Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Mediačné služby

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby >

Mediačné služby

 
ODKAZY 1 - 19 z 19

Atna, Bratislava

Mediačné centrum. Služby a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov. Kurzy a tréningy na odbúravanie stresu, na zvyšovanie kvality sociálnych a komunikačných zručností. Relaxačné pobyty pre ženy. Zážitková kancelária

Asociácia mediátorov Slovenska, Bratislava

Združuje ľudí, ktorí pracujú ako mediátori

Domicilium, Bratislava

Služby pri sprostredkovaní predaja, kúpy, zámeny a nájmu nehnuteľností a výmeny bytov s právnym servisom, poskytovanie právnej pomoci - advokácia, mediácia

Mgr. Marek Tóth, Sereď

Alternatívne riešenia konfliktov - mediácia, vyjednávanie, facilitácia, konciliácia

JUDr. Karina Uhrínová, Banská Bystrica

Advokátska kancelária - občianske, rodinné, obchodné, správne, pracovné a trestné právo, mediácia

Auditio Consulting s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, služby pre zahraničných investorov, poradenské služby, mediácia

PhDr. Ladislav Maczkó, Nové Zámky

Mediácia

BKS Úspech s.r.o., Bratislava

Vzdelávacie programy pre manažérov, predajcov, personalistov. Mediačné konanie, projekty pre eurofondy

AGJ, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zostavenie priznania k dani, ekonomické a účtovné poradenstvo, personálne poradenstva, mediačné služby

BB Consensus s.r.o., Bratislava

Mediácia v komerčnej oblasti, vyjednávanie s protistranou, práca s pohľadávkami

JUDr. Dana Martinková, Bratislava

Komplexné právne a mediačné služby pre slovenských a zahraničných klientov

Slovenská rozhodcovská a.s., Bratislava

Rozhodcovské konania, vymáhanie pohľadávok, vedenie mediačného centra

JUDr. Viola Dudáková, Bratislava

Advokátska kancelária - občianske, obchodné, pracovné a správne právo. Činnosť konkurzného správcu, mediácia

Centrum mimosúdnych dohôd, Poprad

Mediačné centrum, riešenie sporov mimosúdnou cestou

Ing. Alena Ondrová, Nové Mesto nad Váhom

Kancelária mediátora

Mgr. Agnesa Mikovčíková, Galanta

Mediátor

Mgr. Jaroslav Brezina, Žilina

Mediačná a poradenská kancelária

JUDr. Elena Böhmerová, Poprad

Registrovaná mediátorka s celoštátnou pôsobnosťou

JUDr. Vladimír Kečkeméty, Prešov

Strážna a detektívna služba poskytovaná fyzickým a právnickým osobám. Mediačné služby

Copyright © BEST.SK