Feng Shui

Microtop s.r.o., Bratislava

Tvorba internetových prezentácií - webdesign. Korporatívna identita a marketing - vytvorenie alebo kompletná zmena identity obchodnej spoločnosti. Predaj - právny software na vytváranie zmlúv a žalôb

Garant, Nové Mesto nad Váhom

Zastupovanie zákazníka v colnom konaní, vybavovanie povolení, kompletná realizácia ekonomických režimov, vystavovanie kompletných colných dokladov, ručenie

Marketin, Jánovce

Strategické a marketingové poradenstvo, prieskumy trhu a odvetvové analýzy, konkurenčné spravodajstvo a analýzy firiem, podpora v zahraničnom obchode a marketingu, školenia a odborné prezentácie

Centrum pre rozvoj zamestnanosti, Lučenec

Rozvoj neštátnych služieb zamestnanosti, sprostredkovanie práce na Slovensku a v zahraničí. Rekvalifikačné kurzy, pracovný inkubátor. Poradenstvo pri zakladaní Agentúry pre sprostredkovanie práce

Hermes Feng Shui, Nitra

Projektovanie a úprava priestorov, učebnica feng shui, software NumeroAstroFengShui, školenia

Winfo s.r.o., Bratislava

Tvorba webstránok, e-business. Vzdelávanie a teambuilding, marketingové a strategické poradenstvo, služby pre farmaceutické firmy

Agentúra Hanka, Bratislava

Sprostredkovanie zamestnania občanom so zdravotným postihnutím, sprostredkovanie osobnej asistencie, poradenstvo pri žiadosti o kompenzačné príspevky a aktuálne informácie zo sveta zdravotne postihnutých občanov

Lucia Šemorádiková, Košice

Služby v oblasti pomocných vied historických s hlavným zameraním na: genealógia - rodokmeň, heraldika, epigrafika, monografia

Feng Shui Harmony, Košice

Aplikácia tradičných feng shui techník v oblasti bývania, zdravia, harmónie. Konzultácie, poradenstvo. E-shop

Mediačný inštitút, Košice

Expertné a poradenské služby pri riešení sporov a konfliktov, mimosúdne riešenie sporov, riadenie krízových situácií

Focus consulting&trade, Prievidza

Poradenstvo v oblasti textilnej výroby a dovozu tovaru z krajín Ázie. Regionálne zastúpenie výrobcov látok z Taiwanu a Kórei pre strednú a východnú Európu

František Ruman, Spišská Nová Ves

Návrh, výroba a výstavba pyramíd všetkých druhov podľa účelu použitia. Vyhľadávanie a eliminácia geopatogénnych zón, návrh a výstavba pyramíd nad bazény

B.Braun Medical s.r.o., Bratislava

Dovoz a distribúcia zdravotníckych prostriedkov, poskytovanie služieb a informácií pre zdravotnícky personál a pacientov

IQ servis, a. s., Košice

Cestovná kancelária. Finančné, právne a personálne poradenstvo, mzdové účtovníctvo. Leasing, financovanie

Dalgety s.r.o., Žilina

Služby registrovaného migračného agenta. Prisťahovalecké víza do Austrálie a Nového Zélandu - trvalý a dočasný pobyt. Nostrifikácia vzdelania, práca, zamestnanie, podnikanie

Bonumeng, Nové Zámky

Odborné a úradne preklady z/do všetkých svetových jazykov, registračný a certifikačný podnikový servis, marketingové poradenstvo, akvizično-reprezentačná (MARČ) podpora podnikov na Slovensku a v zahraničí

D&T Solutions s.r.o., Prešov

Procesné a funkčné audity, reinžiniering podnikových procesov, technologické a priemyselné projektovanie, optimalizácie výrobných tokov, zavádzanie systémov manažérstva kvality podľa noriem ISO a VDA, projekty pre eurofondy

ACRC s.r.o., Bratislava

Výskum trhu a verejnej mienky, marketingové poradenstvo, public relations

Martina Miková, Bratislava

Osobný poradca pre feng šuej štýl bývania. Zariaďovanie interiérov, základy z teórie, rady, pomôcky, projekty

Solomon Jordan s.r.o., Pezinok

Personálne, manažérske a marketingové poradenstvo, školenia, kurzy, tréningy, sprostredkovanie práce

PR Monitor s.r.o., Bratislava

Načasovanie a organizovanie tlačových besied, brífingov a neformálnych stretnutí s novinármi, monitoring mediálnej činnosti a analýza publicity, príprava tlačových správ, informácií a stanovísk (press kit), mediálne poradenstvo, mediálna a PR stratégia

Camin DG, Bratislava

Komplexné dodávky krbov, návrhy, realizácia. Predaj alternatívnej tepelnej techniky. Dodávka kamenných prvkov - umývadlá, obklady, dlažby, kuchynské dosky, schody. Poradenstvo Feng-shuej

Brisk Consulting s.r.o., Bratislava

Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva

G&G Union s.r.o., Holíč

Naše služby: projekty podporované z fondov EÚ, poradenstvo v oblasti marketingu, realitná činnosť, sprostredkovanie hypoték a inžiniersko-geodetické činnosti

Rei s.r.o., Bratislava

Poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach spadajúcich pod riadenie informačnej bezpečnosti a riadenie kvality

World Consulting s.r.o., Bratislava

Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Mgr. Zdenka Némethová, Bratislava

Poradenstvo pri riešení náročných i každodenných problémov. Online poradňa, tematické diskusné skupiny pre každého, kto sa zaujíma o psychológiu alebo potrebuje poradiť

Promp s.r.o., Bratislava

Vzdelávacia a poradenská agentúra pre pekársku a cukrársku výrobu

Corporate Consulting Group s.r.o., Bratislava

Konzultačno-poradenská spoločnosť, realizácia komplexných projektov corporate identity a corporate culture

DSSI, a. s., Bratislava

Súkromná výskumno–vývojová spoločnosť. Štúdie a analýzy obranných a bezpečnostných systémov, kurzy a školenia v oblastiach krízového manažmentu a environmentalistiky. Konzultácie v oblasti nanomateriálov a nanotechnológií

PPO s.r.o., Marianka

Riadenie a racionalizácia podnikových procesov. Prevádzka informačného portálu zabezpečujúceho kontakt medzi odberateľmi a dodávateľmi tovarov a služieb

F.A.M.E. s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblastiach procesného riadenia, projektového riadenia, ekonomiky, práva, obchodu, verejného obstarávania a organizácie práce, tvorby podnikateľských zámerov
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK