Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kanalizácia

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Kanalizácia

 
PODKATEGÓRIE

Čistenie kanalizácií (22)

ODKAZY 1 - 20 z 20

A-Z Isza s.r.o., Košice

Predaj plynových spotrebičov, inštalačného materiálu, zriaďovacích sanitárnych predmetov. Montáž a revízie kanalizácie, odpadu, vody, ústredného kúrenia a plynoinštalácie

Sasmos, Trnavá Hora

Výstavba rodinných domov, zatepľovanie budov, prestavba a rekonštrukcia, zastrešovanie, kanalizácia, rozvody vody, stavebný dozor

Aquapal, Nitra

Inžiniersko dodávateľská firma so zameraním na riešenie problematiky vodného hospodárstva. Čistenie priemyselných odpadových vôd, úprava vody, plastové nádrže a zásobníky, potrubné rozvody. Predaj bazénov a bazénovej techniky

Sezako s.r.o., Trnava

Čistenie kanalizácií, monitorovanie kanalizácií, práce sacím bagrom v ADR prevedení, frézovanie potrubia, vyhľadávanie trasy potrubia

Ján Karas, Ružomberok

Inštalatérska firma - montáž kúrenia a rozvodov vody, kanalizácie. Slnečné kolektory, kotly na biomasu

PreVaK s.r.o., Bratislava

Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, vývoz žúmp, havarijná služba, analytické rozbory vody

Aquadefekt s.r.o., Žilina

Monitoring potrubí, lokalizácia poruchy, analýza strát, vytýčenie trasy a hĺbky kovových a nekovových potrubí, vyhľadávanie zasypaných poklopov, krytov a ventilov a čistenie potrubí

Aquajet s.r.o., Trnava

Čistenie kanalizácií, monitoring a lokalizácia potrubia, drobné opravy WC, sifóny, vodovodné batérie

Ekofinal, Nitra

Montáže vodovodov, kanalizácie, ústredného vykurovania, plynovodov, rozvodov stlačeného vzduchu, solárnych systémov, tepelných čerpadiel. Záručný a pozáručný servis výrobkov Jika

Ekoline s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti kontroly a ochrany životného prostredia. Meranie, bezvýkopové opravy a obnovenie existujúcich potrubných sietí, čistenie potrubí

Haes, Turzovka

Realizácia stavieb a ich zmien, zemné rozvody, vodovody, kanalizácie, bezvýkopové technológie. Požičovňa stavebných mechanizmov

Plynroz a.s. Sobrance

Stavebná firma s dlhoročnou tradíciou, výstavba inžinierskych, bytových, priemyselných stavieb, plynovodov. Inštalácia ústredného kúrenia, kanalizácie. Kamenárstvo a kamenosochárstvo, spracovanie prírodného a umelého kameňa

Aqua control s.r.o., Bratislava

Čistenie potrubných systémov, inžiniering stavu podzemných potrubných systémov, sanácia - bezvýkopová metóda, oprava vnútorných rozvodov, oprava lokálnych porúch potrubia

Bulla s.r.o., Nitra

Balkóny, zateplenie, strechy, fasády, loggie, zámočnícke práce, klampiarske práce, výškové práce, systémové poruchy kanalizácie

I.B.Z. kanalizácie s.r.o., Skalica

Čistenie kanalizácií, opravy, bezvýkopové opravy kanalizácie, inšpekcia kanalizácie TV kamerou

Peter Vatrska, Krnča

Montáž vody, kúrenia, plynu, solárnych ohrevov, kanalizácií, podlahových kúrení

Divasi, Galanta

Dodávky a realizácia solárnych systémov, vykurovania, kotolní. Rozvody zdravotechniky, kanalizačné práce, betónové podlahy

Kontrakt JMV s.r.o., Košice

Čistenie a údržba kanalizačných systémov, monitoring kanalizačných potrubí, frézovanie potrubí, odčerpávanie odpadových vôd a kalu, čistenie dechtových a benzolových nádrží

Bobor - stavebno-inžinierska spoločnosť s.r.o., Košice

Výstavba, rekonštrukcia a oprava inžinierskych sietí, montáž plynovodov, teplovodov, vodovodov, montáž kanalizácie. Výstavba čističiek odpadových vôd, maliarske a sklenárske práce, zámočnícke práce

Jaroslav Krchnák, Častá

Dodávka, montáž a rekonštrukcie kúrenia, vody a kanalizácie bytov a rodinných domov


Copyright © BEST.SK