Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kúrenári

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby > Inštalatérske a kúrenárske práce >

Kúrenári

 
ODKAZY 1 - 50 z 77

Inštalo, Trnava

Predaj a montáž kúrenia, plynových kotlov, ohrievačov, plynových zariadení, vykurovania, nerezových zásobníkov vody

Lime, Košice

Montáže ústredného kúrenia a vodoinštalácie, inštalovanie sociálnych zariadení v obytných rodinných domoch, školách

Petra, Bratislava

Stavebné inštalácie - kúrenie, voda, plyn, elektro. Projekty, dodávky, montáže, opravy, rekonštrukcie

Enbra Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Dodávky a montáž meračov tepla, vykurovacej techniky, kotlov

Systherm SK s.r.o., Liptovský Mikuláš

Technológie odovzdávania tepla - kotolne, solárne systémy, komplexné služby v oblasti výroby a distribúcie tepla

Farkas Peter, Veľká Mača

Montáž, dodávka a servis - automatické zavlažovacie systémy, kúrenie a vykurovacie zariadenia, plyno a vodoinštalácie

Ján Nyári, Dubník

Služby v oblasti vodovodných a teplovodných rozvodov. Predaj plynových spotrebičov, materiálov ústredného kúrenia a plynových kachieľ - veľkoobchod, maloobchod

Thermoflex, Rožňava

Montáž vykurovacích systémov - podlahové vykurovanie, radiátorové vykurovanie, predaj komponentov vykurovania

Avip s.r.o., Bratislava

Čistenie odpadov, strešných zvodov. Havarijná služba - voda, plyn, kúrenie, elektrika, kanalizácia. Vodoinštalačné práce, plynoinštalácie, zámočnícke práce, stavebné práce

Solar-Shop, Nitra

Predajňa ekologických energetických systémov. Solárne kolektory, fotovoltaické prvky, čerpadlá, stenové vykurovanie, splyňovacie kotly, krbové vložky. Vodoinštalačné práce, montáž ústredného a podlahového vykurovania

Heating Water Gas s.r.o., Bratislava

Havarijná a poruchová služba, zabezpečenie a inštalácia sanity, kompletná vodoinštalácia, inštalácia kúrenia a plynových rozvodov

Termon s.r.o., Bratislava

Realizácia stavebných inštalácií - kúrenie, voda, plyn, predaj sanity

Namont - Hric Štefan, Košice

Havarijná služba pre oblasti voda, ÚK, plyn, elektrika, vyprostenie z výťahu. Predaj náhradných dielov na údržbu bytov

Medve s.r.o., Liptovský Mikuláš

Projekty, dodávky a montáž vykurovacích telies. Panelové vykurovacie telesá, armatúry pre kúrenie a príslušenstvo, systémy upevňovania

Tenza Slovakia s.r.o., Nitra

Dodávky technológií pre výrobu, rozvod a výmenu tepla, zabezpečovanie kompletného servisu dodávaných zariadení

Manag-Termo s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti technického vybavenia budov. Projekčná činnosť a realizácia profesií vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, zdravotechniky a plynu. Stavebný, technický, autorský dozor, výkon stavbyvedúceho

Ján Karas, Ružomberok

Inštalatérska firma - montáž kúrenia a rozvodov vody, kanalizácie. Slnečné kolektory, kotly na biomasu

V-systém elektro s.r.o., Malacky

Podlahové vykurovanie, ochrana vonkajších plôch pred ľadom a snehom, ochrana odkvapov a potrubia pred zamŕzaním, špeciálne aplikácie - vykurovanie skleníkov, vykurovacie prvky, regulácia, sady a doplnky vykurovacích systémov

Muroservis s.r.o., Košice

Servis kotlov, kúrenárske práce

Svidgas s.r.o., Svidník

Inštalácia a oprava ústredného kúrenia, montáž zdravotechniky. Realizácia stavebných prác, priemyselných a inžinierskych stavieb

Tipeko s.r.o., Nitra

Dodávky a montáže ucelených prevádzkových súborov, rekonštrukcia a modernizácia technologických prevádzok

Eurosystemy Group

Výroba, dodávky a inštalácia moderných kúrenárskych systémov, komplexné dodávky rozvodov tepla a vody, podlahové kúrenie

Ekofinal, Nitra

Montáže vodovodov, kanalizácie, ústredného vykurovania, plynovodov, rozvodov stlačeného vzduchu, solárnych systémov, tepelných čerpadiel. Záručný a pozáručný servis výrobkov Jika

Calorim Sk s.r.o., Žilina

Projekčná činnosť, predaj a montáž meracej a regulačnej techniky, kúrenárske práce. Projekcia a dodávky solárnych systémov, tepelných čerpadiel

