Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Pokládka a výsev trávnikov

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby > Záhradnícke služby >

Pokládka a výsev trávnikov

 
ODKAZY 1 - 46 z 46

Správa mestskej zelene, Košice

Projekcia a realizácia sadových úprav, súkromných záhrad, údržba zelene. Pestovanie a predaj rastlinného materiálu - alejové a vzrastlé stromy, kríky, trvalky, letničky

KD Garden, Nitra

Návrhy a realizácia okrasných záhrad, závlahových systémov, údržba záhrad a trávnikov, pokladanie kobercových trávnikov, zakladanie siatych trávnikov, realizácia jazierok, bio kúpacie jazerá

Exterier SK s.r.o., Nitra

Dodávky a montáž plastových okien a dverí, tieniacej techniky, garážových brán, plotov. Výsadba trávnikov, okrasných drevín, trávnikové koberce

JV Intersad s.r.o., Svätý Jur

Zakladanie, údržba a rekonštrukcia zelene, sadovnícke úpravy, výsadba a presadba odrastených stromov, výruby a orezávanie stromov, ozelenenie peších zón, terás, strešné záhrady a zelené strechy objektov, hotové trávne koberce

Jozef Urban, Hájske

Návrh sadovej úpravy rodinného domu, realizácia sadovej úpravy, údržba zelene, predaj sadovníckeho materiálu

Green Colour, Bratislava

Záhradná architektúra - projekcia a realizácia sadovníckych úprav a záhradnej architektúry, výsadba okrasných rastlín a drevín, zakladanie trávnika, stavba okrasných jazierok, navrhovanie a montáž automatických závlahových systémov

Eurogreen-Slovensko s.r.o., Cabaj-Čápor

Zakladanie, rekonštrukcie a údržba veľkoplošných futbalových, golfových a parkových trávnikov

Klívia, Bratislava

Služby pre záhradkárov. Predaj okrasných rastlín, ovocných stromov, záhradkárskych potrieb. Údržba a výsadba trávnikov

Peter Kasáš, Bratislava

Realizácia záhrad na kľúč - pokladanie, vysievanie a starostlivosť o trávniky, realizácia skaliek a jazierok, starostlivosť o živé ploty, záhradné poradenstvo

Maro, Piešťany

Návrh záhrad, zakladanie a kosenie trávnikov, výsadba a údržba rastlín, zavlažovanie

Wisteria s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Návrh, projekcia a realizácia záhradnej architektúry a sadovníckych úprav, výsadba okrasných rastlín a drevín, sadovnícke a zemné práce pri samotnej realizácii projektov, predaj okrasných a ovocných drevín, trvaliek, skalničiek, letničiek

AFC-Plus, Bratislava

Predaj, servis a požičovňa záhradnej techniky - krovinorezy, motorové píly, záhradné traktory, ručné náradie. Zakladanie, starostlivosť a ošetrenie trávnikov

Arza-Architektúra záhrad s.r.o., Bratislava

Dodávka záhrad na kľúč, sadovnícke návrhy, zakladanie a výsadba ihličnanov, listnatých drevín, trvaliek. Rekonštrukcia a zakladanie trávnatých plôch, vodné prvky, realizácia automatických zavlažovacích systémov, celoročná údržba zelene

Eva Garden, Banská Bystrica

Návrhy a realizácie okrasných záhrad, výzdoba interiérov, výsev trávnikov, zakladanie jazierok, potôčkov a vodopádov, osvetlenie záhrad, návrh a realizácia automatického zavlažovania

Krasgarden, Prešov

Komplexné projekčné a realizačné práce v oblasti zakladania a údržby sadovníckych úprav

Arbor s.r.o., Senec

Sortiment rastlín, záhradných doplnkov, predpestovaných trávnych kobercov a riešenia exteriérov záhradným architektom

Semiramis, Banská Bystrica

Predaj okrasných drevín, trvaliek, letničiek. Návrh a realizácia záhrad, zavlažovania, jazierok, zakladanie a údržba trávnikov, kosenie

Sadoprojekt, Piešťany

Záhradnícke práce, návrhy a realizácia sadovníckych úprav, zakladanie nových trávnikov, budovanie okrasných skaliek, osádzanie záhradných jazierok

Štefan Tatarka, Prešov

Služby záhradníka. Návrhy, realizácia, údržba záhrad európskeho typu a záhrad v japonskom štýle

Proeko, Nové Sady

Projektovanie, realizácia a udržiavanie okrasných a úžitkových záhrad

Green Land s.r.o., Liptovský Mikuláš

Služby v oblasti záhradníctva - návrhy, projekty, realizácia. Predaj - osivá, chemické postreky, hnojivá, substráty, okrasné a ovocné dreviny

SadArch, Banská Bystrica

Predaj drevín, realizácia záhrad a záhradná architektúra

J.S. Servis, Banská Bystrica

Záhradnícke služby - realizácia a údržba. Zakladanie trávnikov, regenerácia, hnojenie a valcovanie trávnikov, kosenie. Výsadba okrasných a ovocných drevín, skalky, výsadba do svahu

