Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Personálne poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Personálne poradenstvo

 
PODKATEGÓRIE

Trh práce (296)

ODKAZY 1 - 50 z 147

Pedersen and Partners, s.r.o., Bratislava

Personálne poradenstvo v strednej a východnej Európe

R.I.Consultancy Services s.r.o., Bratislava

Poradenské služby v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov

Business Development s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská spoločnosť - servis v oblasti riadenia ľudských zdrojov, tréningy, poradenstvo

SLCP Consulting s.r.o., Žilina

Manažérske poradenstvo, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, personálny lízing, audit a poradenstvo

P&Bert Management Consulting Group Slovakia s.r.o., Bratislava

Vyhľadávanie a výber kľúčových a riadiacich pracovníkov strednej a vyššej úrovne

Accord Group Ceska s.r.o., Bratislava

Poradenská činnosť v oblasti personalistiky

Manpower Slovensko s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti personálneho poradenstva, personálneho lízingu, tréningov, vyhľadávania a ponuky pracovných pozícií

Lugera & Maklér, Trenčín

Personálna agentúra. Vyhľadávanie a výber pracovníkov, personálny lízing, nábor, tréningy a konzultácie, mzdová agenda

Trenkwalder personálne služby s.r.o., Bratislava

Personálna agentúra zaoberajúca sa personálnym poradenstvom, výbermi a leasingom zamestnancov

Hays Slovakia s.r.o., Bratislava

Medzinárodná spoločnosť v oblasti získavania špecialistov a služieb ľudských zdrojov

Natek Slovensko, Bratislava

Medzinárodná personálna agentúra. Sprostredkovanie práce v oblasti informačných technológií a telekomunikačných služieb

Index Nosluš s.r.o., Bratislava

Vyhľadávanie a výber pracovníkov, personálne poradenstvo, študentská výpomoc, personálny leasing, recruitment, dlhodobá práca. Zoznam pobočiek

Open Door International, Šaľa

Personálne poradenstvo - rozvoj ľudských zdrojov, tréningy predajných zručností, komunikácie so zákazníkom a rozvoj riadiacich zručností

Top Consult Group s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská spoločnosť - vyhľadávanie a výber pracovníkov, tréningové programy, motivačný systém, manažérsky a personálny audit

Hay Group s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v podnikaní a poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

Iventa, Bratislava

Ponuka poradenských a personálno marketingových služieb. Ponuka práce na Slovensku a v zahraničí

Client & Partner Business Development s.r.o., Trenčín

Poradenstvo - manažment, marketing, ľudské zdroje, strategický rozvoj, financie. Rozvojové programy, outsourcing účtovníctva

Human Capital s.r.o., Bratislava

Konzultačná a vzdelávacia spoločnosť - tréningy, školenia a workshopy zamestnancov, personálne poradenstvo

Agentúra Emka, Bratislava

Poradenstvo pre oblasť riadenia ľudských zdrojov, tvorba subsystémov personálneho riadenia, vzdelávanie a profesionálny rozvoj manažérov a pracovníkov

Synergie Slovakia, Bratislava

Vyhľadávanie vhodných a vysoko kvalifikovaných kandidátov pre voľné miesta v medzinárodných spoločnostiach

Eduka s.r.o., Bratislava

Personálne poradenstvo, poradenstvo pre manažérov, tréningové programy, vyhľadanie a výber pracovníkov, personálny audit

Maxman Consultans s.r.o., Bratislava

Výukové programy, rozvoj organizácie, manažérov, tréningy, zdokonalenie procesu predaja

Trexima s.r.o., Bratislava

Štatistické zisťovania, personálne, finančné a účtovnícke poradenstvo

Arthur Hunt s.r.o., Bratislava

Medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť. Priame vyhľadávanie a výber na manažérske, seniorské a špecializované pozície v rôznych segmentoch, komplexné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

Mercuri International s.r.o., Bratislava

Poradenská a tréningová spoločnosť

Client & Partner s.r.o., Trenčín

Poradenská spoločnosť, pracujúca v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, rozvoja obchodných tímov a e-businessu formou tréningov, work-shopov a konzultácií

Armstrong CC s.r.o., Bratislava

Projekty firemnej kultúry, identity, projekty riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, komunikácie. Personálny audit, tréningy komunikačných techník

Jobpoint s.r.o., Bratislava

Audit riadenia ľudských zdrojov, kariérne poradenstvo, nastavenie personálnych procesov, odborné konzultácie, personálna administratíva, vnútrofiremné audity ľudských zdrojov, vyhľadávanie a výber zamestnancov

