Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Plynoservisy

Obsah > Firmy > Služby > Opravy a servis >

Plynoservisy

 
PODKATEGÓRIE

Plynári (69)

ODKAZY 1 - 38 z 38

Rudolf Kováčik - RUKOV, Veľký Krtíš

Revízie plynových a tlakových zariadení a opravy plynových zariadení

Immergas s.r.o., Trenčín

Dovozca a servisný garant plynových kotlov, veľkoobchod, maloobchod, montáž, servis a opravy: plynových kotlov, náhradných dielov

W-Servis, Zvolen

Servis vykurovacej a tepelnej techniky, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a elektrických zariadení

Marton Servis, Prešov

Oprava elektrických a plynových spotrebičov, predaj náhradných dielov na elektrospotrebiče, servis a predaj veľkokuchynských a veľkopračiarenských zariadení, plnenie autoklimatizácií

DCa Therm a.s., Dubnica nad Váhom

Výroba, rozvod a predaj tepelnej energie na území mesta. Dodávky priemyselných kotolní, opravy a údržba kotlovej technológie, vykurovacích systémov. Strojárska výroba - výroba zvarencov, kovových konštrukcií, povrchové úpravy, výroba hydraulických lisov

Tim IS s.r.o., Dunajská Streda

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení

Kovo, Piešťany

Projekty a montáže plynoinštalácií, dodávka plynových spotrebičov, plynových kotlov, servis plynových zariadení

ABC Plyn s.r.o., Martin

Predaj plynových kotlov, sporákov, sanitárnej techniky, servis plynových zariadení, vypracovanie projektovej dokumentácie

Inteza s.r.o., Prievidza

Služby v oblasti plynárenstva a energetiky. Poradenstvo, projektová príprava, dodávky plynových a elektrických zariadení a technológií, realizácia diela, revízna činnosť, servis

Balog s.r.o., Košice

Predaj a servis plynospotrebičov - kotlov, sporákov, náhradných dielov. Prietokové ohrievače, topidlá, zásobníkové ohrievače plynové, elektrické, kondenzačné kotle, solár

Styk Servis s.r.o., Banská Bystrica

Realizácie rozvodov plynu a regulačných staníc plynu, vodoinštalačné a kúrenárske práce, servis a údržba plynových zariadení. Predaj plynových kotlov, horákov, sporákov, zdravotechnického materiálu

LPH Slovmont, Bratislava

Realizácia potrubárskych, zváračských a montážnych prác. Opravy, montáže a údržba tlakových nádob, oceľových konštrukcií, skeletov, plynových zariadení

Eletherm, Prečín

Opravy elektrických a plynových zariadení na tepelné spracovanie kovových materiálov. Poradenské služby v oblasti tepelného spracovania kovových materiálov. Výroba výhrevných telies. Zámočnícke a kovoobrábacie práce

HP-Progres s.r.o., Branč

Predaj inštalačného materiálu, izolačné systémy, skrinky na meranie a regulácie, revízie PZ, servis plynových spotrebičov, dodávka a montáž slnečných kolektorov

Želgass s.r.o., Žilina

Predaj a opravy elektro a plynospotrebičov

Eugen Goótš, Spišská Nová Ves

Revízie, servis a montáž plynových zariadení

Tibor Mojžiš, Trenčín

Dodávka a montáž plynových zariadení, vnútorné rozvody vody a kanalizácie, demontážne práce technologických zariadení, kotlov, kotolní, rekonštrukcie a údržba vyhradených tlakových zariadení, zámočnícke práce

Eres-Plyn, Banská Bystrica

Montáž, oprava a servis plynových zariadení, plynofikácia objektov, vodomery a merače tepla. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, tlakových a elektrických zariadení, uzemnenia

Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník

Dodávky, montáž a servis - vodovodné prípojky a rozvody, kanalizácia, kúrenie, plynofikácia

Rekont, Považská Bystrica

Servis a opravy kotlov, výmenníkových staníc, energetických zariadení, montáž, oprava a rekonštrukcie parných a horúcovodných kotlov, tlakových nádob, plynových zariadení, revízie a odborné prehliadky

Kovagaz s.r.o., Štefanov

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení. Výstavba a opravy rozvodov ústredného kúrenia, vody, kanalizácie

Jozef Zámečník, Bratislava

Montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení

Gas-MG s.r.o., Svidník

Výstavba inžinierskych sietí, plynovodov, vodovodov, rekonštrukcie kotolní a výstavba rodinných domov. Servis vyhradených plynových zariadení, predaj tepelnej techniky, inštalačného materiálu pre plyn, vodu, kúrenie

Fam s.r.o., Košice

Montáž, servis, revízia a oprava plynových kotlov

Plyno-služba, Bratislava

Plynoinštalačné práce, opravy a montáž, revízie

Simtec s.r.o., Bratislava

Revízie, skúšky a servis vykurovacej technológie značky Viessmann, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody. Predaj kotlov

Sanitherm s.r.o., Čakany

Dodávka a montáž vykurovania, vody a plynu. Odborné skúšky plynoinštalácie, domové rozvody plynu, výstavba plynovodov a kotolní, vodoinštalácie, montáž kanalizácií, radiátorové vykurovanie, podlahové kúrenie, sanita

MK therm, Pezinok

Montáž a rekonštrukcia vodovodov a ústredného kúrenia. Opravy a montáž plynových zariadení

K-Kontrol s.r.o., Trnava

Montáž, rekonštrukcie, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení. Výroba a montáž kovových konštrukcií, potrubia, zváračské a zámočnícke práce

Bioplyn, Omšenie

Záručné a pozáručné opravy plynových spotrebičov, plynových horákov. Analýza spalín plynových spotrebičov, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení. Montáž kúrenia, plynu, vody, kanalizácie

Europlyn s.r.o., Malacky

Servis kotlov a horákov, merania a regulácie, montáž rozvodov plynu, revízie

Ekomont, Šaľa

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba kotlov, tlakových nádob, plynových zariadení. Odborné skúšky tlakových zariadení

Gasenerg s.r.o., Bratislava

Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení. Dodávka, montáž, rekonštrukcie a opravy kotolní, výmenníkových staníc a potrubných rozvodov. Plynoinštalatérske, kúrenárske a vodoinštalatérske práce

Plynoservis-Revízie, Banská Bystrica

Servis a revízie plynových spotrebičov, horákov, kotlov, servis elektrických zariadení do 1000V

Dalibor Dudík, Lehnice

Servis plynových kotlov, montáž, oprava, servis plynových a elektrických zariadení

Jozef Malík, Kráľová pri Senci

Predaj a servis plynových zariadení. Závesné kotly, kondenzačné a stacionárne kotly, elektrokotly, kaskádové kotolne, kondenzačné kotolne

Instalservis, Košice

Elektroinštalačné práce, opravy, revízne správy. Montáž, opravy a rekonštrukcie vnútorných rozvodov vody, plynu, vykurovania

Herman Jozef, Plyn-Elektro s.r.o., Čadca

Záručné a pozáručné opravy plynových spotrebičov. Čistenie spotrebičov po vykurovacej sezóne. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, plynoinštalácie priemyselných objektov a rodinných domov, montáž plynových kotolní a plynovodov

Copyright © BEST.SK