Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Počítačové a IT poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie > Technické poradenstvo >

Počítačové a IT poradenstvo

 
ODKAZY 1 - 50 z 87

Centrum ekologických informácií a terminológie, Bratislava

Databázový systém vodohospodárskych noriem. Spracovanie noriem, terminológie a slovníkov. Riešenia pre knižnice. Poradenstvo v oblasti účtovníctva a financií. IT služby - siete, servery, kurzy, poradenstvo

Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom

IT poradenstvo, vývoj aplikačného software, personálny leasing, outsourcing, web design a realizácia projektov v IT a konštrukcii

Indra Slovakia a.s., Bratislava

Komplexné technologické riešenia a technologické služby. Riešenia pre telekomunikácie a médiá, technické a geografické IS, produkty a služby pre podniky verejných služieb

Digmia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti počítačovej bezpečnosti a informačných technológií. Správa systémov, bezpečnostný audit a konzultácie, sieťová infraštruktúra

Svop s.r.o., Bratislava

Vývoj a predaj vlastného knižničného softvéru Dawinci. Konzultácie a poradenstvo v oblasti IT a softvéru. Dodávky výpočtovej techniky, tvorba www stránok

IDS Scheer Slovakia, Bratislava

Poradenská spoločnosť. Implementácia a poradenstvo SAP R/3, reengineering, reštrukturalizácia, manažérstvo kvality

Aston ITM s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti využívania Internetu a intranetu, inštalácia Internetu, tvorba web stránok

Datalan s.r.o., Bratislava

Komplexné IT služby v oblasti softvérových a infokomunikačných riešení, outsourcingu IT, konzultácie v oblasti ICT. On-line oceňovanie nehnuteľností

Pv2c s.r.o., Bratislava

Vývoj softvéru na objednávku, poradenstvo v oblasti informačných technológií, inštalácia a správa serverov

ViaSec s.r.o., Bratislava

Bezpečnosť informačných technológií, integrácia informačných systémov, bezpečnostné projekty, konzultačná činnosť, technická podpora, služby certifikačnej autority

Centaur a.s., Bratislava

Vývoj databázových informačných systémov, vývoj internetových a intranetových aplikácií, real time aplikácie. Konzultačná a poradenská činnosť vo vybraných oblastiach aplikácií informačných technológií

Positive s.r.o., Bratislava

Platformovo nezávislé softvérové riešenia: internet a intranet. Zhotovenie softvéru a aplikácií na zákazku. Web riešenia. konzultácie a poradenstvo v IT. Outsourcing IT systémov

DM Computer, Kysucké Nové Mesto

Predaj, eshop a servis výpočtovej techniky, tvorba www stránok a internetových obchodov, inštalácie počítačových sietí a wifi sietí, inštalácie softvéru a hardvéru počítačov, poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky

Nethemba s.r.o., Bratislava

Penetračné testy, bezpečnostné audity webových aplikácií a webových serverov, lokálne systémové bezpečnostné audity, zabezpečovanie systémov, poskytovanie profesionálnych konzultácii v bezpečnosti, informačná bezpečnosť

Digital Rain s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti informačných technológií s orientáciou na malé a stredné firmy. Web dizajn, marketing a reklama, návrh a registrácia domény, reklamné spoty, grafický design, IT poradenstvo

NRSys, Nitra

Predaj hardware a software, pokladničných systémov. Implementácie informačných systémov. Konzultácie v oblastiach IT, ekonomickej a legislatívnej oblasti

Peter Beták, Most pri Bratislave

Počítačové poradenstvo, pomoc pri nákupe počítača, inštalácia, nastavenia, konfigurácia wifi sietí. Tvorba www stránok

Ekobit consulting s.r.o., Gánovce

IT poradenstvo, správa počítačových sietí, internetové aplikácie, IT servis

VaF s.r.o., Rovinka

Služby externého poradcu pre informačnú bezpečnosť pre všetky fázy procesu budovania a prevádzkovania systému ochrany informačného systému

Arplus s.r.o., Bratislava

Predaj, montáž, servis a poradenstvo v oblasti IT. Predaj upevňovacej techniky

Tory Consulting a.s., Košice

SAP R/3 implementácia, aplikácie a internetové riešenia, poradenstvo

Upgrade, Fiľakovo

Softvérové a hardvérové riešenia, poradenstvo pri kúpe PC, preventívna údržba a servis PC

Finesoft s.r.o., Košice

Poradenská činnosť v oblasti informačných technológií, komplexné dodávky komunikačných riešení

Nitran consult s.r.o., Nitra

Softvérové a konzultačné služby pre obchodné a výrobné spoločnosti, audit a outsoursing informačných technológií