Dovi, Bratislava

Záhradnícke služby - návrh, zakladanie a údržba okrasných záhrad, výrub a orez drevín, zakladanie trávnikov, likvidácia odpadu, odpratávanie snehu

Royal Garden, Košice

Údržba záhrad, ošetrenie trávnika, rekonštrukcie záhrad, návrhy a realizácie záhrad, vybudovanie záhradných jazierok, zakladanie trávnikov. Predaj - okrasné dreviny, trvalky, substráty, hnojivá, trávne osivá, jazierkové fólie, lekná

Florima, Nitra

Návrh, realizácia a údržba okrasných záhrad, trávnikov, jazierok, skaliek, poradenstvo

Sprinter, Senec

Kobercové trávniky - pokládka, predaj, údržba. Realizácia automatických závlah, zakladanie záhrad, poradenstvo

Ekodendra, Varín

Pestovanie a dodávky okrasných drevín, návrhy a rozpočty sadových úprav, zakladanie a údržba trávnikov a zelene, sadovnícke úpravy, hydroosev. Výroba a predaj drevnej štiepky na kúrenie. Drevorubačské práce, výrub a odvoz stromov v sťažených podmienkach

Florsad, s.r.o., Bratislava

Záhradná architektúra

Webis s.r.o., Žilina

Realizácia a údržba okrasných záhrad rodinných domov, objektov firiem, parkov a verejnej zelene

Parmelia, Veľká Mača

Komplexná realizácia záhrad

Madplant, Komárno

Návrhy a realizácie záhrad, predaj okrasných drevín a kvetov, kvetinové pyramídy, výstavba golfových ihrísk. Upratovacie služby pre firmy

Green Garden, Bojnice

Návrhy záhrad, zakladanie a obnova okrasných záhrad, výsev trávnikov, pokladanie trávnych kobercov, zakladanie jazierok, potôčikov, vodopádov, osvetlenie záhrad, predaj záhradnej techniky, trávnikových semien, hnojív, výsadbovej zelene

Lukas, Piešťany

Okrasné záhrady na kľúč, tvorba a údržba okrasnej zelene, databáza okrasných rastlín

Green Baron s.r.o., Trebišov

Služby v oblasti záhradnej architektúry a krajinného inžinierstva. Projektovanie a realizácia sadovníckych úprav, automatických zavlažovacích systémov, záhradných jazierok a drobných stavieb. Terénne úpravy, zakladanie trávnikov, údržba zelene

Lipka - Záhradná Architektúra, Dunajská Lužná

Projekty, poradenstvo, realizácia a údržba zelene rodinných domov, firiem a verejnej zelene. Predaj rastlín, drevín, hnojív, osív, kôry, záhradnej a lesnej techniky, kobercových trávnikov

Jaroslav Duška, Nitra

Demolačné a zemné práce, úpravy terénov, výkopy, spevnené plochy, parkoviská a chodníky zo zámkových dlažieb, okrasné záhrady, kobercové a siate trávniky, starostlivosť o záhrady, údržba zelene, kosenie trávnikov

Trávnik, Košice

Zakladanie a údržba trávnikov, realizácia záhrad, ihrísk a športovísk

GreenFingers s.r.o., Bratislava

Tvorba záhradnej architektúry, krajinná architektúra, závlahy, údržba záhrad, altánky, jazierka, pergoly, trávniky

Zapa, Žilina

Projekcie a realizácie sadových úprav, zriaďovanie vodných prvkov, montáž automatického zavlažovacieho systému, zakladanie trávnikov, údržba a rekonštrukcie záhrad, ozeleňovanie interiérov, mobilná zeleň

Trans-plant s.r.o., Beňuš

Realizácie záhrad, škôlka okrasných drevín, zakladanie trávnikov, inštalácia závlahových systémov, záhradná architektúra, predaj sadeníc

Evelin, Trenčín

Záhradná architektúra, pokládka kobercových trávnikov, výsev trávnikov, kosenie, skalky, jazierka, aranžérske služby, viazanie kvetov a výroba vencov, predaj výpestkov okrasných rastlín. Nákladná preprava do 3,5 tony

Marián Braun, Bratislava

Starostlivosť o zeleň, zakladanie trávnikov odvoz a likvidácia odpadu, drobné murárske práce

Ginko, Senec

Návrhy a realizácia zelene v exteriéroch pri rodinných domoch, terasách a v interiéroch. Jazierka, kamenné steny, suché potoky, závlahy, trávniky

GroveIng, Nitra

Záhradné úpravy - realizácia a rekonštrukcia záhrad, údržba, úpravy hrobov, firemných areálov, miest a obcí. Starostlivosť o trávniky. Servis a opravy záhradnej techniky

Zako, Bratislava

Projekcia a realizácia záhrad a závlah, údržba záhrad, parkov, rez okrasných kvetín a drevín, zakladanie trávnikov, údržba hrobov

Copyright © BEST.SK