Profi Krtko, Ostrov

Čistenie kanalizácií, inštalatérske a kúrenárske práce, havarijný servis

Sugas, Zvolen

Plynofikácia obcí, rozvody zemného plynu, vykurovanie, dodávky kotolní, solárne systémy

Duos-Chem s.r.o., Bratislava

Dodávka, údržba, opravy a servis zariadenia kotolní a úpravovní vody, rozvodov ústredného kúrenia

Peter Horník, spol. s r.o., Poprad

Vykurovanie, plynofikácia, sanita - projektové dokumentácie, dodávka a montáž, tlakové skúšky a revízie

Bytterm a.s., Žilina

Montáž a opravy ústredného kúrenia, inštalatérske práce, klampiarske a zámočnícke práce. Výstavba podkrovných bytov na kľúč. Projekcia a výroba odovzdávacích staníc tepla

Plynroz a.s. Sobrance

Stavebná firma s dlhoročnou tradíciou, výstavba inžinierskych, bytových, priemyselných stavieb, plynovodov. Inštalácia ústredného kúrenia, kanalizácie. Kamenárstvo a kamenosochárstvo, spracovanie prírodného a umelého kameňa

Mera servis, Prešov

Plynofikácia tepelných zdrojov, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia budov, montáž kúrenia a sanity, regulačná technika a elektroinštalácie

Vladimír Kuzma, Opatová nad Váhom

Služby v oblasti vodoinštalačných a kanalizačných prác, práce v oblasti kúrenia

Marmont s.r.o., Žilina

Riešenia a realizácie v oblasti vykurovania objektov, rozvody plynu, vody a kanalizácie. Zdravotechnika a sanita, meracia a regulačná technika - predaj, montáž

Hoferm, Púchov

Dodávky a montáž kotlov, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel

Remosta s.r.o., Piešťany

Predaj, montáž a servis plynových kotolní, ústredných kúrení, zdravotechnických inštalácií

Fivoku, Malinovo

Montáž, opravy, údržba a servis ústredného kúrenia a sanitnej inštalácie, výmenníkových staníc a kotolní. Dodávky výmenníkových staníc, zámočnícke práce

Thermocentrum s.r.o., Piešťany

Dodávka a montáž ústredného a podlahového vykurovania. Dodávka kotlov a rozvodov, plynofikácia objektov

Ing. Juraj Blahút, Považská Bystrica

Predaj, návrh, servis tepelných čerpadiel a fotovoltaiky

Rúr Gas, Lučenec

Montáž, opravy a predaj plynových zariadení, ústredného a podlahového kúrenia, vodovodu a kanalizácie

Novak, Pezinok

Predaj a inštalácia vykurovacích systémov do rodinných domov a prevádzkových budov. Kotolne, čerpadlá, solárne systémy, konvektory. Projekčná a realizačná činnosť

Benjamín Komrska, Bratislava

Dodávka a montáž rozvodov kúrenia, plynu a vody. Služby v oblasti technického zariadenia budov

Sortez, Poprad

Montáž, opravy, revízie - elektro, plyn, ústredné kúrenie, voda. Výroba kovových výrobkov, elektrorozvádzače, elektrické pohony brán, prenájom montážnej plošiny, chemické čistenie vodovodného potrubia

Radotherm, Beckov

Inštalatérske a kúrenárske práce

Peter Vatrska, Krnča

Montáž vody, kúrenia, plynu, solárnych ohrevov, kanalizácií, podlahových kúrení

Gasko, Prešov

Dodávka a montáž - tepelná technika, plyn, kúrenie, para, ZTI, stlačený vzduch, chladenie, požiarne rozvody, nerez

Dauni s.r.o., Malé Trakany

Správa bytov, bytového a nebytového fondu. Poskytovanie remeselných služieb - vodoinštalatérstvo, plynoinštalatérstvo, kúrenárstvo, elektroinštalatérstvo, murárske práce. Predaj stavebného a kúrenárskeho materiálu. Stavebná činnosť

Enomont s.r.o., Topoľčany

Dodávka a montáž parných kotlov a kotolní, montáž a dodávka chemickej úpravy vody pre parné kotolne, plynových a olejových horákov, plynových rozvodov, ústredného kúrenia, slnečných kolektorov

Okresné stavebné bytové družstvo, Bardejov

Správa bytov, zasklievanie, kúrenárske práce, revízna činnosť

Vikra, Dubnica nad Váhom

Služby v oblasti plynofikačných, vodoinštalačných, zámočníckych a kúrenárskych prác, montáž ľahkých oceľových konštrukcií

Dušan Vacula, Bratislava

Vodovodné batérie, vodoinštalatérske, plynoinštalatérske a kúrenárske práce
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK