Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Opatrovateľské služby

Obsah > Firmy > Služby > Spoločenské služby >

Opatrovateľské služby

 
PODKATEGÓRIE

Ošetrovateľské služby (40)

Stráženie detí (13)

ODKAZY 1 - 50 z 51

Bratislavsko-trnavská arcidiecézna charita, Trnava

Domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, opatrovateľské služby v rodinách, detské jasle Charitáčik, chránená dielňa

Súkromné jasle - Kľúčik, Bratislava

Detské jasle, opatrovateľská služba aj v domácnosti

Gerium, Bratislava

Domov dôchodcov s kapacitou 50 miest pre mobilných a imobilných občanov. Podmienky prijatia, tlačivá

Jasle a škôlka Bratislava - Detské kráľovstvo

Súkromné opatrovateľské centrum pre deti od 1 do 6 rokov v bezpečnom a antialergickom prostredí domčeka s dvorom s kuchyňou aj pre deti s alergiou

Venia n.o., Bratislava

Opatrovateľská služba - starostlivosť o deti a starších občanov

Domov sociálnych služieb Symbia, Zvolen

Poskytujeme služby sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom a dospelým zdravotne postihnutým občanom: s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a s kombinovaným postihnutím. Starostlivosť poskytujeme formou denného a celodenného pobytu

Vitalita n.o., Lehnice

Zdravotnícke služby pre pacientov v oblastiach fyziatricko-rehabilitačnej a doliečovania dlhodobo chorých. Služby sociálnej starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby

Cinderella Family Servis s.r.o., Bratislava

Firemné upratovanie, gazdinky do domácností, jednorázové upratovanie

Senior Park, Rohovce

Sociálne a zdravotné služby v domove sociálnych služieb, domove dôchodcov, hospici a dome ošetrovateľskej starostlivosti

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krupina

Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom pre 48 seniorov

Bratislavská katolícka charita

Charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi. Agentúra domácej starostlivosti, domov sociálnych služieb, charitatívno-sociálne centrum, domov dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby

Drahuškovo, Krajné

Domov komunitného bývania pre osoby s autizmom, chránené dielne pre zdravotne postihnutých

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Tisovec

Komplexná starostlivosť starým občanom a občanom so zdravotným postihnutím

Nový domov, Želiezovce

Dom dôchodcov a sociálnych služieb - opatrovateľská a zdravotná starostlivosť podľa individuálnych potrieb a zdravotného stavu obyvateľov domova

Opatrovateľky.com

Portál pre záujemkyne o prácu opatrovateľky v zahraničí. Fórum, články, pracovné ponuky, ponuky kurzov, opatrovateľské agentúry

Domov dôchodcov, Santovka

Starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých ľudí

Seniorville, Bratislava

Zdravotná starostlivosť, bývanie

Ados-DS s.r.o., Dunajská Streda

Ošetrovateľská starostlivosť a opatrovateľská služba v domácom prostredí

Domov sociálnych služieb, Detva

Poskytovanie sociálnych služieb telesne postihnutým

Domov sociálnych služieb Dúha, Bardejov

Zariadenie s denným a týždenným pobytom pre deti a dospelých s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania, zmyslovým postihnutím

Hospic sv. Františka z Assisi, Palárikovo

Paliatívna starostlivosť zdravotne a ťažko postihnutých osôb, domov dôchodcov, lekársky dozor, lôžková časť

Domus Bene–Dom dobra, Senec

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča

Sociálne služby seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, celoročná forma pobytu

Hron Dubová, Nemecká

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Podmienky prijatia, poskytované služby, úhrady za služby, aktivity

Aner Haus s.r.o., Bratislava

Komplexné služby pre rodinu a domácnosť. Služba gazdinky - pomocnica v domácnosti. Služba opatrovateľky. Maľovanie, stierkovanie. Firemné upratovanie. Univerzálny majster priamo do bytu, domu, či firmy. Účtovné služby

Domestica SR s.r.o., Bratislava

Upratovanie domácností, firiem, opatrovanie detí a starších ľudí

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice

Základná a odborná ambulantná a ústavná starostlivosť starším a chronicky chorým osobám

Gerion, Borinka

Súkromné lôžkové zariadenie pre imobilných a čiastočne mobilných dôchodcov

Karpatské gazdinky s.r.o., Pezinok

Upratovanie domácností a firiem, umývanie okien, opatera detí, gazdinky a spoločníčky pre starších ľudí

Senior Asistencia Manažment, Bratislava

Pomoc seniorom a ich rodinám vysporiadať sa so záležitosťami starnutia

Domov dôchodcov, Poproč

Ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, kultúrna činnosť pre seniorov

Domov sociálnych služieb, Prešov

Starostlivosť a ubytovanie pre telesne postihnutých občanov, detský stacionár

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen

Služby sociálnej starostlivosti pre starých a zdravotne postihnutých občanov s telesným a zmyslovými poruchami s celoročnou formou pobytu. Podmienky prijatia, tlačivá, aktuality

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Klenovec

Sociálne služby spojené s celoročným ubytovaním starým občanom - podmienky prijatia, aktivity, rozsah služieb

Domov sociálnych služieb, Jabloň

Komplexné sociálne služby mužom a ženám s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania, zmyslovým postihnutím

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Skalica

Služby pre klientov s diagnózou mentálna retardácia, Downov syndróm, Rettov syndróm a autizmus

Senior Service s.r.o., Bratislava

Sprostredkovanie nepretržitého opatrovania v domácom prostredí pacienta

Domov sociálnych služieb, Strážske

Zariadenie s celoročným pobytom pre 100 detí s telesným a mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Okoč-Opatovský Sokolec

Pobyt a starostlivosť o pacientov v ľahkom, strednom a ťažkom pásme mentálnej retardácie s primárnym mentálnym postihnutím a pridruženým telesným postihom

Domov-penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov, Kolárovo

Poskytovanie starostlivosti v sociálnej a zdravotnej oblasti

Relax Obraz Kabátová, Bratislava

Tvorba a predaj kolážových obrazov. Kolážové kurzy, tvorivé dielne na báze ručných aktivít s papierom a textilom. Animácie voľného času detí a dospelých, osvetová práca, opatrovateľské služby

Kačiatko, Bratislava

Opatrovateľské zariadenie rodinného typu

Domov sociálnych služieb, Ličartovce

Sociálna starostlivosť klientom s duševnými poruchami a poruchami správania

Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou

Zariadenie s celoročným a týždenným pobytom - starostlivosť dospelým občanom s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania a zmyslovým postihnutím

Kor-Gym n.o., Hertník

Integračné zariadenie, domov sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnutých bez rozdielu pohlavia a veku

Centrum STL s.r.o., Trnava

Poskytovanie osobnej starostlivosti starším ľuďom, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej životnej situácii

Alpe s.r.o., Šaľa

Výstavba a prevádzkovanie penziónu pre dôchodcov a domova pre dôchodcov

Ados-Magda s.r.o., Nitra

Domáca ošetrovateľská starostlivosť, liečebná rehabilitácia, opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba, Trnava

Služby Katolíckej jednoty Slovenska pre seniorov

Dom seniorov centrum oddychu, Senec

Zariadenie sociálnych služieb na južnej strane Slnečných jazier
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK