Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Plynári

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby > Inštalatérske a kúrenárske práce >

Plynári

 
PODKATEGÓRIE

Plynoservisy (38)

ODKAZY 1 - 50 z 69

Inštalo, Trnava

Predaj a montáž kúrenia, plynových kotlov, ohrievačov, plynových zariadení, vykurovania, nerezových zásobníkov vody

Petra, Bratislava

Stavebné inštalácie - kúrenie, voda, plyn, elektro. Projekty, dodávky, montáže, opravy, rekonštrukcie

Cryomont s.r.o., Sačurov

Montáž, údržba a opravy rozvodov technických plynov, tlakových nádob, tlakových staníc

W.H.G., Martin

Projektovanie a realizácia plynových rozvodov a zariadení, tlakové skúšky, vodoinštalačné práce

Potrubie a.s., Košice

Dodávky a montáže technologických zariadení vrátane stavebných prác a kompletujúcich subdodávok, montáž, opravy, revízie a údržba plynových a tlakových zariadení zariadení

Aden-SK s.r.o., Žilina

Projektová a montážna firma v oblasti vykurovania a plynofikovania. Dodávky a montáž plynových spotrebičov, montáž plynových rozvodov

Vodplast, Piešťany

Predaj tepelnej a systémovej techniky, čerpadiel a kompresorov. Vybavenie kúpeľní. Montáž a servis plynových spotrebičov a kotlov. Revízie

GAS-Produkt s.r.o., Horné Orešany

Dodávka a montáž plynovodov, distribúcia a opravy regulátorov

Avip s.r.o., Bratislava

Čistenie odpadov, strešných zvodov. Havarijná služba - voda, plyn, kúrenie, elektrika, kanalizácia. Vodoinštalačné práce, plynoinštalácie, zámočnícke práce, stavebné práce

Gasmos, Lietavská Lúčka

Realizácia plynovej inštalácie, montáž plynových spotrebičov, pripojenie plynového kotla k ústrednému kúreniu, revízie

Slovtepmont a.s., Partizánske

Údržbárske a investičné práce v oblasti energetiky, plynofikácie. Montáže a opravy technologických zariadení

Provest s.r.o., Trstená

Inštalácie vykurovania a rozvodov plynu. Plynovody, výmenníkové stanice, regulačné stanice plynu a plynové kotolne, solárne systémy

Tim IS s.r.o., Dunajská Streda

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení

Heating Water Gas s.r.o., Bratislava

Havarijná a poruchová služba, zabezpečenie a inštalácia sanity, kompletná vodoinštalácia, inštalácia kúrenia a plynových rozvodov

Termon s.r.o., Bratislava

Realizácia stavebných inštalácií - kúrenie, voda, plyn, predaj sanity

Kovo, Piešťany

Projekty a montáže plynoinštalácií, dodávka plynových spotrebičov, plynových kotlov, servis plynových zariadení

Namont - Hric Štefan, Košice

Havarijná služba pre oblasti voda, ÚK, plyn, elektrika, vyprostenie z výťahu. Predaj náhradných dielov na údržbu bytov

Manag-Termo s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti technického vybavenia budov. Projekčná činnosť a realizácia profesií vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, zdravotechniky a plynu. Stavebný, technický, autorský dozor, výkon stavbyvedúceho

Július Kubáš, Bratislava

Montáže a rekonštrukcie rozvodov plynu, dodávky plynových odberných zariadení. Montáž a servis vodoinštalácií, čistenie kanalizácie elektrickou špirálou. Revízne správy

Tipeko s.r.o., Nitra

Dodávky a montáže ucelených prevádzkových súborov, rekonštrukcia a modernizácia technologických prevádzok

Ekofinal, Nitra

Montáže vodovodov, kanalizácie, ústredného vykurovania, plynovodov, rozvodov stlačeného vzduchu, solárnych systémov, tepelných čerpadiel. Záručný a pozáručný servis výrobkov Jika

Plynmont s.r.o., Humenné

Dodávka a montáž zariadení pre priemyselné technológie a technické vybavenie budov. Obrábanie a zváranie čiernych materiálov, materiálov z nehrdzavejúcej ocele, montáž technológií

Sugas, Zvolen

Plynofikácia obcí, rozvody zemného plynu, vykurovanie, dodávky kotolní, solárne systémy

Peter Horník, spol. s r.o., Poprad

Vykurovanie, plynofikácia, sanita - projektové dokumentácie, dodávka a montáž, tlakové skúšky a revízie