HeadStream s.r.o., Bratislava

Počítačové a IT poradenstvo - kariérne poradenstvo, školenia a semináre

ProCom, Piešťany

Konzultačné služby v oblasti informačných technológií, tvorba internetových stránok, webdizajn, vývoj zákazkových softvérových riešení

Doc.RNDr.Pavel Schauer CSc., Dunajská Lužná

Poradenstvo a služby v oblasti informačných technológií - prezentácie na internete, internetové a elektronické obchody, hardwarové, sieťové a serverové riešenie, informačné systémy na mieru

E.ON IT Slovakia s.r.o., Bratislava

Dodávka IT služieb spoločnostiam koncernu E.ON na Slovensku

Floyd Studio s.r.o., Bratislava

Architektonická a projekčná činnosť, jednoduché stavby, internetové a multimediálne aplikácie, marketingové poradenstvo a analýzy, poradenstvo v IT a manažmente elektronických informácií

Suniver s.r.o., Čadca

Poradenstvo v oblasti podnikania, výpočtovej techniky a ekonomiky, vo vedení účtovníctva, v tvorbe softvérových aplikácií a v upratovacích službách. Ponuky a sprostredkovanie práce

ErasData-Pro s.r.o, Bratislava

Geografické informačné systémy, poskytovanie konzultačnej, poradenskej a lektorskej činnosti v oblasti výpočtovej techniky

Dcit Consulting, Bratislava

Konzultačné a audítorské služby v oblasti IT, informačná bezpečnosť, systémy managementu kvality, konzultácie ICT

Simac Technik SR s.r.o., Bratislava

Analýza počítačových sietí a návrh ďalšieho rozvoja technologickej infraštruktúry, bezpečnostná analýza, poradenstvo, konzultácie, vypracovanie projektu výstavby LAN/WAN

Alfa Centauri s.r.o., Bratislava

Predaj a servis výpočtovej techniky, softvéru, správa sietí a serverov, návrh IT riešení

Itec, Detva

Správa a údržba informačných systémov, zálohovanie a obnova dát. Tvorba internetových stránok, poradenstvo

Leaf Point s.r.o., Žilina

Starostlivosť o kancelárske a informačné technológie, správa pracovných staníc a serverov, údržba počítačových sietí, servisné zásahy, IT poradenstvo

Crystal Consulting s.r.o., Bratislava

Poskytovanie ucelených riešení, konzultačných, integračných služieb a outsourcingu v oblasti infokomunikačných technológií

N.B. Computers, Žilina

Predaj a servis výpočtovej techniky, IT poradenstvo, vývoj software InetC@fe

Dignitas s.r.o., Bratislava

Konzultačná spoločnosť - služby v oblasti IT technológií, riadenia IT projektov a návrhu IT systémov

Genesis s.r.o., Prešov

Tvorba manažérskeho informačného systému pre obchodné firmy, poradenstvo

ZemNet s.r.o., Zemné

Poradenské služby v oblasti informačných technológii pre malé a stredné spoločnosti. Vývoj intranetových aplikácií, správa sietí, vzdialená podpora. Dodávky značkových počítačových zostáv

Tigon, Prievidza

Outsourcing IT, správa systémov a serverov, siete, bezpečnostný audit, dodávky hardvéru a softvéru

Goldmann Systems a.s., Bratislava

Dodávateľ IT riešení pre finančný sektor - vývoj softvéru, e-business služby, konzultácie a outsourcing

eOpen s.r.o., Košice

Licenčné poradenstvo na produkty Microsoft, legalizácia softvéru a predaj softvéru, IT konzultácie a návrhy riešenia, podpora a správa IT

Flextor s.r.o., Bratislava

Produkty pre telekomunikačné a dátové siete, káble a káblové príslušenstvá, montáž telekomunikačných sietí, prenájom prístrojov a náradia pre telekomunikačné siete, poradenstvo v oblasti LAN, MAN, WAN

Mitas s.r.o., Bratislava

Poradenstvo a projekty v oblasti bezpečnosti IT, poradenstvo pre manažment

Atcon Systems, Bratislava

Návrh a vývoj softwaru, školenia, poradenstvo, tvorba internetových stránok

Tibor Baďura, Trenčín

Konzultant pre informačné a komunikačné technológie

Ing. Viera Slimáková, Košeca

Certifikovaná konzultantka v IT bezpečnosti a ISO certifikácie

BisArt s.r.o., Lučenec

Poradenstvo, diagnostika, inštalácia a bezpečnostný audit počítačových sietí so zameraním na operačný systém Linux. E-shop s výpočtovou technikou, softvérom, príslušenstvom
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK