Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Pohrebné služby

Obsah > Firmy > Služby > Spoločenské služby >

Pohrebné služby

 
ODKAZY 1 - 39 z 39

Memoria s.r.o., Trebišov

Komplexné pohrebné služby, predaj truhiel, vencov, kytíc, sakrálnych predmetov

Silencia, s.r.o. Martin

Non-stop kompletné pohrebné služby

Pohrebné služby Pax, Košice

Pohrebné, cintorínske a kremačné služby

Marianum, Bratislava

Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Pieta, Bratislava

Pohrebné služby. Prevozy na území SR, z a do zahraničia, viazanie vencov a kytíc

Rekviem s.r.o., Košice

Pohrebné služby, prevoz zosnulých, prevádzka a správa cintorína a krematória

Tekos Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica

Technické služby mesta - údržba a opravy ciest a chodníkov, údržba zelene, demolácie a zemné práce, pohrebná služba, elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia, prevádzkovanie zberného miesta odpadov

Lotos, Partizánske

Pohrebníctvo - prevoz zosnulých, vybavenie pohrebných formalít, zabezpečenie obradu, predaj rakiev, výroba smútočného parte

Kastex, Prešov

Výroba a veľkoobchodná činnosť v oblasti smútočných potrieb - výroba textilných čalúnení do truhiel, výroba dekorácií pre domy smútku, výroba ornamentov na truhly, predaj truhiel

Ave-pohrebníctvo s.r.o., Košice

Pohrebné služby, vybavovanie formalít, predaj rakiev

Ladislav Stríž, Bratislava

Pohreb, kremácia, prevoz zosnulých, katalóg rakiev a vencov

Funeral & s.r.o., Žilina

Pohrebné, cintorínske a kremačné služby

Era, Ražňany

Kompletné pohrebné služby, prevoz zosnulých, kamenárske práce

Pohrebníctvo Azíz a syn spol. s r.o., Ružomberok

Komplexné pohrebné služby

Kvetinárstvo Orchidea, Žiar nad Hronom

Kvetinárske, záhradkárske a pohrebné služby, donášková služba kvetov a kytíc

Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky

Komplexné komunálne služby - odvoz odpadu, triedenie odpadu, separovaný zber, čistenie mesta a úprava verejnej zelene, prevádzkovanie trhovísk, správa mestských komunikácií, pohrebné a cintorínske služby

Susan, Prievidza

Komplexné pohrebné, cintorínske a kremačné služby

Technické služby a.s., Ružomberok

Vývoz komunálneho odpadu, starostlivosť o verejnú zeleň, čistenie mesta, pohrebné služby

Glória, Prešov

Pohrebné služby - prevozy zosnulých, truhly a ozdobné urny, doplnky, rečník a smútočná hudba v sprievode

Parte s.r.o., Prievidza

Komplexné služby v oblasti pohrebníctva. Preprava zosnulých, predaj rakiev a smútočných potrieb, zabezpečenie kvetov, vencov, pomníkov a náhrobkov

Pieta, Rožňava

Pohrebné služby, prevozy zo zahraničia, viazanie vencov a kytíc, smútočné oznámenia

Iris, Brezno

Kompletné pohrebné služby, prevozy zosnulých, kopanie jám, predaj hrobov. Kamenárske služby, predaj smútočného sortimentu

Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik, Bardejov

Likvidácia komunálneho odpadu, čistenie mesta a mestských komunikácií, správa a údržba verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene a parkov, poskytovanie pohrebných služieb, odťahová služba, odchyt túlavých zvierat

Anton Valachovič, Gbely

Pohrebné služby - prevoz zosnulých, smútočné obrady, vybavenie dokladov, kremácia, smútočné aranžmány

Mk&M-Sk, Dubnica nad Váhom

Kamenárske služby, výroba a montáž pomníkov, úpravy a opravy na pomníkoch. Pohrebné a cintorínske služby

Eva Kovalčíková, Veľký Šariš

Výroba keramických fotografií na náhrobné kamene, pamiatková fotokeramika

Pohrebníctvo Kerberos s.r.o., Levice

Komplexné pohrebné služby, preprava zosnulých na Slovensku a v zahraničí s vybavením formalít

Lauk s.r.o., Žilina

Pohrebné služby nonstop

Ferama s.r.o., Veľké Kapušany

Technické služby mesta, zber, preprava a likvidácia odpadu, verejnoprospešné služby, zimná údržba, sadové a terénne úpravy, stavebná činnosť a práce, pohrebné služby

Marcela Čajková, Košice

Pohrebné, cintorínske a kremačné služby

Pax s.r.o., Trnava

Komplexné pohrebné služby, výroba a predaj smútočných vencov, ikebán, kytíc, parte a smútočné oznámenia

Universus s.r.o., Trenčín

Pohrebná služba

Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o., Poprad

Pohrebné a cintorínske služby

Pohrebná služba Estima s.r.o., Banská Bystrica

Kompletné pohrebné služby, prevozy zosnulých, kopanie jám, predaj smútočných potrieb a doplnkov, kvetinová výzdoba, kamenárske služby

Rastislav Findura, Spišská Nová Ves

Pohrebná služba

Ultima, Trebišov

Komplexné pohrebné služby non-stop

Patrik Matiašovič - Pohrebná služba, Pezinok

Nonstop pohrebná služba

Bánová - Binderová, Bratislava

Pohrebná služba

Petheaven.sk, Jablonové

Pokojné miesto pre vášho miláčika

Copyright © BEST.SK