Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Konkurzy a likvidácia spoločností

Obsah > Firmy > Služby > Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo > Trh s pohľadávkami a likvidácia firiem >

Konkurzy a likvidácia spoločností

 
ODKAZY 1 - 6 z 6

Celtic s.r.o., Banská Bystrica

Zakladanie a predaj spoločností, vymáhania pohľadávok, likvidácia spoločností, vedenie účtovníctva

WebiNet s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy. Zakladanie, likvidácia a konkurzy spoločností

Invest-Kapital a.s., Bratislava

Správa a vymáhanie vlastných pohľadávok alebo pohľadávok klientov formou mandátnej správy, organizovanie dobrovoľných dražieb a realizácia záložného práva na nehnuteľný, hnuteľný majetok a práva, likvidácia spoločností, správa registratúry

Účtovná a Poradenská Kancelária s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a personalistika, daňových priznaní, ekonomické poradenstvo, konkurzy a likvidácie spoločností

Daniel Kolesár, Košice

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností, vymáhanie pohľadávok

Lieb likvidácie s.r.o., Trnava

Organizovanie likvidácií a reštrukturalizácií obchodných spoločností, odkupovanie zaťažených spoločností, poradenstvo pri ukončení podnikania

Copyright © BEST.SK