CPBA s.r.o., Bratislava

Daňové a manažérske poradenstvo, poradenstvo pre ľudské zdroje, medzinárodná mobilita. Manažérske tréningy a programy

HRC Slovakia s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská spoločnosť: výber pracovníkov, personálny lízing, pracovné ponuky

Assessment Systems Slovakia s.r.o., Senica

Personálne poradenstvo - výber a rozvoj zamestnancov, kariérové plánovanie a personálne audity, vedenie výkonu a motivačné programy, psychodiagnostika

Neumann & Partners s.r.o., Bratislava

Medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť

All Prof Slovakia s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská spoločnosť. Vyhľadávanie a výber pracovníkov, dočasné pridelenie zamestnancov, outplacement

Jenewein Group, s.r.o., Bratislava

Personálno - poradenská činnosť

Maximapoint, Bratislava

Sprostredkovanie zamestnania a pracovníkov, personálne poradenstvo pri výbere pracovníkov

Team training s.r.o., Šamorín

Podpora spoločností usilujúcich o manažérsky a osobnostný rozvoj svojich zamestnancov

Adecco s.r.o., Bratislava

Ponuka pracovníkov a pracovných miest na Slovensku a v Českej republike

Ibis partner s.r.o., Bratislava

Vzdelávacia a poradenská spoločnosť špecializujúca sa na podporu výkonnosti podnikov prostredníctvom prípravy manažérov a riadenia ľudských zdrojov. Služby: semináre a tréningy, hodnotenie ľudí, príprava HR špecialistov

KNO Slovensko s.r.o., Bratislava

Organizácia a rozvoj ľudských zdrojov, komplexné riešenia na dosiahnutie zvýšenia produktivity a efektivity pracovných výkonov jednotlivcov a tímov. Analýzy potrieb, vypracovanie rozvojových programov

Appel Counselling s.r.o., Bratislava

Vyhľadávanie a výber pracovníkov, pracovné ponuky, vzdelávanie, personálne projekty, komplexné poradenstvo

Co/Man 1.Systemická s.r.o., Banská Bystrica

Systemické trénovanie manažérov, poradenstvo pri výbere a rozvoji zamestnancov, analýza vzdelávacích potrieb, vytvorenie vzdelávacej stratégie, ponuka vzdelávacích a rozvojových podujatí

PhDr. Jozef Čuha, Banská Bystrica

Poradenská a vzdelávacia spoločnosť, pôsobiaca v oblasti manažmentu, obchodu, komunikácie a medziľudských vzťahov

Hudson Global Resources s.r.o., Bratislava

On-line sprostredkovanie práce, reklamná agentúra v oblasti náborovej inzercie, poradenstvo v oblasti výberu a riadenia ľudských zdrojov

A-Omega s.r.o., Malacky

Vyhľadávanie vhodných kandidátov na odborné, stredné a vyššie pozície pre medzinárodné a slovenské spoločnosti zamerané na výrobu a služby, predovšetkým pre sektory strojárstva, elektrotechniky, chémie a odvetvia obchodu

Agentúra VaV Slovakia s.r.o., Prešov

Pracovná a poradenská agentúra. Sprostredkovanie zamestnania, au-pair, pobyty. Poradenstvo v oblasti zamestnania, predaj leteniek a cestovného poistenia, zabezpečenie ubytovania a študijných pobytov, prekladateľské služby, transfer peňazí

Novidea s.r.o., Poprad

Personálno-poradenská agentúra - semináre, sprostredkovanie zamestnania, výber pracovníkov, príprava kandidátov na konkurzné konania

Luto s.r.o., Košice

Personálne poradenstvo, sprostredkovanie zamestnania, personálny lízing, výber kandidátov na voľné pozície, tréningy

Profkreatis, Bratislava

Agentúra pre kariérny rast. Informačná, konzultačno-poradenská, posudzovacia, hodnotiaca a lektorská činnosť

Bc. Miroslav Cangár, Revúca

Poradenské a konzultačné práce v personálnej oblasti, vzdelávacie činnosti v personálnej oblasti a oblasti výpočtovej techniky, grafické a multimediálne práce, reklamná a propagačná činnosť, fotografické služby

HR-People, Bratislava

Vyhľadávanie a výber kvalifikovaných pracovníkov s jazykovými, manažérskymi a technickými schopnosťami a ich uplatnenie na medzinárodnom a domácom pracovnom trhu
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK