Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Notárske úrady

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby >

Notárske úrady

 
ODKAZY 1 - 23 z 23

Bizoň s.r.o., Nitra

Komplexný právny servis - notársky úrad, realitná kancelária a poradenstvo, advokátska kancelária

JUDr. Miloslav Kováč, Bratislava

Notárske služby - popis činnosti, legislatíva, odmena notára

JUDr. Zuzana Grófiková, Bratislava

Notárske služby - popis činnosti, legislatíva, odmena notára

JUDr. Viera Kalinová, Banská Bystrica

Činnosť notára - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

JUDr. Daniela Kováčová, Košice

Notársky úrad - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie, konanie vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

JUDr. Mária Malíková, Bratislava

Notárske služby - popis činnosti, legislatíva, odmena notára

JUDr. Miriam Hroteková, Bratislava

Notárske služby - popis činnosti, legislatíva, odmena notára

JUDr. Peter Kriško, Bratislava

Služby notára - spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností

JUDr. Katarína Pohronská, Bratislava

Notárske služby - popis činnosti, legislatíva, odmena notára

JUDr. Viera Selecká, Trebišov

Notárska činnosť - osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, vydávanie odpisov, výpisov a potvrdení z notárskych zápisníc

JUDr. Ľubica Floriánová, Bratislava

Notárske služby - popis činnosti, legislatíva, odmena notára

JUDr. Ľubomír Vlha, Bratislava

Notársky úrad - právne služby a poradenstvo

JUDr. Darina Hornáčeková, Zvolen

Notárska kancelária - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právnych významných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

JUDr. Dagmar Hudecová, Bratislava

Notárske služby - popis činnosti, legislatíva, odmena notára

Notársky úrad JUDr. Miriam Danczi, Nitra

Notárske služby - popis činnosti, legislatíva, odmena notára

JUDr. Soňa Šuvadová, Liptovský Hrádok

Činnosť a služby notárskej kancelárie

JUDr. Anna Pčolová, Trenčín

Notárske služby - kontaktné informácie, činnosť, odmena

Mgr. Peter Danczi, Nové Zámky

Služby notárskeho úradu, mobilná kancelária, poplatky, kontakt

JUDr. Katarína Žiaková, Bratislava

Notársky úrad - spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, činnosť súdneho komisára

Mgr. Martina Sobinkovičová, Košice

Notársky úrad - služby pre obchodné spoločnosti a pre občanov

JUDr. Miroslav Gregor, Trnava

Komplexná notárska činnosť - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, právne poradenstvo

JUDr. Mária Kucharovičová, Bratislava

Notársky úrad - spisovanie notárskych zápisníc, zakladanie spoločností, dobrovoľné dražby, spisovanie závetov, overovacia činnosť, záložné právo, dedičské konania

JUDr. Mária Cintavá, Bratislava

Osvedčovanie právne významných skutočností, právne poradenstvo, závety, registrácia záložných práv k hnuteľným veciam

Copyright © BEST.SK