Dušan Jaššo, Kysucké Nové Mesto

Plynoinštalácie, elektroinštalácie, vodoinštalácie. Predaj, montáž, záručný a pozáručný servis, odborné skúšky, oprava a čistenie elektro a plynospotrebičov

Eugen Goótš, Spišská Nová Ves

Revízie, servis a montáž plynových zariadení

Remosta s.r.o., Piešťany

Predaj, montáž a servis plynových kotolní, ústredných kúrení, zdravotechnických inštalácií

Thermocentrum s.r.o., Piešťany

Dodávka a montáž ústredného a podlahového vykurovania. Dodávka kotlov a rozvodov, plynofikácia objektov

Unios s.r.o., Trnava

Zváračské a zámočnícke práce, montážne práce zdravotechniky a rozvodov vody, rozvody ústredného vykurovania, výmenníkových staníc a kotolní, plynoinštalácia

Rúr Gas, Lučenec

Montáž, opravy a predaj plynových zariadení, ústredného a podlahového kúrenia, vodovodu a kanalizácie

H.D.K. s.r.o., Považská Bystrica

Predaj, montáž, servis plynových zariadení - plynové infražiariče, kotle. Revízie plynových zariadení. Kotolne na drevnú štiepku, solárne systémy

Eres-Plyn, Banská Bystrica

Montáž, oprava a servis plynových zariadení, plynofikácia objektov, vodomery a merače tepla. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, tlakových a elektrických zariadení, uzemnenia

Remonta s.r.o., Zvolenská Slatina

Montáž, opravy, revízie plynových a elektrických zariadení. Predajňa s inštalačným a spojovacím materiálom, rúrami, sanitou, náradím, kotlami, sporákmi, farbami

Benjamín Komrska, Bratislava

Dodávka a montáž rozvodov kúrenia, plynu a vody. Služby v oblasti technického zariadenia budov

Rekont, Považská Bystrica

Servis a opravy kotlov, výmenníkových staníc, energetických zariadení, montáž, oprava a rekonštrukcie parných a horúcovodných kotlov, tlakových nádob, plynových zariadení, revízie a odborné prehliadky

Peter Vatrska, Krnča

Montáž vody, kúrenia, plynu, solárnych ohrevov, kanalizácií, podlahových kúrení

Gasko, Prešov

Dodávka a montáž - tepelná technika, plyn, kúrenie, para, ZTI, stlačený vzduch, chladenie, požiarne rozvody, nerez

Medimont s.r.o., Levice

Projekcia, dodávky, montáž, servis medicinálnych a technických plynov. Opravy a revízie

Enomont s.r.o., Topoľčany

Dodávka a montáž parných kotlov a kotolní, montáž a dodávka chemickej úpravy vody pre parné kotolne, plynových a olejových horákov, plynových rozvodov, ústredného kúrenia, slnečných kolektorov

Rudolf Horňák, Vrbové

Montáž plynových kotolní, výmenníkových staníc, ústredného a podlahového kúrenia, montáž solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel. Predaj kotlov, radiátorov, ohrievačov, sporákov, čerpadiel

Jozef Zámečník, Bratislava

Montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení

Vikra, Dubnica nad Váhom

Služby v oblasti plynofikačných, vodoinštalačných, zámočníckych a kúrenárskych prác, montáž ľahkých oceľových konštrukcií

JM KTN - servis, Žilina

Dodávka a montáž ústredného a podlahového vykurovania. Vodoinštalácia, plynoinštalácia, otryskávanie, zváranie. Predaj a opravy priemyselných armatúr

Dušan Vacula, Bratislava

Vodovodné batérie, vodoinštalatérske, plynoinštalatérske a kúrenárske práce

Ferotherm, Bratislava

Montáž kúrenia, plynu, podlahového vykurovania, zariadení na úpravu vody. Predaj a montáž kotlov

Format Prešov s.r.o., Prešov

Predaj a montáž plynospotrebičov, plynofikácia objektov, revízie

Supratherm, Družstevná pri Hornáde

Plynoinštalácia rodinných a priemyselných budov, montáž ústredného kúrenia, dodávka riadiacich a ovládacích prvkov ústredného kúrenia, dodávka materiálu, výroba a montáž akumulačných nádrží, zhotovenie projektovej dokumentácie a výsledných revízií

Polygas, Banská Bystrica

Projektová činnosť, stavebníctvo a priemysel, inžinierska činnosť

Plyno-služba, Bratislava

Plynoinštalačné práce, opravy a montáž, revízie

Saku, Maňa

Vodoinštalačné a kúrenárske práce, montáž rozvodov, kotlov, podlahového kúrenia. Plynoinštalačné práce od projektov po realizáciu
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK