Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Marketingové a manažérske kurzy

Obsah > Firmy > Služby > Výučba a kurzy >

Marketingové a manažérske kurzy

 
ODKAZY 1 - 50 z 162

SLCP Consulting s.r.o., Žilina

Manažérske poradenstvo, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, personálny lízing, audit a poradenstvo

Intenzíva s.r.o., Bratislava

Vzdelávacie a konferenčné centrum

Akadémia vzdelávania, Bratislava

Vzdelávanie dospelých vo všetkých odboroch, rekvalifikačné a jazykové kurzy, tvorba a realizácia vzdelávacích programov na objednávku

Transfer Slovensko s.r.o., Bratislava

Odborné vzdelávanie a tréningy v manažmente a ekonomike, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti manažmentu, špeciálne v oblasti riadenia ľudských zdrojov, dištančné vzdelávanie

Top Consult Group s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská spoločnosť - vyhľadávanie a výber pracovníkov, tréningové programy, motivačný systém, manažérsky a personálny audit

Eurocontrol s.r.o., Žiar nad Hronom

Poradenské a vzdelávacie služby v oblasti budovania manažérskych systémov podľa noriem ISO 9000, ISO 14 000, OHSAS 18 000, EMAS, HACCP a AQAP

Euroedu s.r.o., Košice

Vzdelávacia agentúra so zameraním na top manažérov a odborných zamestnancov obcí, miest a samosprávnych krajov. Kongresy, konferencie, kurzy, projekty

FBE Bratislava s.r.o.

Tréningy a poradenstvo pre manažérov a odborných pracovníkov v oblastiach zlepšovanie podnikových procesov, manažment kvality, ISO 9000, manažérske zručnosti, obchod

Dynamic Relations 2000 s.r.o., Bratislava

Public relations, internet relations, informačný lobbying, strategická a krízová komunikácia, monitoring. Mediálne školenia a praktické tréningy

Agentúra Emka, Bratislava

Poradenstvo pre oblasť riadenia ľudských zdrojov, tvorba subsystémov personálneho riadenia, vzdelávanie a profesionálny rozvoj manažérov a pracovníkov

Eduka s.r.o., Bratislava

Personálne poradenstvo, poradenstvo pre manažérov, tréningové programy, vyhľadanie a výber pracovníkov, personálny audit

Maxman Consultans s.r.o., Bratislava

Výukové programy, rozvoj organizácie, manažérov, tréningy, zdokonalenie procesu predaja

Mercuri International s.r.o., Bratislava

Poradenská a tréningová spoločnosť

Business Success s.r.o., Bratislava

Manažérsky a podnikateľský tréning. Semináre v oblasti predaja, riadenia a motivácie, marketingu

Seesame s.r.o., Bratislava

Poradenská spoločnosť v oblasti komunikácie a public relations, vzdelávacie programy pre manažérov

Client & Partner s.r.o., Trenčín

Poradenská spoločnosť, pracujúca v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, rozvoja obchodných tímov a e-businessu formou tréningov, work-shopov a konzultácií

Armstrong CC s.r.o., Bratislava

Projekty firemnej kultúry, identity, projekty riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, komunikácie. Personálny audit, tréningy komunikačných techník

Astraia s.r.o., Nitra

Certifikačný orgán manažérskych systémov, semináre a školenia

CPBA s.r.o., Bratislava

Daňové a manažérske poradenstvo, poradenstvo pre ľudské zdroje, medzinárodná mobilita. Manažérske tréningy a programy

Adda Consultants s.r.o., Bratislava

Výcvikové programy, tréningy, workshopy pre manažérov. Program integrovaného rozvoja manažérov

Consulting & Management s.r.o., Bratislava

Podnikateľské poradenstvo, prednášky a školenia

Fakulta manažmentu UK, Bratislava

Vzdelávacie MBA programy pre stredný a vrcholový management

LawIT s.r.o., Trnava

Poradenstvo a právny audit v rámci procesov, komplexné podnikové poradenstvo a starostlivosť, školenia - Platná legislatíva v SR, Jazykové kurzy v hladine ALFA, Intenzívne konverzačné jazykové kurzy, projekty EU

Ing. Róbert Polák, Žilina

Poradenstvo pri budovaní systému manažérstva kvality ISO 9000, ISO 14000, HACCP, webdesign, SEO, inžinierska činnosť v stavebníctve, rozpočty, kalkulácie

ZMS Consulting&Coaching s.r.o., Žilina

Koučovanie manažérov, majiteľov firiem, podnikateľov. Podpora investorov z anglicky hovoriacich štátov, projektový manažment, hľadanie priestorov, nábor ľudí, zaškoľovanie

Macrosoft s.r.o., Bratislava

Školiace stredisko pre firmy aj jednotlivcov. Počítačové kurzy - Windows, Office, grafika, programovanie, operačné systémy. Rekvalifikačné kurzy, manažérske vzdelávanie, tréningové programy. Prenájom učební

Team training s.r.o., Šamorín

Podpora spoločností usilujúcich o manažérsky a osobnostný rozvoj svojich zamestnancov

Velmax s.r.o., Prešov

Spracovanie ekonomickej agendy, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, evidencia DPH, spracovanie daní, poradenstvo, organizovanie školení, seminárov a lektorská činnosť

Ibis partner s.r.o., Bratislava

Vzdelávacia a poradenská spoločnosť špecializujúca sa na podporu výkonnosti podnikov prostredníctvom prípravy manažérov a riadenia ľudských zdrojov. Služby: semináre a tréningy, hodnotenie ľudí, príprava HR špecialistov

Perfect Quality Mark s.r.o., Banská Bystrica

Certifikácia manažérskych systémov a personálu, organizovanie školení a sympózií zameraných na vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva kvality

KNO Slovensko s.r.o., Bratislava

Organizácia a rozvoj ľudských zdrojov, komplexné riešenia na dosiahnutie zvýšenia produktivity a efektivity pracovných výkonov jednotlivcov a tímov. Analýzy potrieb, vypracovanie rozvojových programov

APLS s.r.o., Dolný Kubín

Vývoj a dodávky podnikových informačných systémov, poradenstvo, školenia

Zetex, Košice

Semináre, tréningy, školenia pre manažment, výrobné a obchodné firmy

Mgr. Martina Mašlonková, Bratislava

Víkendové kurzy kreslenia metódou Betty Edwards akreditované MŠ SR. Kurzy Nail-art, Vizáž, Bachova terapia, Kineziológia. Kurz Ako myslia milionári - pre deti a dospelých, kurzy varenia. Fotenie svadieb

Co/Man 1.Systemická s.r.o., Banská Bystrica

Systemické trénovanie manažérov, poradenstvo pri výbere a rozvoji zamestnancov, analýza vzdelávacích potrieb, vytvorenie vzdelávacej stratégie, ponuka vzdelávacích a rozvojových podujatí

TeleDom, Košice

Vzdelávacie centrum s využívaním progresívnych informačných a komunikačných technológií

PhDr. Jozef Čuha, Banská Bystrica

Poradenská a vzdelávacia spoločnosť, pôsobiaca v oblasti manažmentu, obchodu, komunikácie a medziľudských vzťahov

NMC s.r.o., Žilina

Organizovanie intenzívnych pracovných seminárov spojených s analýzou modelových situácií

Vsa s.r.o., Banská Bystrica

Manažérske poradenstvo, manažérske tréningy, audit

Dynargie Slovakia s.r.o., Bratislava

Celosvetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti riadenia ľudských zdrojov

CKV Consult s.r.o., Bratislava

Realizácia poradenských a vzdelávacích projektov pre klientov z bankového a finančného sektora. Poradenstvo pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ

Developium s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti rozvoja a optimalizácie ľudských zdrojov. Realizácia rozvojových programov a hodnotiacich centier založených na kompetenčnom prístupe

Marketin, Jánovce

Strategické a marketingové poradenstvo, prieskumy trhu a odvetvové analýzy, konkurenčné spravodajstvo a analýzy firiem, podpora v zahraničnom obchode a marketingu, školenia a odborné prezentácie

M.C. Triton Slovakia s.r.o., Bratislava

Poradenská a vzdelávacia spoločnosť. Manažérske vzdelávanie, riadenie projektov zmien a reštrukturalizácie, riadenie ľudských zdrojov, rozvoj obchodu, procesné riadenie, zvyšovanie výkonnosti firiem

Cytotrade s.r.o., Bratislava

Kurzy rozvoja osobnosti a efektívnej komunikácie. Tímová práca, selfmarketing, manažment konfliktov

Timan s.r.o., Bratislava

Poradenské a vzdelávacie služby pre oblasť manažmentu

Agentúra Tempo s.r.o., Žilina

Semináre, kurzy a školenia v oblasti ekonomiky, legislatívy, pracovnoprávnych vzťahov, daní a verejných financií. Účtovníctvo, spracovanie miezd, daňové priznanie

Finstraco s.r.o., Bratislava

Poradenské a vzdelávacie služby so zameraním na oblasť strategického manažmentu, podnikateľských koncepcií a projektového financovania

Winfo s.r.o., Bratislava

Tvorba webstránok, e-business. Vzdelávanie a teambuilding, marketingové a strategické poradenstvo, služby pre farmaceutické firmy

Aislinn s.r.o., Prievidza

Tréningy na dosahovanie obchodných úspechov, manažérsky koučing, poradenstvo
Stránka:    1 234Ďalšia >

Copyright © BEST.SK