Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Počítačová bezpečnosť

Obsah > Firmy > Služby > Počítačové a internetové služby >

Počítačová bezpečnosť

 
ODKAZY 1 - 37 z 37

IBM Slovensko s.r.o., Bratislava

Medzinárodná spoločnosť - služby v oblasti informačných technológií

ACS s.r.o., Bratislava

Projektovanie a realizácia počítačových sietí, riešenie bezpečnosti dát. Služby pripojenia do siete Internet, webhosting a serverhousing

ViaSec s.r.o., Bratislava

Bezpečnosť informačných technológií, integrácia informačných systémov, bezpečnostné projekty, konzultačná činnosť, technická podpora, služby certifikačnej autority

Intas s.r.o., Košice

Intranet, Internet, informačné systémy

Corinex Group a.s., Bratislava

Riešenia v oblasti informačných technológií a komunikačných systémov - bezpečnosť, outsourcing, komplexné aplikačne orientované projekty, geografické informačné systémy a rozsiahle komunikačné systémy

Avnet Technology Solutions s.r.o., Bratislava

Distribúcia elektronických komponentov, výrobkov výpočtovej techniky, technických služieb a riešení pre podnikový sektor

Nethemba s.r.o., Bratislava

Penetračné testy, bezpečnostné audity webových aplikácií a webových serverov, lokálne systémové bezpečnostné audity, zabezpečovanie systémov, poskytovanie profesionálnych konzultácii v bezpečnosti, informačná bezpečnosť

Microcomp Computersystém s.r.o., Bratislava

Predaj výpočtovej techniky, komunikačnej techniky, dodávky informačných technológií, bezpečnosť informačných systémov

IP Security Consulting s.r.o., Bratislava

Informačná bezpečnosť, operačné systémy Unix/Linux, počítačové siete. Vzdialená správa serverov a sietí, prenájom virtuálnych linuxových serverov

Entry Net s.r.o., Bratislava

Ochrana osobných údajov, ochrana objektov pred únikom informácii, poskytovanie internetu

Kochman Information Systems&Services s.r.o., Bratislava

Bezpečnostné projekty informačných systémov a ich implementácia, ochrana osobných údajov. Riešenie a výstavba sietí a využitie internetu a intranetu v oblasti podnikania, komunikačné a informačné systémy

CPE Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj, služby a poradenstvo v oblasti zálohovania, archivácie dát, storage technológií, páskových knižníc, diskových polí, SAN a bezpečnosti dát

VaF s.r.o., Rovinka

Služby externého poradcu pre informačnú bezpečnosť pre všetky fázy procesu budovania a prevádzkovania systému ochrany informačného systému

Ing. Marián Vrábel-PC Servis, Poprad

Hardvérový a softvérový servis personálnych počítačov a ich príslušenstva, správa počítačových sietí, návrh a realizácia zálohovania údajov, antivírová ochrana

HiSys s.r.o., Bratislava

Softvérové inžinierstvo, informačná a počítačová bezpečnosť

Gordias s.r.o., Bratislava

Bezpečnostný projekt IS podľa zákona č. 428/2002 a normy ISO 17799, systém riadenia informačnej bezpečnosti, ochrana osobných údajov, analýza rizík, bezpečnostná politika, penetračné testy

Abonus s.r.o., Bratislava

Informačné a komunikačné technológie. Riešenia IT služieb, sieťová komunikácia, bezpečnosť a ochrana informačných systémov a dát, dochádzkové systémy, monitorovacie a poplašné zariadenia, satelitné rozvody, outsourcing, poradenstvo

AGEsoft s.r.o., Zleté Moravce

Telemetria, firewall, WRAP, riadiace systémy, vývoj, výroba, montáž, online print, zariadenia pre ochranu LAN sietí. Komplexné IT služby v oblasti softvérových riešení a vývoja, vývoja hardware

Anexo Systems s.r.o., Bratislava

Servis výpočtovej techniky pre firmy, dodávky a inštalácie hardvéru a softvéru, riešenia počítačových sietí, antivírová sieťová ochrana, zálohovanie

PC Klinik, Bratislava

Správa počítačových sietí, starostlivosť o chod počítačov, zálohovanie údajov, bezpečnosť a antivírová ochrana celej siete

Datasoft Consulting s.r.o., Trenčianske Teplice

Služby súvisiace s problematikou ochrany informačných systémov, dohľad a ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť v komerčnej sfére a verejnej správe

RKM Servis, Podzámčok

Predaj softvéru a hardvéru, návrh a realizácia štruktúrovanej kabeláže, centrálne antivírusové zabezpečenie, IT outsourcing, vývoj intranetových web aplikácií pre menšie firmy

RSN Systems s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti serverových systémov - správa a riadenie bezpečnosti, automatizovaná správa registratúry, prenos hlasu a videa, riešenie e-mailových brán, ochrana perimetra siete, technické zabezpečenie

Fuky s.r.o., Bratislava

Správa počítačových systémov, inštalácie na ochranu dát, dodávky hardvérových konfigurácií, notebookov, stolných počítačov a softvéru

InterSoft a.s., Košice

Návrh a vývoj webových aplikácií, riešenia pre elektronické obchodovanie, vývoj aplikácií klient-server, počítačová bezpečnosť, elektronické katalógy

Data System Soft s.r.o., Bratislava

Dodávateľ produktov renomovaných výrobcov IT, poskytovanie komplexných služieb v oblasti informačných technológií, predaj a tvorba softvéru na zákazku

Systecom s.r.o., Zvolen

Realizácia počítačových sietí, outsourcing, bezpečnosť informačných systémov, hardvér a softvér, VoIP riešenia

CX computers & consulting s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti informačných technológií

FDC, Banská Štiavnica

Servis výpočtovej techniky, odstraňovanie vírusov a ochrana dát

Data Security Consulting s.r.o., Liptovský Mikuláš

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti informačných systémov

U-system Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti bezpečnosti informačných systémov (protivírusové a protispamové systémy, firewall ochrana, demilitarizované zóny, ochrana údajov pred odcudzením). Analýza, návrh a realizácia sieťovej infraštruktúry

SecurIT s.r.o., Dobšiná

Služby, poradenstvo a konzultácie v oblasti informačnej bezpečnosti

Visionex s.r.o., Brezno

Riešenia vo vývoji a zabezpečení internetových a intranetových aplikácií, bezpečnostné riešenia, vzdialená správa serverov, IT poradenstvo a konzultácie

Forgi Consulting, Ľubeľa

Školiaca činnosť v oblasti počítačových a informačných systémov. Správa podnikových informačných systémov, návrh a realizácia lokálnych počítačových sietí, analýza a spracovanie dát, spracovanie bezpečnostných projektov IS. Poradenstvo

SSL Certifikáty

Zabezpečenie dát, ochrana súkromia na Internete

Kyberos Group s.r.o., Bratislava

Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov, informačná bezpečnosť, implementácia informačných systémov na mieru, vývoj www aplikácií. Predaj hardvéru, služby a poradenstvo

PC-Care, Košice

Opravy, údržba a správa počítačov, antivírová prevencia, zálohovanie, inštalácie

Copyright © BEST.SK